DECRET Nr. 24 din 23 februarie 1995privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Ceha, încheiat la Bucureşti la 22 iunie 1994
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 2 mai 1995    În temeiul art. 91 alin. (1) şi al art. 99 din Constituţia României, precum şi al art. 1 şi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor, Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe supune spre ratificare Parlamentului Tratatul privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Ceha, încheiat la Bucureşti la 22 iunie 1994. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUÎn temeiul art. 99 alin. (2) dinConstituţia României, contrasemnam acest decret.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIU---------------