HOTĂRÎRE Nr. 13 din 20 aprilie 1995privind modificarea componentei nominale a Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative cu privire la organizarea şi funcţionarea partidelor politice, instituită prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 17/1994
EMITENT
  • ADUNAREA(CAMERA) DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 25 aprilie 1995    Camera Deputaţilor adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICComponenta nominală a Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative cu privire la organizarea şi funcţionarea partidelor politice, prevăzută în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 17/1994, se modifica după cum urmează:- Se numeşte, în componenta comisiei, domnul deputat Mihail Viziru, Grupul parlamentar socialist, în locul domnului deputat Tudor Mohora.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 aprilie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIOAN GAVRA--------------