ORDIN nr. 1.822 din 7 octombrie 2004pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Nr. 1.822 din 7 octombrie 2004
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Nr. 394 din 26 octombrie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 27 ianuarie 2005  În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. d) și ale art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții,în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului și ministrul de stat, ministrul administrației și internelor, emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Consiliul tehnic permanent pentru construcții și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la aceeași dată cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data publicării prezentului ordin, ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, al ministrului industriei și resurselor, al ministrului de interne și al ministrului administrației publice nr. 163/90/399/148/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 28 martie 2003, se abrogă.
  p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  p. Ministrul de stat, ministrul administrației și internelor,
  Florin Zamfir Sandu,
  secretar de stat
   +  ANEXĂREGULAMENTprivind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelorde comportare la foc