ORDIN nr. 86 din 28 ianuarie 2005pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 2 februarie 2005  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 53 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și ale art. 51 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2005, ordonatorii principali de credite și instituțiile publice și serviciile publice din subordinea acestora achită salariile într-o singură tranșă lunară, în perioada 5-15 a lunii curente pentru luna precedentă.(2) Datele prevăzute pentru plata salariilor la instituțiile publice și serviciile publice din subordinea ordonatorilor principali de credite sunt aceleași cu cele stabilite pentru plata salariilor la ordonatorii principali de credite.(3) Ordonatorii principali de credite și instituțiile publice și serviciile publice din subordinea acestora, pentru care data stabilită pentru plata salariilor cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, efectuează plata salariilor în ziua lucrătoare anterioară acesteia, cu condiția încadrării în perioada prevăzută la alin. (1). (la 03-04-2018, Articolul 1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.731 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 03 aprilie 2018 )  +  Articolul 2Ordonatorii principali de credite și instituțiile publice din subordinea acestora, cu excepția celor finanțați din bugetul local, achită salariile la datele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Directorii executivi ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, după caz, aprobă prin decizie, la propunerea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale din raza lor teritorială, datele la care se plătesc salariile la instituțiile și serviciile publice locale.  +  Articolul 4Ordonatorii principali de credite ai bugetelor care compun sistemul bugetar, nou-înființați sau care se reorganizează prin comasare ori divizare, cu excepția celor finanțați din bugetele locale, care nu au fost prevăzuți în anexa la prezentul ordin, au obligația de a propune Ministerului Finanțelor Publice data plății salariilor.  +  Articolul 5(1) Data plății salariilor, în înțelesul prezentului ordin, reprezintă data ridicării sumelor în numerar de către instituțiile publice sau data alimentării conturilor de card ale salariaților instituțiilor publice, deschise la societăți bancare.(2) În scopul respectării datei plății salariilor, prevăzută la alin. (1), unitățile Trezoreriei Statului teritoriale și ale municipiului București vor comunica ordonatorilor de credite termenele limită la care se depun documentele prin care se dispune plata acestor drepturi.  +  Articolul 6Ordonatorii principali de credite și instituțiile sau serviciile publice din subordinea acestora, care fac obiectul prezentului ordin, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și unitățile subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 27 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 28 ianuarie 2005.Nr. 86.  +  Anexă
  LISTA
  eșalonării pe zile a plății salariilor ordonatorilor principali de credite
  și instituțiilor publice subordonate
  Cod în profil departamentalDenumirea ordonatorului principal de crediteData plății salariilor
  1Administrația Prezidențială7
  2Senatul României5
  3Camera Deputaților5
  4Înalta Curte de Casație și Justiție8
  5Curtea Constituțională5
  6Consiliul Legislativ5
  7Curtea de Conturi10
  8Consiliul Concurenței10
  9Avocatul Poporului6
  10Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității12
  11Consiliul Național al Audiovizualului8
  13Secretariatul General al Guvernului10
  14Ministerul Afacerilor Externe15
  15Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației15
  16Ministerul Finanțelor10
  17Ministerul Justiției10
  18Ministerul Apărării Naționale15
  19Ministerul Afacerilor Interne14
  20Ministerul Muncii și Solidarității Sociale15
  21Ministerul Sportului14
  22Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale12
  23Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor10
  24Ministerul Transporturilor și Infrastructurii12
  25Ministerul Educației14
  26Ministerul Sănătății15
  27Ministerul Culturii15
  29Ministerul Public13
  30Agenția Națională de Integritate15
  31Serviciul Român de Informații15
  32Serviciul de Informații Externe14
  33Serviciul de Protecție și Pază15
  34Serviciul de Telecomunicații Speciale14
  35Ministerul Economiei10
  36Ministerul Energiei10
  37Academia Română14
  38Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor14
  39Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-198910
  41Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat7
  42Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării10
  43Agenția Națională de Presă AGERPRES10
  44Institutul Cultural Român12
  47Consiliul Superior al Magistraturii10
  48Autoritatea Electorală Permanentă10
  50Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal10
  51Consiliul Economic și Social 12
  52Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor10
  53Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului10
  54Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene10
  55Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților10
  56Academia Oamenilor de Știință din România12
  57Inspecția Judiciară10
  58Consiliul de monitorizare a implementării Convenției15
  60Ministerul Antreprenoriatului și Turismului10
  61Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării14
  64Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse15
  3Casa Națională de Asigurări Sociale de Sănătate15
  4Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei10
  5Autoritatea de Supraveghere Financiară8
  7Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior5
  8Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații10
  9Academia de Științe ale Securității Naționale10
  10Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare12
  17Registrul Urbaniștilor din România12
  19Institutul de Drept Public și Științe Administrative al României10
  (la 01-01-2024, Anexa a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 5.419 din 22 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 28 decembrie 2023 )