ORDIN nr. 2.134/460/2004privind aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcții
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Nr. 2.134 din 17 noiembrie 2004
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Nr. 460 din 21 decembrie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 13 ianuarie 2005  În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piața a produselor pentru construcții,în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului și ministrul administrației și internelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcții, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Comisiile de recunoaștere din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Ministerului Administrației și Internelor vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data publicării prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, al ministrului de interne și al ministrului administrației publice nr. 308/409/189/2003 pentru aprobarea Procedurii de evaluare și desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 5 mai 2003.
  p. Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Traian Panait,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul administrației și internelor,
  Marian Florian Saniuta
   +  ANEXĂPROCEDURAde desemnare a organismelor pentru atestarea conformității produselor pentru construcții