HOTĂRÂRE nr. 2.269 din 9 decembrie 2004privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 99 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 9 decembrie 2004.Nr. 2.269.  +  AnexăNORMA 09/12/2004