DECRET Nr. 25 din 23 februarie 1995privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Armenia
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 27 aprilie 1995    În temeiul art. 91 alin. (1) şi al art. 99 din Constituţia României, precum şi al art. 1 şi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor, Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe supune spre ratificare Parlamentului Tratatul privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Armenia. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUÎn temeiul art. 99 alin. (2) dinConstituţia României, contrasemnamacest decret.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIU--------------------