REGULAMENT din 29 octombrie 2004 privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și avansare, precum și condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 25 noiembrie 2004  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 2.854/C din 29 octombrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 25 noiembrie 2004.
  Notă
  Conform art. 6 din ORDINUL nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 octombrie 2008, la data intrării în vigoare a prezentului ordin dispozițiile cuprinse în Regulamentul privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și avansare, precum și condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.
  Art. 6 din ORDINUL nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 octombrie 2008 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 20 octombrie 2008, având următorul conținut:Art. 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin dispozițiile cuprinse în Regulamentul privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și avansare, precum și condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la transferul funcționarilor publici cu statut special din alte instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabilește normele referitoare la:a) abrogată; (la 10-11-2010, Lit. a) a art. 1 a fost abrogată de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. ) b) acordarea gradelor profesionale și avansarea în funcții;c) condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din cadrul sistemului administrației penitenciare. (la 28-12-2007, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 din anexa la ORDINUL nr. 3.492/C din 13 decembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 28 decembrie 2007. )  +  Articolul 2Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 2 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 3Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 3 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 4Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 4 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 5Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 5 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 6Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 6 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 7Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 7 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Capitolul IIOrganizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacanteAbrogat. (la 10-11-2010, Cap. II a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Secţiunea I Activități premergătoareAbrogată. (la 10-11-2010, Secțiunea I din cap. II a fost abrogată de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 8Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 8 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 9Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 9 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 10Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 10 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 11Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 11 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 12Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 12 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Secţiunea a II-a Desfășurarea concursurilorAbrogată. (la 10-11-2010, Secțiunea a II-a a fost abrogată de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 13Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 13 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 14Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 14 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 15Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 15 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 16Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 16 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 16^1Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 16^1 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 17Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 17 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 18Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 18 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 19Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 19 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 20Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 20 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 21Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 21 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 22Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 22 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 23Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 23 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Secţiunea a III-a Notarea probelor și comunicarea rezultatelorAbrogată. (la 10-11-2010, Secțiunea a III-a a fost abrogată de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 24Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 24 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 25Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 25 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 26Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 26 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 27Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 27 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 28Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 28 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 29Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 29 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 30Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 30 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 31Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 31 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 32Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 32 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 33Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 33 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 34Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 34 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 35Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 35 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 36Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 36 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 37Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 37 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 38Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 38 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Capitolul III Avansarea în funcții de execuție, grad profesional și categorie  +  Articolul 39Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 39 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 40Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 40 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 41(1) Abrogat. (la 10-11-2010, Alin. (1) al art. 41 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. ) (2) Pentru încadrarea în funcții având același coeficient de ierarhizare sau mai mic ori la structuri inferioare celor în care își desfășoară activitatea funcționarii publici nu se organizează concurs sau examen.  +  Articolul 42Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 42 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 43Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 43 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 44Gradele profesionale se acordă funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, cu respectarea condițiilor legale, în cadrul categoriilor corespunzătoare nivelului studiilor, după cum urmează:a) la îndeplinirea termenului;b) la absolvirea instituțiilor de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile sistemului penitenciar;c) în tot cursul anului pentru funcționarii publici încadrați direct din afara sistemului administrației penitenciare și în situația trecerii agenților din sistemul penitenciar în corpul ofițerilor, prin concurs.  +  Articolul 45Abrogat. (la 26-11-2020, Articolul 45 din Capitolul III a fost abrogat de Articolul 2 din ORDINUL nr. 4.526/C din 5 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1137 din 26 noiembrie 2020 )  +  Articolul 46Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 46 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 47(1) În vederea acordării gradului profesional de inspector general candidații trebuie să promoveze examenul organizat în acest scop. Fac excepție cei prevăzuți la art. 26 alin. (2) din Legea nr. 293/2004.(2) Examenul pentru obținerea gradelor profesionale prevăzute la alin. (1) se desfășoară conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 5.(3) Pot participa la examen candidații care îndeplinesc următoarele condiții:a) au recomandarea șefilor ierarhici înscrisă în evaluarea anuală de serviciu;b) dețin gradul profesional de inspector-șef principal și au împlinit stagiul minim în acest grad profesional;c) au fost evaluați în ultimii 3 ani premergători celui în care susțin examenul cu cel puțin calificativul "foarte bun".  +  Articolul 48Avansarea în gradul profesional următor se face la împlinirea stagiului minim.  +  Articolul 49Pot fi avansați în gradul următor, la împlinirea stagiului minim, funcționarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au împlinit stagiul minim;b) sunt apreciați în ultimii 2 ani ai stagiului în grad cu calificativul "foarte bun" sau "excepțional";c) funcțiile pe care sunt încadrați sunt prevăzute cu grade profesionale superioare celui deținut;d) au absolvit studiile prevăzute de lege.  +  Capitolul IV Modificarea raporturilor de serviciu  +  Secţiunea I Delegarea, detașarea și trecerea temporară în altă muncă  +  Articolul 50(1) Funcționarii publici din sistemul administrației penitenciare pot fi delegați pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an.(2) Delegarea personalului prevăzut la alin. (1) pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice în cursul unui an se poate dispune numai cu acordul scris al acestuia.(3) Delegarea efectuată în condițiile alin. (1) și (2) se dispune în interesul unității, prin decizie emisă conform competențelor de gestiune a resurselor umane, cu respectarea drepturilor de care aceștia beneficiază potrivit legii.(4) Pe timpul delegării funcționarul public își păstrează funcția și salariul, iar Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate unde cel în cauză este încadrat sunt obligate să suporte costul integral al transportului, cazării și al indemnizației de delegare.  +  Articolul 51Funcționarul public poate refuza delegarea dacă se află în una dintre următoarele situații:a) graviditate;b) își crește singur copilul minor;c) starea sănătății, dovedită cu certificat medical, face contraindicată delegarea.  +  Articolul 52(1) Detașarea se dispune în interesul unității în care urmează să-și desfășoare activitatea funcționarul public, pentru o perioadă de cel mult 6 luni. În cursul unui an calendaristic un funcționar public poate fi detașat mai mult de 6 luni numai cu acordul său scris.(2) Detașarea se poate dispune numai dacă pregătirea profesională a funcționarului public corespunde atribuțiilor și responsabilităților funcției pe care urmează să fie detașat.(3) Funcționarul public poate refuza detașarea dacă se află în una dintre următoarele situații:a) graviditate;b) își crește singur copilul minor;c) starea sănătății, dovedită cu certificat medical, face contraindicată detașarea;d) detașarea se face într-o localitate în care nu i se asigură condiții corespunzătoare de cazare;e) este singurul întreținător în familie;f) motive familiale temeinice justifică refuzul de a da curs detașării.  +  Articolul 53(1) Funcționarii publici din sistemul administrației penitenciare pot fi trecuți temporar în altă muncă, fără acordul acestora, în caz de forță majoră, ca măsură de protecție a acestora ori ca sancțiune disciplinară, potrivit legii.(2) Prin forță majoră se înțelege ansamblul situațiilor imprevizibile și insurmontabile și care afectează desfășurarea corespunzătoare a sarcinilor și misiunilor specifice Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate.(3) Trecerea temporară în altă muncă ca măsură de protecție a funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare poate fi dispusă în următoarele situații:a) pentru a înlătura un pericol direct, imediat ori iminent, prin care poate fi afectată viața sau integritatea funcționarului public, și care nu poate fi înlăturat prin alte mijloace legale;b) când este afectată starea de sănătate fizică ori psihică a funcționarului public, constatată și evaluată medical și/sau psihologic;c) alte situații determinate de raporturile de muncă, care pot afecta imaginea funcționarului public din sistemul administrației penitenciare ori a instituției din care face parte.(4) Trecerea temporară în altă muncă poate fi dispusă ca sancțiune disciplinară în condițiile prevăzute de art. 62 lit. d) din Legea nr. 293/2004.(5) Trecerea temporară în altă muncă se dispune, după caz, de către ministrul justiției, directorul general sau directorii unităților subordonate, potrivit competențelor prevăzute la art. 20 din Legea nr. 293/2004.  +  Secţiunea a II-a Punerea la dispoziție și suspendarea din funcție a funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare  +  Articolul 54(1) În cazul în care împotriva funcționarului public din sistemul administrației penitenciare s-a început urmărirea penală, menținerea sa în activitate se hotărăște după soluționarea definitivă a cauzei, cu excepția situației în care a comis și alte abateri disciplinare, când operează procedura disciplinară obișnuită.(2) Pe timpul urmăririi penale și al judecății, funcționarul public din sistemul administrației penitenciare este pus la dispoziție. Funcționarul public din sistemul administrației penitenciare pus la dispoziție îndeplinește numai acele sarcini și atribuții de serviciu stabilite, în scris, de conducătorul unității și beneficiază de drepturile bănești corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de bază, și de celelalte drepturi prevăzute în statut.  +  Articolul 55(1) Punerea la dispoziție se decide conform competențelor.(2) Punerea la dispoziție operează până la identificarea unor funcții corespunzătoare în vederea numirii, în condițiile legii.  +  Articolul 56Raporturile de serviciu se suspendă de drept sau la inițiativa funcționarului public.  +  Articolul 57Suspendarea de drept a raporturilor de serviciu intervine când funcționarul public se află în una dintre următoarele situații:– este desemnat de către o autoritate sau instituție publică să desfășoare activități în cadrul unor misiuni diplomatice ale României și în cadrul unor organisme sau instituții internaționale pentru perioada respectivă;– desfășoară activitate sindicală pentru care este precizată suspendarea în condițiile legii;– este arestat preventiv;– se află în concediu de maternitate, în condițiile legii;– se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în condițiile legii;– efectuează tratament medical în străinătate, dacă funcționarul public nu se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum și pentru însoțirea soțului sau, după caz, a soției ori a unei rude până la gradul I inclusiv;– forță majoră;– carantină în condițiile legii;– este dispărut, dispariția fiind constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă;– în alte cazuri expres prevăzute de lege.  +  Articolul 58(1) În cazul suspendării de drept a raporturilor de serviciu, funcționarul public este obligat să depună diligențele necesare predării legitimației de serviciu, armamentului și celorlalte bunuri din dotare pe care le deține asupra sa.(2) Pe timpul suspendării de drept, funcționarul public nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute în Legea nr. 293/2004.  +  Articolul 59(1) În termen de 5 zile calendaristice de la data încetării motivului de suspendare de drept, funcționarul public este obligat să îl informeze în scris pe directorul unității despre acest fapt.(2) Directorul unității are obligația să asigure în termen de 5 zile condițiile necesare reluării activității de către funcționarul public.  +  Articolul 60(1) Raportul de serviciu se suspendă la cererea motivată, din inițiativa funcționarului public, în următoarele situații:– concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condițiile legii;– concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;– desfășurarea unor activități în cadrul unor organisme sau instituții internaționale din proprie inițiativă.(2) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data când se solicită suspendarea. Cererea va fi însoțită de documente justificative în măsură să confirme existența situației pentru care se solicită suspendarea.  +  Articolul 61Suspendarea sau reluarea activității, după caz, a raporturilor de serviciu se constată și se aprobă prin ordin sau decizie, potrivit competențelor.  +  Articolul 62(1) Pe perioada suspendării raportului de serviciu Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate au obligația să rezerve postul aferent funcției publice.(2) Ocuparea acestui post se face pe o perioadă determinată, de un alt funcționar public din Administrația Națională a Penitenciarelor.(3) În situația în care nu există funcționari publici să îndeplinească cerințele specifice, postul va fi ocupat în baza unui contract individual de muncă pe o perioadă egală cu perioada suspendării raporturilor de serviciu.  +  Capitolul V Încetarea raporturilor de serviciu  +  Articolul 63Cauzele și condițiile de încetare a raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare sunt cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 293/2004, după cum urmează: demisie, transfer*), eliberare din funcție, destituire din funcție, pensionare în condițiile legii, deces. Notă
  Art. 6 din ORDINUL nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 octombrie 2008 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 20 octombrie 2008, având următorul conținut:
  Art. 6
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin dispozițiile cuprinse în Regulamentul privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și avansare, precum și condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la transferul funcționarilor publici cu statut special din alte instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.
   +  Articolul 64(1) Funcționarii publici din sistemul administrației penitenciare pot fi transferați în interesul serviciului sau, la cererea acestora, între unități ale sistemului administrației penitenciare ori în afara acestuia.(2) Transferul se poate face într-o funcție pentru care sunt îndeplinite condițiile specifice prevăzute în fișa postului.(3) Transferul în interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al funcționarului public transferat.(4) În cazul transferului în interesul serviciului în altă localitate, funcționarul public transferat are dreptul la o indemnizație egală cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioară celei în care se transferă, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport și la un concediu plătit de 5 zile.(5) Plata acestor drepturi se suportă de unitatea la care se face transferul, în termen de cel mult 15 zile de la data aprobării transferului. Notă
  Art. 6 din ORDINUL nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 octombrie 2008 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 20 octombrie 2008, având următorul conținut:
  Art. 6
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin dispozițiile cuprinse în Regulamentul privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și avansare, precum și condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la transferul funcționarilor publici cu statut special din alte instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.
   +  Articolul 65(1) Pentru efectuarea transferului în interesul serviciului, directorul unității interesate din alte structuri de apărare, ordine publică și siguranță națională solicită acordul conducătorului instituției din care face parte funcționarul public.(2) Pentru efectuarea transferului la cerere, funcționarul public se adresează în scris instituției unde dorește să se transfere.(3) Cererea, după obținerea acordului de principiu al instituției unde dorește să se transfere, se înaintează de cel în cauză, pe cale ierarhică, directorului general sau ministrului justiției, după caz. Notă
  Art. 6 din ORDINUL nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 octombrie 2008 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 20 octombrie 2008, având următorul conținut:
  Art. 6
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin dispozițiile cuprinse în Regulamentul privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și avansare, precum și condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la transferul funcționarilor publici cu statut special din alte instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.
   +  Articolul 66(1) Competența aprobării transferului revine, după caz:a) ministrului justiției, prin ordin pentru transferul funcționarilor publici cu grade de ofițeri din afara sistemului penitenciar, precum și al directorilor de penitenciare;b) directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, prin decizie pentru transferul funcționarilor publici între unitățile sistemului penitenciar și al agenților în și din afara sistemului penitenciar.(2) Decizia sau ordinul de transfer se întocmește de către Direcția resurse umane din Administrația Națională a Penitenciarelor.(3) Data perfectării transferului se prevede expres în cuprinsul deciziei sau ordinului de transfer, după caz.(4) Copia deciziei sau a ordinului de transfer se clasează în dosarul personal. Notă
  Art. 6 din ORDINUL nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 octombrie 2008 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 20 octombrie 2008, având următorul conținut:
  Art. 6
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin dispozițiile cuprinse în Regulamentul privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și avansare, precum și condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la transferul funcționarilor publici cu statut special din alte instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.
   +  Articolul 67Raporturile de serviciu încetează de drept în următoarele situații:a) la data decesului funcționarului public;b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții funcționarului public;c) la data expirării termenului pentru care a fost numit în funcția publică, care a fost exercitată cu caracter temporar;d) la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă ori invaliditate a funcționarului public;e) când funcționarul public a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă cu executarea pedepsei;f) ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau a funcției, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus interdicția;g) ca urmare a constatării nulității absolute a actului administrativ de numire în funcția publică, de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.
   +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 68Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 68 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 69Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 69 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 70Abrogat. (la 10-11-2010, Art. 70 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Articolul 71Prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător și funcționarilor publici cu statut special din Ministerul Justiției, care au atribuții de coordonare și control al activității din sistemul administrației penitenciare sau alte atribuții în legătură cu activitatea administrației penitenciare, măsurile dispuse în baza acestuia fiind stabilite prin ordin al ministrului justiției.  +  Articolul 72Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulamentAbrogată. (la 10-11-2010, Anexa 1 a fost abrogată de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Anexa nr. 2la regulamentAbrogată. (la 10-11-2010, Anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Anexa nr. 3la regulamentAbrogată. (la 10-11-2010, Anexa 3 a fost abrogată de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Anexa nr. 4la regulamentAbrogată. (la 10-11-2010, Anexa 4 a fost abrogată de art. 2 din ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. )  +  Anexa nr. 5METODOLOGIEprivind organizarea și desfășurarea examenului pentru gradul de inspector general