ORDIN nr. 1.558 din 26 august 2004 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii(actualizat până la data de 17 februarie 2006*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • ----------În conformitate cu prevederile art. 15 şi ale art. 21 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii,în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.________*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.211 bis în afara abonamentului şi se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Consiliul tehnic permanent pentru construcţii va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la aceeaşi dată cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii şi se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al ministrului industriei şi resurselor nr. 165/92/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 şi nr. 185 bis din 25 martie 2003.

    p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

    Traian Panait,

    secretar de stat
    Bucureşti, 26 august 2004.Nr. 1.558.  +  AnexăREGULAMENT 26/08/2004----