LEGE Nr. 33 din 29 aprilie 1995pentru ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 4 mai 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifica Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995.  +  Articolul 2Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale şi Raportul explicativ asupra Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, adoptat de Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei la Strasbourg la 10 noiembrie 1994, sunt prevăzute în anexa la prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 martie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 aprilie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASECONVENTIE 01/02/1995