LEGE nr. 573 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1267 din 29 decembrie 2004  (la 30-06-2018, Titlul legii a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 ) Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă ofițerilor, funcționarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoților militari, din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale, care au 15, 20 sau 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale.(2) Prevederile prezentei legi, referitoare la Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, se aplică în aceleași condiții și personalului contractual care ocupă funcții de preot militar. (la 30-06-2018, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 2(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul și bareta. (la 30-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 ) (2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale care are câmpul fin granulat și care are aplicată, marginal, o cunună deschisă formată din frunze de laur și de stejar. Central sunt înscrise cu cifre romane aurite numerele: «XV», «XX» sau «XXV».----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.  +  Articolul 3Regulamentul privind descrierea și modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari, pentru fiecare categorie, precum și modelul desenat al semnului onorific sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta lege. (la 30-06-2018, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 4(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă prin ordin sau decizie, după caz, de către:a) ministrul apărării naționale;b) ministrul administrației și internelor;c) ministrul justiției;d) directorul Serviciului Român de Informații;e) directorul Serviciului de Informații Externe;f) directorul Serviciului de Protecție și Pază;g) directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale;h) conducătorii altor structuri militarizate sau încadrate cu funcționari publici cu statut special.(2) Ordinul sau decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția anexelor care, potrivit legii, au caracter clasificat în funcție de categoria de personal la care se referă.(3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit miniștrilor, respectiv conducătorilor instituțiilor centrale autonome prevăzute la art. 1 alin. (1), până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor care îndeplinesc condițiile, până la data de 1 iunie a aceluiași an. (la 30-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 ) ----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.  +  Articolul 5Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari se poate conferi în număr nelimitat. (la 30-06-2018, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 6(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari se conferă pentru:a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale;b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale;c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale.(2) Prin activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale se înțelege perioada cumulată în care persoanele prevăzute la alin. (1) au calitatea de:a) ofițer, maistru militar, subofițer, funcționar public cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, maiștri militari și subofițeri, în activitate;b) militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/polițist de frontieră angajat cu contract/soldat și gradat voluntar/soldat și gradat profesionist, în activitate;c) preot militar aflat în activitate. (la 30-06-2018, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 7(1) Documentul însoțitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei este atestatul.(2) Atestatele pentru Semnul onorific În Serviciul Patriei sunt validate prin semnătura sau parafa miniștrilor ori a conducătorilor instituțiilor centrale autonome ale statului care le conferă.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.  +  Articolul 8În cazul decesului unui titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei, însemnul rămâne în posesia moștenitorilor legali.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.  +  Articolul 9Sumele necesare confecționării însemnelor, panglicilor, baretelor, atestatelor și cutiilor Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt asigurate anual printr-un capitol în bugetul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Justiției, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și al altor structuri militarizate sau încadrate cu funcționari publici cu statut special.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.  +  Articolul 10Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari se instituie în locul vechiului Ordin Meritul Militar și al Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofițeri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată. (la 30-06-2018, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 8, Articolul II din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 11Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954 și care s-a conferit ofițerilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 29/2000, este substituit cu următoarele semne onorifice:a) Ordinul Meritul Militar clasa a III-a, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofițerii care au 15 ani de activitate în armata, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, și cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițerii și funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, care au 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, la data intrării în vigoare a prezentei legi;b) Ordinul Meritul Militar clasa a II-a, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofițerii care au 20 de ani de activitate în armata, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, și cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițerii și funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, care au 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, la data intrării în vigoare a prezentei legi;c) Ordinul Meritul Militar clasa I, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofițerii care au 25 de ani de activitate în armata, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, și cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițerii și funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, care au 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 12Ofițerii, funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoții militari, decorați cu Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei și cu Semnul onorific În Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-06-2018, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 13La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanța Guvernului nr. 104/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofițeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 650/2001, cu modificările ulterioare.Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI
  VALER DORNEANU
  DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 14 decembrie 2004.Nr. 573.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTprivind descrierea și modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari (la 30-06-2018, Titlul anexei nr. 1 a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 1Semnul onorific În Serviciul Patriei se acorda pe viața.  +  Articolul 2Semnul onorific În Serviciul Patriei se poate acorda ofițerilor, funcționarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoților militari pentru:a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale;b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale;c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale. (la 30-06-2018, Articolul 2 din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 3(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, ușor bombată, având înălțimea de 35 mm și lățimea de 30 mm, care are câmpul fin granulat și care are aplicată marginal, atât pe avers, cât și pe revers, o cunună deschisă formată din frunze de laur la dreapta și frunze de stejar la stânga, late de 6 mm, legate în partea de jos cu o fundă.----------Alin. (1) al art. 3 din anexa nr. 1 a fost modificat de pct. 9 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.(2) Pe avers, central, sunt aplicate cifrele române, înalte de 10 mm, "XV", "XX" sau "XXV", reprezentând numărul anilor de activitate pentru care se acorda.(3) Pe revers, în partea de sus a piesei este aplicată o acvila, înalta de 12 mm și lată de 8 mm, ținând în cioc o cruce ortodoxa, în gheara dreapta o spadă, iar în gheara stânga un buzdugan și având aplicat pe piept scutul mic al stemei României. În partea de jos a piesei este inscripționat "ÎN SERVICIUL/PATRIEI" cu litere în relief, înalte de 2 mm.(4) Însemnul este surmontat de un inel de la care pornește o semicunună deschisă, formată din doua ramuri de laur, cu frunzele emailate verde, având lățimea de 31 mm și înălțimea de 14 mm. Între brațele semicununii este fixată o bara.(5) Panglica, lată de 35 mm și având înălțimea aparentă de 50 mm, este de rips moarat galben, străbătută de 5 benzi albastre, late de 2 mm. Pe spate are un sistem de prindere.(6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 3 din anexa nr. 1 a fost abrogat de pct. 17 al art. II din LEGEA nr. 233 din 6 iulie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007.(7) Bareta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, aplicată pe un suport metalic, lată de 18 mm și înalta de 10 mm și având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii reduse la 50%. Pe bareta este aplicat, cu cifre române, înalte de 8 mm, numărul "XV", "XX" sau "XXV", confecționat din argint cu titlul de 800 la mie. Pe spate are un sistem de prindere.  +  Articolul 4(1) Diferența dintre categorii este următoarea:a) pentru 15 ani de activitate, însemnul este din tombac argintat, iar cununa din frunze de laur și de stejar, numărul cu cifre române "XV" și acvila sunt din tombac aurit;b) pentru 20 de ani de activitate, însemnul este din argint cu titlul de 800 la mie, iar cununa din frunze de laur și de stejar, numărul cu cifre române "XX" și acvila sunt din argint aurit;c) pentru 25 de ani de activitate, însemnul este din argint cu titlul de 925 la mie, iar cununa din frunze de laur și de stejar, numărul cu cifre române "XXV" și acvila sunt din argint aurit.(2) Însemnele pentru 20 și 25 de ani de activitate au poansonat, pe revers, titlul metalului din care sunt confecționate.  +  Articolul 5(1) Cutia în care se păstrează însemnul este din carton, îmbrăcată la exterior în pergamoid albastru, are închizători metalice și în interior este căptușită cu mătase albastră.----------Alin. (1) al art. 5 din anexa nr. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, cu albastru, stema României, denumirea și categoria semnului onorific.  +  Articolul 6(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se poarta, de regula, cu prilejul Zilei Naționale a României și al celorlalte sărbători naționale sau religioase și în alte situații stabilite prin regulamente specifice.(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), Semnul onorific În Serviciul Patriei, indiferent de categorie, se poartă pe partea stângă a pieptului, după toate ordinele românești sau străine, înaintea crucilor și medaliilor. Se poartă întotdeauna numai însemnul ultimei categorii primite.----------Alin. (2) al art. 6 din anexa 1 a fost modificat de pct. 11 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.(3) Bareta se poarta zilnic numai la uniforma, pe partea stânga a pieptului. La uniforma se poarta baretele tuturor decorațiilor primite, în ordinea descrescătoare a acestora.  +  Articolul 7Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, ofițerii, funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoții militari trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă o vechime în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale de 15, 20 sau 25 de ani de activitate;b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională, evidențiate prin calificative de cel puțin «bun» sau «bine», după caz, în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere semnul onorific. (la 30-06-2018, Articolul 7 din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 12, Articolul II din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 8Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei nu se iau în calcul:a) la vechimea în activitate, timpul în care ofițerii în activitate, funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoții militari au fost condamnați cu suspendare condiționată a executării pedepsei ori au fost condamnați cu executarea acesteia, cu excepția cazurilor în care, în urma rejudecării cauzei, instanța competentă a pronunțat achitarea; (la 30-06-2018, Litera a) din Articolul 8 , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 13, Articolul II din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 ) b) anii din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să se confere semnul onorific, dacă în această perioadă cei în cauză au obținut calificative anuale inferioare calificativului «bun» sau «bine», după caz. (la 30-06-2018, Litera b) din Articolul 8 , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 13, Articolul II din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 9(1) Ofițerii sancționați pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziții legale în perioada de la ultima apreciere de serviciu și până la data de 31 august a anului când se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei nu mai sunt propuși, iar dacă abaterile au fost săvârșite în perioada 31 august-1 decembrie, miniștrii, respectiv conducătorii instituțiilor centrale autonome ale statului dispun radierea acestora din tabelele cu propuneri.----------Alin. (1) al art. 9 din anexa nr. 1 a fost modificat de pct. 14 al art. IV din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.(2) Prevederile alin. (1) se aplica numai în situația în care abaterea grava săvârșită ar avea ca urmare și acordarea unui calificativ inferior calificativului "bun" în aprecierea de serviciu pentru anul în curs.  +  Articolul 10(1) Pentru ofițerii și funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoții militari, îndreptățiți să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei, durata activității în armată se calculează până la data de 31 august a anului în care sunt propuși să primească însemnul.(2) Fac obiectul propunerilor de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei inclusiv ofițerii și funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoții militari, care au îndeplinit condițiile de primire a însemnului și au fost trecuți în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raportul de serviciu pentru motive neimputabile lor până la data emiterii ordinului sau deciziei prin care se acordă Semnul onorific În Serviciul Patriei. (la 30-06-2018, Articolul 10 din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 14, Articolul II din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 11În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministerele și instituțiile centrale autonome ale statului cu responsabilități în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale vor elabora reglementări specifice, aprobate prin ordine ale miniștrilor de resort și ale conducătorilor instituțiilor centrale autonome ale statului, în care se vor detalia condițiile în care se poate conferi Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri.  +  Anexa nr. 2MODELUL DESENATal Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari (la 30-06-2018, Titlul anexei nr. 2 a fost modificat de Punctul 15, Articolul II din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 ) -------