HOTĂRÎRE Nr. 14 din 26 aprilie 1995privind validarea unui mandat de deputat
EMITENT
  • ADUNAREA(CAMERA) DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 27 aprilie 1995    În temeiul art. 67 alin. (1) din Constituţia României, al art. 66 alin. (9) şi al art. 68 alin. (3) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi având în vedere Raportul Comisiei de validare,Camera Deputaţilor hotărăşte:  +  Articolul UNICSe validează mandatul de deputat al domnului Jozsef Nandor Nemenyi, ales în Circumscripţia electorală nr. 13 Cluj, mandat devenit vacant ca urmare a decesului deputatului Ştefan Sinko.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIOAN GAVRA---------------------