HOTĂRÂRE nr. 1.114 din 9 noiembrie 2001 - (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României(actualizata până la data de 7 iunie 2004)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------*)Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 19 noiembrie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 7 iunie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 29 august 2002; ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2003; ORDONANTA nr. 59 din 22 august 2003; HOTĂRÂREA nr. 802 din 19 mai 2004.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 189 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: Hotărârea Guvernului nr. 626/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 9 octombrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 91/2000 pentru aplicarea pe teritoriul României a sistemului de tranzit comun al Comunitatilor Europene şi statelor membre ale acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 9 februarie 2000.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul integrarii europene,Hildegard Carola Puwak  +  AnexăREGULAMENT 09/11/2001