LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 (*actualizată*)privind taxele judiciare de timbru(actualizată până la data de 31 ianuarie 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 29 iulie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 31 ianuarie 2005, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 146 din 24 iulie 1997; ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 1998; LEGEA nr. 112 din 5 iunie 1998; LEGEA nr. 26 din 26 ianuarie 1999; ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999; HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 19 mai 2000 respinsă de LEGEA nr. 45 din 16 ianuarie 2002; ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001; LEGEA nr. 45 din 16 ianuarie 2002; LEGEA nr. 203 din 19 aprilie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 561 din 21 mai 2003; DECIZIA nr. 233 din 5 iunie 2003; HOTĂRÂREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004; HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004; LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004; ORDONANŢA nr. 12 din 21 ianuarie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie*) sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevăzute în prezenta lege, şi se taxeaza în mod diferenţiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepţiile prevăzute de lege.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ;Conform art. 126 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătorești stabilite de lege.Competenţa instanţelor judecătorești şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit competenţei sale.  +  Articolul 2 ┌───────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ │ NIVELURILE AJUSTATE │ NIVELURILE AJUSTATE │ │ Extras din norma juridică │ PENTRU ANUL 2004 │ PENTRU ANUL 2005 │ │ │ - lei - │ - lei - │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │Art. 2. (1) Acţiunile şi cere- │ x │ x │ │rile evaluabile în bani, în- │ │ │ │troduse la instanţele judeca- │ │ │ │toresti, se taxeaza astfel: │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │a) până la valoare de 342.000 │ │ │ │lei - plafon valoric pentru │ 17.000 │ 19.000 │ │ anul 2004 │ │ │ │a) până la valoare de 366.000 │ │ │ │lei - plafon valoric pentru │ │ │ │ anul 2005 │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │b) între 342.000 lei şi 3420000│ │ │ │lei - plafon valoric pentru │ 17.000 lei + 10% │ 19.000 lei + 10% │ │ anul 2004 │ pentru ce depăşeşte │ pentru ce depăşeşte │ │b) între 366.000 lei şi 3660000│ 342.000 lei │ 366.000 lei │ │lei - plafon valoric pentru │ │ │ │ anul 2005 │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │c)între 3420000 lei şi 34200000│ │ │ │lei - plafon valoric pentru │ 325.000 lei + 8% │ 348.000 lei + 8% │ │ anul 2004 │ pentru ce depăşeşte │ pentru ce depăşeşte │ │c)între 3660001 lei şi 36594000│ 3.420.000 lei │ 3.660.000 lei │ │lei - plafon valoric pentru │ │ │ │ anul 2005 │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │d) între 34.200.000 lei şi │ │ │ │171.000.000 lei │ │ │ │ - plafon valoric pentru │ 2.787.000 lei + 6% │ 2.982.000 lei + 6% │ │ anul 2004 │ pentru ce depăşeşte │ pentru ce depăşeşte │ │d) între 36.594.000 lei şi │ 34.200.000 lei │ 36.594.000 lei │ │182.970.000 lei │ │ │ │ - plafon valoric pentru │ │ │ │ anul 2005 │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │e) între 171.000.000 lei şi │ │ │ │342.000.000 lei │ │ │ │ - plafon valoric pentru │ 10.995.000 lei + 4% │ 11.765.000 lei + 4% │ │ anul 2004 │ pentru ce depăşeşte │ pentru ce depăşeşte │ │e) între 182.970.000 lei şi │ 171.000.000 lei │ 182.970.000 lei │ │365.940.000 lei │ │ │ │ - plafon valoric pentru │ │ │ │ anul 2005 │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │f) între 342.000.001 lei şi │ │ │ │1.710.000.000 lei │ │ │ │ - plafon valoric pentru │ 17.835.000 lei + 2% │ 19.084.000 lei + 2% │ │ anul 2004 │ pentru ce depăşeşte │ pentru ce depăşeşte │ │f) între 365.940.001 lei şi │ 342.000.000 lei │ 365.940.000 lei │ │1.829.700.000 lei │ │ │ │ - plafon valoric pentru │ │ │ │ anul 2005 │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │g) peste 1.710.000.000 lei şi │ │ │ │ - plafon valoric pentru │ 45.195.000 lei + 1% │ 48.359.000 lei + 1% │ │ anul 2004 │ pentru ce depăşeşte │ pentru ce depăşeşte │ │g) între 1.829.700.000 lei şi │ 1.710.200.000 lei │ 1.829.700.000 lei │ │ - plafon valoric pentru │ │ │ │ anul 2005 │ │ │ └───────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. (2) În cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contesta sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 1.830.000 lei, indiferent de valoarea contestată.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. (3) Valoarea la care se calculează taxa de timbru este cea declarata în acţiune sau în cerere. Dacă aceasta valoare este contestată sau apreciată de instanţa ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege.  +  Articolul 3Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxeaza astfel: a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistentei unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă 183.000 lei.-------------Lit. a) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004.a^1) cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic 110.000 lei;Dacă prin cerere se solicita şi repararea pagubelor suferite, aceasta se taxeaza conform art. 2 alin. (1).-------------Lit. a^1) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. b) cereri care privesc dreptul de folosinţa a locuinţelor sau a unor încăperi, nelegate de plată anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţa preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani 91.000 lei.-------------Lit. b) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. c) cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reducţiune a liberalităţilor şi cereri de partaj 183.000 lei;Separat de aceasta taxa, dacă părţile contesta bunurile de împărţit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată;-------------Lit. c) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. d) cereri de recuzare în materie civilă 37.000 lei;-------------Lit. d) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile asiguratorii 91.000 lei;-------------Lit. e) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare 91.000 lei;-------------Lit. f) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. g) contestaţii în anulare 91.000 lei;-------------Lit. g) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. h) cereri de revizuire 91.000 lei;-------------Lit. h) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. i) acţiuni în granituire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren 183.000 lei;În ipoteza în care se revendica şi o porţiune de teren, se va adauga şi taxa corespunzătoare valorii suprafeţei revendicate;-------------Lit. i) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi 183.000 lei;-------------Lit. j) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. k) cereri de strămutare în materie civilă 37.000 lei;-------------Lit. k) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. l) cereri pentru investirea cu formula executorie a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în ţara sau în alte tari şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii 37.000 lei;-------------Lit. l) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau oricărui alt înscris 37.000 lei;- cerere cu caracter patrimonial, prin care se solicita şi repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 366.000 lei;-------------Lit. m) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi cereri de repunere în termen 37.000 lei;-------------Lit. n) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. o) cereri pentru încuviinţarea executării silite 91.000 lei;-------------Lit. o) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004.o^1) cereri pentru emiterea somaţiei de plată 366.000 lei;-------------Lit. o^1) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. p) cereri privind instituirea de măsuri asiguratorii asupra navelor şi aeronavelor 3.660.000 lei;-------------Lit. p) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. r) cereri de asistenţa judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţa judiciară internaţionala se efectuează gratuit:- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare 366.000 lei;- efectuarea de comisii rogatorii 732.000 lei;-------------Lit. r) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. s) cereri de înfiinţare a popririi 91.000 lei;-------------Lit. s) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. ş) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor - 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a carei judecare a fost suspendată;------------Lit. ş) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea ca sunt definitive sau irevocabile 19.000 lei;-------------Lit. t) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte 8.000 lei/pagina;-------------Lit. ţ) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004.ţ^1) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atesta fapte sau situaţii rezultate din evidentele instanţelor de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora 8.000 lei;-------------Lit. ţ^1) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. u) notificările şi somatiile comunicate prin executorii judecătoreşti, de fiecare comunicare 37.000 lei;-------------Lit. u) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate 8.000 lei;-------------Lit. v) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducatorilor şi interpreţilor 183.000 lei.-------------Lit. x) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004.  +  Articolul 3^1 (1) Cererile introduse la instanţele judecătoreşti, prin care se solicita pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care tine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, se taxeaza corespunzător taxei de timbru pentru autentificarea actului, prevăzută la cap. I pct. 1 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legea nr. 122/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dispoziţiile art. 9 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999.  +  Articolul 4Cererile pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionarii şi pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxeaza după cum urmează: a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice 366.000 lei;-------------Lit. a) a art. 4 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 183.000 lei.-------------Lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004.  +  Articolul 5Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator se taxeaza după cum urmează: a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum şi pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora 366.000 lei;-------------Lit. a) a art. 5 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţa, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului 366.000 lei.-------------Lit. b) a art. 5 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004.  +  Articolul 6În materie comercială, se taxeaza următoarele cereri:--------------Partea introductivă a art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 30 ianuarie 1998. a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale 366.000 lei;-------------Lit. a) a art. 6 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic 366.000 lei;-------------Lit. b) a art. 6 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. c) acţiuni, cereri şi contestatii introduse în temeiul Legii nr. 64/1995privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor bancare 366.000 lei.-------------Lit. c) a art. 6 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996(Codul silvic) 183.000 lei.-------------Lit. d) a art. 6 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004.  +  Articolul 7Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele: a) pentru cererea de divorţ intemeiata pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei 366.000 lei;-------------Lit. a) a art. 7 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. b) pentru cererea de divorţ intemeiata pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţara 73.000 lei;-------------Lit. b) a art. 7 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor minori, introdusă separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de reincredintare a copiilor minori ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui sau, precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor minori din afară căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei 55.000 lei.-------------Lit. c) a art. 7 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004.  +  Articolul 8Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 cu modificările şi completările ulterioare, se taxeaza după cum urmează: a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţa dintre birourile notarilor publici 73.000 lei.-------------Lit. a) a art. 8 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial 73.000 lei;-------------Lit. b) a art. 8 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiţiei 37.000 lei;-------------Lit. c) a art. 8 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004.  +  Articolul 8^1 (1) Cererile pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea ca sunt definitive şi irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de moştenitor, masa succesorală, cotele şi bunurile ce revin fiecărui moştenitor, dacă nu s-a plătit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxeaza potrivit cap. I pct. 20 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legea nr. 122/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin.(1) se taxeaza cu 19.000 lei.-------------Alin. (2) al art. 8^1 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004.------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999.  +  Articolul 8^2Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se taxeaza după cum urmează:    a) cereri pentru soluţionarea conflictelor       de competenţa între birourile executorilor       judecătoreşti 73.000 lei;    b) plângeri împotriva refuzului executorului       judecătoresc de a îndeplini un act sau de       a efectua o executare silită 73.000 lei;    c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii       şi a ştampilei executorului judecătoresc 37.000 lei.-------------Art. 8^2 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004.  +  Articolul 9 ┌───────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ │ NIVELURILE AJUSTATE │ NIVELURILE AJUSTATE │ │ Extras din norma juridică │ PENTRU ANUL 2004 │ PENTRU ANUL 2005 │ │ │ - lei - │ - lei - │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │Art. 9. (1) Transcrierea sau, │ x │ x │ │după caz, intabularea în regis-│ │ │ │trele de publicitate a instrai-│ │ │ │narilor de imobile, pe bază de │ │ │ │acte sub semnătura privată, şi │ │ │ │a ordonanţelor de adjudecare se│ │ │ │taxeaza în funcţie de valoarea │ │ │ │declarata de părţi în act, dar │ │ │ │nu mai puţin decât valoarea te-│ │ │ │renurilor şi construcţiilor, │ │ │ │avută în vedere la stabilirea │ │ │ │impozitelor, astfel: │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │a) până la 3.420.000 lei │ │ │ │ - plafon valoric pentru │ 4%, dar nu mai puţin de │ 4%, dar nu mai puţin de │ │ anul 2004 │ 34.000 lei │ 37.000 lei │ │a) până la 3.660.000 lei │ │ │ │ - plafon valoric pentru │ │ │ │ anul 2005 │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │b)de la 3420001 lei la 17100000│ │ │ │lei - plafon valoric pentru │ 137.000 lei + 3% │ 147.000 lei + 3% │ │ anul 2004 │ pentru suma ce depăşeşte│ pentru suma ce depăşeşte│ │b)de la 3660001 lei la 18297000│ 3.420.000 lei │ 3.660.000 lei │ │lei - plafon valoric pentru │ │ │ │ anul 2005 │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │c) de la 17.100.001 lei la │ │ │ │34.200.000 lei │ │ │ │ - plafon valoric pentru │ 547.000 lei + 2% │ 586.000 lei + 2% │ │ anul 2004 │ pentru suma ce depăşeşte│ pentru suma ce depăşeşte│ │c) de la 18.297.001 lei la │ 17.100.000 lei │ 18.297.000 lei │ │36.594.000 lei │ │ │ │ - plafon valoric pentru │ │ │ │ anul 2005 │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │d) de la 34.200.001 lei la │ │ │ │51.000.000 lei │ │ │ │ - plafon valoric pentru │ 889.000 lei + 1,5% │ 952.000 lei + 1,5% │ │ anul 2004 │ pentru suma ce depăşeşte│ pentru suma ce depăşeşte│ │d) de la 36.594.001 lei la │ 34.200.000 lei │ 36.594.000 lei │ │54.570.000 lei │ │ │ │ - plafon valoric pentru │ │ │ │ anul 2005 │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │e) peste 51.000.000 lei │ │ │ │ - plafon valoric pentru │ 1.197.000 lei + 1% │ 1.281.000 lei + 1% │ │ anul 2004 │ pentru suma ce depăşeşte│ pentru suma ce depăşeşte│ │e) peste 54.570.001 lei │ 51.000.000 lei │ 54.570.000 lei │ │ - plafon valoric pentru │ │ │ │ anul 2005 │ │ │ └───────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. (2) Transcrierea, respectiv intabularea dreptului de proprietate asupra activelor imobiliare, definite potrivit legii, vândute de către societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi de fostele cooperative agricole de producţie cu ocazia lichidării acestora, se taxeaza cu 0,02% din preţul activului dobândit. (3) În cazul actelor autentificate de notarii publici, pentru care s-a perceput taxa de autentificare potrivit legii, nu se mai percepe şi taxa de transcriere sau, după caz, de înscriere în registrele de publicitate. (4) Înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipoteca, privilegii, fidejusiuni reale) se taxeaza cu 1,5% la cuantumul din creanţa garantat, dar nu mai mult de 366.000 lei;-------------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. (5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notari în registrele de publicitate a situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie 37.000 lei;-------------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. (6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996cu modificările şi completările ulterioare altele decât cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate 73.000 lei;-------------Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004. (7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de transcripţiuni şi inscriptiuni şi, după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară 19.000 lei;-------------Alin. (7) al art. 9 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004.  +  Articolul 10Cererile reconventionale, cererile de intervenţie şi de chemare în garanţie se taxeaza după regulile aplicabile cererii sau acţiunii principale.  +  Articolul 11 (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxeaza cu 50% din:- taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabila în bani, soluţionată de prima instanţa;- taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani. (2) Se timbrează cu 37.000 lei cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti:-------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004.- încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în acţiunea de partaj;- încheierea de suspendare a judecării cauzei;- hotărârile de declinare a competentei şi de dezinvestire;- hotărârile de anulare a cererii, ca netimbrata sau nesemnata;- hotărârile prin care s-a respins cererea, ca prematura, inadmisibila, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 28 august 2001.  +  Articolul 12*)Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 73.000 lei.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004.---------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ;Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 25 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2003, s-au abrogat dispoziţiile din Codul de procedură civilă referitoare la posibilitatea de introducere a recursului în anulare în cauzele civile. În consecinţă, art. 12 devine în aceste condiţii inaplicabil.  +  Articolul 13Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plată taxei judiciare de timbru potrivit legii 73.000 lei.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004.  +  Articolul 14Când o acţiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferita, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.  +  Articolul 15Sunt scutite de taxe judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la: a) încheierea, executarea şi încetarea contractului individual de muncă, orice drepturi ce decurg din raporturi de muncă, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgând din executarea contractelor colective de muncă şi cele privind soluţionarea conflictelor colective de muncă, precum şi executarea hotărârilor pronunţate în aceste litigii; b) plata muncii membrilor cooperativelor de producţie mestesugareasca, de producţie mixtă agricolă-mestesugareasca, de invalizi şi de prestări de servicii; c) obligaţiile legale şi contractuale de întreţinere; d) stabilirea şi plata pensiilor, precum şi alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale; e) stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor handicapate şi a altor forme de protecţie socială prevăzute de lege; f) restituirea de către persoanele fizice şi juridice care folosesc personal salariat a sumelor acordate de organul de asigurare cu titlu de pensii şi ajutoare sociale celor accidentaţi în munca;---------------Lit. f^1) a art. 15 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 28 august 2001. g) stabilirea şi acordarea despăgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept; h) adopţie, constatarea abandonului, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, interdicţie judecătorească, asistenţa bolnavilor psihic periculosi, precum şi la exercitarea de către autoritatea tutelara a atribuţiilor ce îi revin; i) sancţionarea contravenientilor; j) protecţia consumatorilor, atunci când persoanele fizice şi asociaţiile pentru protecţia consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva agenţilor economici care au prejudiciat drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor; k) stabilirea drepturilor persoanelor fizice acţionare la societăţile comerciale agricole pe acţiuni; l) valorificarea drepturilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie; m) amenzile de orice fel; n) exercitarea drepturilor electorale; o) cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru daunele materiale şi morale decurgând din acestea;------------Lit. o) a art. 15 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999. p) orice alte acţiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciară de timbru; r) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cererile accesorii şi incidente.--------------Lit. r) a art. 15 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 112 din 5 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 9 iunie 1998. s) stabilirea şi acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse încălcări ale drepturilor prevăzute la art. 2 şi 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, cu modificările ulterioare.--------------Lit. s) a art. 15 a fost introdusă de articolul unic din ORDONANŢA nr. 12 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 28 ianuarie 2005.  +  Articolul 16Sunt scutite de plată taxei judiciare de timbru şi contestaţiile introduse la curtea de apel împotriva hotărârilor comisiilor constituite în temeiul art. 20 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică.  +  Articolul 16^1Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile, acţiunile şi căile de atac formulate de către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice făcute sau emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare.------------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999.  +  Articolul 17Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile şi acţiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţia României, Guvernul României, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor, indiferent de obiectul acestora, precum şi cele formulate de alte instituţii publice, indiferent de calitatea procesuala a acestora, când au ca obiect venituri publice.------------Art. 17 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999.  +  Articolul 17^1Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte, adresate judecătoriei, precum şi transcrierea titlurilor de proprietate sau, după caz, a contractelor de dobândire a apartamentelor din clădirile cu mai multe locuinţe, în vederea constituirii asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte.--------------Art. 17^1 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 112 din 5 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 9 iunie 1998.  +  Articolul 17^2Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru dizolvarea societăţilor comerciale şi a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.---------------Art. 17^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004.  +  Articolul 18 (1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de către instanţa de judecată sau, după caz, de Ministerul Justiţiei. (2) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicării sumei datorate. (3) Cererea se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părţilor, prin încheiere irevocabilă. (4) În cazul admiterii integrale sau parţiale a cererii de reexaminare, taxa de timbru se restituie total ori, după caz, proporţional cu reducerea sumei contestate.---------------Art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004.  +  Articolul 18^1În cazul taxelor datorate pentru cereri adresate Ministerului Justiţiei, soluţionarea cererii de reexaminare este de competenţa Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.---------------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004.  +  Articolul 19 (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la unităţile trezoreriei statului sau ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni. (2) Persoanele juridice plătesc taxele judiciare de timbru în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la unitatea trezoreriei statului în raza căreia îşi au sediul fiscal.--------------Art. 19 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 112 din 5 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 9 iunie 1998.  +  Articolul 20 (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat. (2) Dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, în momentul înregistrării acţiunii sau cererii, ori dacă, în cursul procesului, apar elemente care determina o valoare mai mare, instanţa va pune în vedere petentului sa achite suma datorată până la primul termen de judecată. În cazul când se micşorează valoarea pretenţiilor formulate în acţiune sau în cerere, după ce a fost înregistrată, taxa judiciară de timbru se percepe la valoarea iniţială, fără a se tine seama de reducerea ulterioară. (3) Neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii. (4) Dacă în momentul înregistrării sale acţiunea sau cererea a fost taxată corespunzător obiectului sau iniţial, dar a fost modificată ulterior, ea nu va putea fi anulată integral, ci va trebui soluţionată, în limitele în care taxa judiciară de timbru s-a plătit în mod legal. (5) În situaţia în care instanţa judecătorească investită cu soluţionarea unei cai de atac ordinare sau extraordinare constata ca în fazele procesuale anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune obligarea părţii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu executoriu. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare.---------------Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 28 august 2001.  +  Articolul 21 (1) Instanţa judecătorească poate acorda scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru în condiţiile art. 74-81 din Codul de procedură civilă. (2) Pentru taxele datorate Ministerului Justiţiei, cererea de acordare a scutirilor, reducerilor, eşalonărilor sau amânărilor pentru plata taxelor judiciare de timbru se soluţionează de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.---------------Art. 21 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004.  +  Articolul 23 (1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, la cererea petiţionarului, în următoarele cazuri:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 23 octombrie 1997, prin înlocuirea sintagmei "următoarele cauze" cu sintagma "următoarele cazuri". a) când taxa plătită nu era datorată; b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal; c) când acţiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziţii legale; d) când, în procesul de divorţ, părţile au renunţat la judecata ori s-au împăcat; e) când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas irevocabilă. (2) În cazul prevăzut la lit. d), se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la lit. e), taxa se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei. (3) Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data naşterii sale. (4) Cererea de restituire se adresează instanţei judecătoreşti sau, după caz, parchetului la care s-a introdus acţiunea sau cererea.  +  Articolul 24 (1) Taxele judiciare de timbru plătite prin aplicarea şi anularea de timbre fiscale mobile nu se restituie. (2) De asemenea, nu se restituie taxele judiciare de timbru plătite pentru cereri şi acţiuni anulate ca insuficient timbrate.  +  Articolul 25 (1) Din sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public pentru desfăşurarea proceselor penale, care sunt suportate de părţi sau de alţi participanţi la proces, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi din amenzile judiciare, un procent de 25% constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei. Executarea silită a debitelor se efectuează de organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare. (2) Din diferenţa de 75% din sumele prevăzute la alin. (1) se constituie un fond cu destinaţie specială pentru stimularea personalului din sistemul justiţiei, în contul nr. 119 01.07. "Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispoziţiilor legale". (3) Repartizarea veniturilor pe beneficiar se face în baza unor norme interne aprobate prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Disponibilităţile de la finele anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie.---------------Art. 25 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004.  +  Articolul 25^1În scopul colectării sumelor prevăzute la art. 25, se vor deschide pe seama Ministerului Justiţiei conturi la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului nr. 50.32. "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat". Lunar, Ministerul Justiţiei va vira în fondul cu destinaţie specială cota de 75% din totalul încasărilor.---------------Art. 25^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004.  +  Articolul 26 (1) Sumele provenind din taxele de timbru, plătite pentru activitatea notarială, impozitele încasate din onorariile avocaţilor şi ale notarilor publici constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei. (2) Prevederile art. 25 alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător şi acestor categorii de venituri.--------------Art. 26 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 112 din 5 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 9 iunie 1998.  +  Articolul 27Ministerul Finanţelor va crea un cont bugetar separat pentru încasarea veniturilor prevăzute la art. 25 şi 26 din prezenta lege, pe care îl va comunică Ministerului Justiţiei, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Uniunii Avocaţilor din România, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, Casei de Economii şi Consemnaţiuni, precum şi tuturor băncilor.  +  Articolul 28 (1) Guvernul este împuternicit ca, în funcţie de rata inflaţiei, sa actualizeze periodic taxele judiciare de timbru prevăzute de prezenta lege. (2) Pentru aplicarea prezentei legi, Ministerul Justiţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, va elabora norme metodologice în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 29Taxele judiciare de timbru, achitate sau transmise spre încasare înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, rămân valabile în situaţia în care eliberarea actului sau prestarea serviciului taxabil are loc după această dată.  +  Articolul 30 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga:- art. 1 lit. a), art. 3 lit. a), b), c), f), h), i), j) şi k), art. 3 lit. e) şi g), art. 9, art. 12 şi 13 (numai în ce priveşte acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac la instanţele judecătoreşti), precum şi art. 6 alin. 2 (modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/1996) din Decretul nr. 199/1955 asupra taxelor de timbru;- art. 1-8 şi art. 14-16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.295/1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi serviciilor prestate de acestea, cu modificările ulterioare;- art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990;-------------Liniuţa a patra a alin. (2) al art. 30 a fost abrogată de alin. (2) al art. II din LEGEA nr. 203 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 22 mai 2002.- cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994;- art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/1995*) privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legea nr. 105/1995;- art. 150 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;- art. 5 lit. c) din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni;- art. 26 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 888/1996**) pentru aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni;- art. 69 alin. (2) din Legea locuinţei nr. 114/1996;- orice alte dispoziţii contrare.---------------*) ORDONANŢA nr. 37/1995 a fost abrogată de art. 13 din ORDONANŢA nr. 12 din 29 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 30 ianuarie 1998.**) HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 888/1996 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.602 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 29 ianuarie 2003.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN-----------