HOTĂRÂRE nr. 2.280 din 9 decembrie 2004pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.251 din 24 decembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 10 septembrie 2003, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Angajatorii, împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii, după caz, cu reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecția muncii, pot solicita reevaluarea locurilor de muncă, respectând dispozițiile prezentei hotărâri, până la data de 30 iunie 2005.2. La anexa nr. 1 "Lista locurilor de muncă în care se desfășoară activități ce pot fi încadrate în condiții speciale" se introduce poziția nr. 51 cu următorul cuprins:51. Fabricarea ferodourilor - toate operațiile. Fabricarea și prelucrarea plăcilor de marsit pe bază de azbest - toate operațiile.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Dan Mircea Popescu
  p. Ministrul sănătății,
  Ion Bazac,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 9 decembrie 2004.Nr. 2.280.-----