ORDIN nr. 2.132 din 17 noiembrie 2004pentru aprobarea Listei standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi a specificaţiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.125 din 30 noiembrie 2004  În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii,în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi a specificaţiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data publicării prezentului ordin, ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 704/2003 pentru aprobarea Listei specificaţiilor tehnice şi a documentelor tehnice directoare de referinţă în domeniul produselor pentru construcţii şi al construcţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 6 iunie 2003, se abrogă.p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statBucureşti, 17 noiembrie 2004.Nr. 2.132.  +  Anexa                                     LISTA*)                  standardelor române care transpun standarde          europene armonizate şi a specificaţiilor tehnice recunoscute                   în domeniul produselor pentru construcţii---------    *) Lista cuprinde standardele române care transpun standarde europenearmonizate privind produsele pentru construcţii, care au fost adoptate deASRO până la 31 octombrie 2004.
       
    IndicativTitlu
    SR EN 40-5:2002Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stâlpi de oţel
    SR EN 40-6:2002Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe pentru stâlpi de aluminiu
    SR EN 40-7:2003Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre
    SR EN 54-3:2002/A1:2003Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3:
      Dispozitive sonore de alarmă la incendiu
    SR EN 544+AC2000/A1:2003Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament
      de alimentare electrică
    SR EN 54-5:2002/A1:2003Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectori de căldură. Detectori punctuali
    SR EN 54-7:2002/A1:2003Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7:
      Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea
    SR EN 54-12:2003Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 12:
      Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice
    SR EN 179/A1:2002Accesorii pentru construcţii. Dispozitive pentru ieşire de urgenţă acţionate printr-un cârlig sau o placă de împingere. Cerinţe şi metode de încercare
    SR EN 197-1:2002Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale
    SR EN 442-1:2000/A1:2004Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice
    SR EN 459-1:2003Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitate
    SR EN 588-2:2002Tuburi de fibrociment pentru racorduri şi reţele de canalizare.
      Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de racord
    SR EN 671-1:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide
    SR EN 671-2:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate
    SR EN 681-1/A2:2003Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat
    SR EN 681-2/A1:2003Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici
    SR EN 681-3/A1:2003Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat
    SR EN 681-4/A1:2003Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat
    SR EN 682:2002Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transportă gaze şi hidrocarburi fluide
    SR EN 771-1:2003Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă
    SR EN 771-2:2003Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar
    SR EN 771-4:2004Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat
    SR EN 845-1:2004Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console
    SR EN 845-2:2004Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi
    SR EN 845-3:2004Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3:
      Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale
    SR EN 934-2:2003Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare
    SR EN 934-4:2002Adaosuri pentru beton, mortar şi pastă. Partea 4: Adaosuri pentru paste pentru cabluri postensionate. Definiţii, condiţii şi conformitate
    SR EN 997:2004Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat
    SR EN 998-1:2004Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire
    SR EN 998-2:2004Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie
    SR EN 1125:2001/A1:2002Accesorii pentru construcţii. Dispozitive pentru ieşiri în caz de urgenţă, acţionate cu o bară orizontală. Cerinţe şi metode de încercare
    SR EN 1154:2001/A1:2003Accesorii pentru construcţii. Dispozitiv cu închidere automată pentru uşi. Condiţii şi metode de încercare
    SR EN 1155:2001/A1:2003Accesorii pentru construcţii. Dispozitive de oprire electromagnetică pentru uşi batante. Condiţii şi metode de încercare
    SR EN 1158:2001/A1:2003Accesorii pentru construcţii. Dispozitive de separare a canatelor.
      Condiţii şi metode de încercare
    SR EN 1337-7:2003Reazeme pentru structuri. Partea 7: Reazeme sferice şi cilindrice din PTFE
    SR EN 1341:2002Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare
    SR EN 1342:2002Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare
    SR EN 1343:2002Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare
    SR EN 1344:2003Pavele de argilă arsă. Condiţii şi metode de încercare
    SR EN 1423:1999/A1:2004Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul celor două componente
    SR EN 1433:2003Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi evaluarea conformităţii
    SR EN 1457:2003/A1:2003Coşuri de fum. Coşuri interioare de argilă/ceramice. Condiţii şi metode de încercare
    SR EN 1463-1:1999/A1:2004Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante.
      Partea 1: Condiţii iniţiale de performanţă
    SR EN 1520:2003Elemente prefabricate armate de beton cu agregate uşoare cu structură deschisă
    SR EN 1916:2003Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat
    SR EN 1917:2003Cămine de vizitare şi cămine de racord din beton simplu, beton slab armat şi beton armat
    SR EN 1935:2003Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de încercare
    SR EN 12004/A1:2003Adezivi pentru plăci ceramice. Definiţii şi specificaţii
    SR EN 12050-1:2002Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri.
      Principii de construcţie şi încercare. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale
    SR EN 12050-2:2002Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri.
      Principii de construcţie şi încercare. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale
    SR EN 12050-3:2002Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri.
      Principii de construcţie şi încercare. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale
    SR EN 12050-4:2002Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri.
      Principii de construcţie şi încercare. Partea 4: Robinet de întreţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecale
    SR EN 12094-5:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Condiţii şi metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă şi joasă presiune şi acţionările lor pentru sisteme cu CO2
    SR EN 12094-7:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2
    SR EN 12094-6:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiţii şi metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcţiune a sistemelor de stingere cu CO2
    SR EN 12094-13:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete antiretur
    SR EN 12101-3:2003Sisteme de control a căldurii şi a fumului. Partea 3: Specificaţii pentru ventilatoare de evacuare a căldurii şi a fumului
    SR EN 12209:2004Accesorii pentru construcţii, închizători, închizători mecanice şi zăvoare. Condiţii şi metode de încercare
    SR EN 12259-1+A1:2002Staţii de epurare. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere
    SR EN 12259-2:2002/A1:2002Protecţie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă pulverizată. Partea 2: Supapă de control şi semnalizare pentru instalaţii tip apă/apă
    SR EN 12259-3/A1:2003Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sistem de supape de alarmă apă-aer
    SR EN 12259-4/A1:2003Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmă cu motor hidraulic
    SR EN 12259-5:2003Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei
    SR EN 12326-1:2004Produse de ardezie şi piatră pentru învelitori şi placări discontinue. Partea 1: Specificaţie de produs
    SR EN 12380:2003Supape de echilibrare a presiunii pentru sistemele interioare de canalizare. Cerinţe, metode de încercare şi evaluarea conformităţii
    SR EN 12416-1:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 1: Condiţii şi metode de încercare a elementelor componente
    SR EN 12416-2:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 2: Concepţie, construcţie şi întreţinere
    SR EN 12566-1:2002/A1:2004Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate
    SR EN 12620:2003Agregate pentru beton
    SR EN 12676-1:2002/A1:2004Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performanţe şi caracteristici
    SR EN 12839:2002Produse prefabricate din beton. Elemente de închidere
    SR EN 12859:2003Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare
    SR EN 12860:2003Lianţi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare
    SR EN 13043:2003Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic
    SR EN 13055-1:2003Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi paste de ciment
    SR EN 13101:2003Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinţe, marcare, încercare şi evaluarea conformităţii
    SR EN 13139:2003Agregate pentru mortare
    SR EN 13160-1:2003Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale
    SR EN 13162:2003Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie
    SR EN 13163:2003Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie
    SR EN 13164:2003Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie
    SR EN 13164:2003/A1:2004Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie
    SR EN 13165:2003Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificaţie
    SR EN 13164:2003/A1:2004Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie
    SR EN 13166:2003Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie
    SR EN 13166:2003/A1:2004Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie
    SR EN 13167:2003Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie
    SR EN 13167:2003/A1:2004Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie
    SR EN 13168:2003Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie
    SR EN 13168:2003/A1:2004Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie
    SR EN 13169:2003Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificaţie
    SR EN 13169:2003/A1:2004Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificaţie
    SR EN 13170:2003Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificaţie
    SR EN 13171:2003Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie
    SR EN 13171:2003/A1:2004Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie
    SR EN 13241-1:2004Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistenţă la foc sau protecţie la fum
    SR EN 13242:2003Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă şi în construcţii de drumuri
    SR EN 13249:2001Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în construcţii de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi straturilor de rulare)
    SR EN 13250:2001Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în construcţii de căi ferate
    SR EN 13251:2001Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în lucrările de terasament, fundaţii şi structuri de susţinere
    SR EN 13252:2001Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj
    SR EN 13253:2001Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în lucrările de protecţie împotriva eroziunii (protecţia de coastă, acoperire de mal)
    SR EN 13254:2001Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în construcţii de rezervoare şi baraje
    SR EN 13255:2001Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici utilizate pentru utilizarea în construcţii de canale
    SR EN 13256:2001Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în construcţii de tunele şi de structuri subterane
    SR EN 13257:2001Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în lucrările de îngropare a deşeurilor solide
    SR EN 13265:2003Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deşeurilor lichide
    SR EN 13383-1:2003Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii
    SR EN 13450:2003Agregate pentru balast de cale ferată
    SR EN 13502:2003Coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare a coşurilor terminale de argilă/ceramice
    SR EN 13564-1:2003Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe
    SR EN 13813:2003Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale pentru şape. Caracteristici şi cerinţe
    SR EN 13830:2004Faţade cortină. Standard de produs
    SR EN 13986:2003Plăci de bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare
    SR EN 14037-1:2004Panouri radiante pentru planşeu alimentate cu apă la temperatură mai mică de 120 grade C. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice
  ---------