LEGE nr. 56 din 9 iulie 1993 (**republicată**) (*actualizata*)privind organizarea, conducerea, functionarea şi competenţa Curtii Supreme de Justiţie(actualizata până la data de 29 septembrie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 8 februarie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 29 septembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 224 din 24 noiembrie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 august 2001; LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003; LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004; LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004.*) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 153/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 17 iulie 1998, dandu-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 56 din 9 iulie 1993 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 13 iulie 1993 şi a mai fost modificata prin Legea nr. 79/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, şi prin Legea nr. 142/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 25 iulie 1997.  +  Titlul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Abrogat.-------------Art. 1 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 2Abrogat.-------------Art. 2 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 4Abrogat.-------------Art. 4 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 5Abrogat.-------------Art. 5 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 6Abrogat.-------------Art. 6 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Titlul II Organizarea, conducerea, functionarea şi competenţa Curtii Supreme de Justiţie  +  Capitolul 1 Organizarea şi conducerea Curtii Supreme de Justiţie  +  Articolul 7Abrogat.------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 7 septembrie 2001.Art. 7 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 8Abrogat.------------Art. 8 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 9Abrogat.------------Art. 9 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 10Abrogat.------------Art. 10 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 11Abrogat.------------Art. 11 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Capitolul 2 Judecatorii Curtii Supreme de Justiţie  +  Articolul 12Abrogat.-------------Art. 12 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 13Pentru a fi numiti la Curtea Suprema de Justiţie judecatorii trebuie să indeplineasca condiţiile prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, şi să aibă o vechime de cel puţin 15 ani în magistratura pentru presedinte, vicepresedinte şi presedintii de sectii şi de cel puţin 12 ani pentru judecatori.Se considera vechime în magistratura, în sensul alin. 1, şi perioada în care o persoană a indeplinit functiile de cadru didactic la Facultatea de drept, cercetator ştiinţific la Institutul de Cercetari Juridice al Academiei, judecator la Curtea Constituţională, consilier în Ministerul Justiţiei ori de avocat.  +  Articolul 14Abrogat.-------------Art. 14 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 15Abrogat.-------------Art. 15 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 16Abrogat.-------------Art. 16 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Capitolul 3 Completele de judecată  +  Articolul 17Abrogat.------------Art. 17 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 18Abrogat.------------Art. 18 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 19Abrogat.------------Art. 19 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 20Abrogat.------------Art. 20 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Capitolul 4 Competenţa sectiilor Curtii Supreme de Justiţie şi a Completului de 9 judecatori  +  Articolul 21Abrogat.-------------Art. 21 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003.Art. 21 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 22Abrogat.-------------Art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003.Art. 22 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 23Abrogat.-------------Art. 23 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 24Abrogat.-------------Art. 24 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003.Art. 24 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Capitolul 5 Competenţa Curtii Supreme de Justiţie în prima instanţa  +  Articolul 25Abrogat.-------------Art. 25 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Capitolul 6 Competenţa Curtii Supreme de Justiţie în Sectii Unite  +  Articolul 26Abrogat.-------------Litera a) art. 26 a fost modificata de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003.Art. 26 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Titlul III Dispozitii de procedura  +  Articolul 27Abrogat.-------------Art. 27 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 28Abrogat.-------------Art. 28 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 29Abrogat.-------------Art. 29 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 30Abrogat.-------------Art. 30 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 31Abrogat.-------------Art. 31 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 32Abrogat.-------------Art. 32 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 33Abrogat.-------------Art. 33 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 34Abrogat.-------------Art. 34 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 35Abrogat.-------------Art. 35 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Titlul IV Magistratii asistenti  +  Articolul 36Abrogat.-------------Art. 36 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 37Abrogat.------------Alin. (1), (2) şi (3) ale art. 37 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 224 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000.Art. 37 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 38Abrogat.-------------Art. 38 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 39Abrogat.-------------Art. 39 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 40Abrogat.-------------Art. 40 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 41Abrogat.-------------Art. 41 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 42Abrogat.-------------Art. 42 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 43Abrogat.-------------Art. 43 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Titlul V Activitatea Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie  +  Articolul 44Abrogat.-------------Art. 44 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 45Abrogat.-------------Art. 45 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 46Abrogat.-------------Art. 46 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Titlul VI Directia de studii, documentare, informatica, economica şi administrativa, Cancelaria Curtii Supreme de Justiţie şi Biroul de relatii externe  +  Articolul 47Abrogat.-------------Art. 47 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 48Abrogat.-------------Art. 48 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 49Abrogat.-------------Art. 49 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 50Abrogat.-------------Art. 50 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Titlul VII Vacanţa judecătorească  +  Articolul 51Abrogat.-------------Art. 51 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 52Abrogat.-------------Art. 52 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 53Abrogat.-------------Art. 53 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 54Abrogat.-------------Art. 54 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Titlul VIII Dispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 55Abrogat.-------------Art. 55 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 56Abrogat.-------------Art. 56 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 57Abrogat.-------------Art. 57 a fost abrogat de art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 58Abrogat.-------------Art. 58 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 59Abrogat.-------------Art. 59 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 60Abrogat.-------------Art. 60 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 61Abrogat.-------------Art. 61 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 62Abrogat.-------------Art. 62 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 63Abrogat.-------------Art. 63 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 64Abrogat.-------------Art. 64 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 65Abrogat.-------------Art. 65 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 66Abrogat.-------------Art. 66 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 67Abrogat.-------------Art. 67 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 68**)Abrogat.-------------Art. 68 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.  +  Articolul 69Abrogat.-------------Art. 69 a fost abrogat de art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.────────────*) Regulamentul de organizare şi functionare a Curtii Supreme de Justiţie a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 18 ianuarie 1999.**) Articolele la care face referire art. 68 sunt cele prevăzute în textul legii nemodificate.***) Art. 11 a fost abrogat prin Legea nr. 142/1997.****) Art. 26 a fost abrogat prin Legea nr. 153/1998.────────────