HOTĂRÂRE nr. 2.082 din 24 noiembrie 2004pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.220 din 20 decembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 19 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București, persoană juridică română, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 296, sectorul 6, aflat în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Structura organizatorică a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București se aprobă prin ordin al conducătorului ministerului coordonator la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 4, art. 6, art. 9, anexa nr. 1 "Structura organizatorică" și anexa nr. 2 "Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București" la Hotărârea Guvernului nr. 1.317/1996 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 11 decembrie 1996, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Radu Damian,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Valentin Mocanu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Maria Manolescu,
  secretar de stat
  București, 24 noiembrie 2004.Nr. 2.082.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru ȘtiințeBiologice București