DECRET Nr. 17 din 9 februarie 1995pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei privind concilierea şi arbitrajul în cadrul Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, semnată la Stockholm la 15 decembrie 1992
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 13 martie 1996    În temeiul art. 91 alin. (1) şi al art. 99 din Constituţia României, precum şi al art. 1 şi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe supune spre ratificare Parlamentului Convenţia privind concilierea şi arbitrajul în cadrul Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, semnată la Stockholm la 15 decembrie 1992.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUÎn temeiul art. 99 alin. (2) din Constituţia României, contrasemnam acest decret.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIU----------------