HOTĂRÂRE nr. 1.982 din 16 noiembrie 2004 (*actualizata*)privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate, republicată, precum şi a formei şi continutului cartii electronice de identitate(actualizata până la data de 5 ianuarie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.113 din 27 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 5 ianuarie 2006 cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.436 din 17 noiembrie 2005: RECTIFICAREA nr. 1.436 din 17 noiembrie 2005.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate, republicată, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă forma şi conţinutul cartii electronice de identitate, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SaniutaMinistrul delegat pentru administratia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul comunicatiilor şi tehnologiei informatiei,Ioan Cordos,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 16 noiembrie 2004.Nr. 1.982.  +  Anexa 1NORMA 16/11/2004  +  Anexa 2-------------Pct. 1.2 din Anexa nr. 2 a fost modificat prin pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.436 din 17 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 25 noiembrie 2005.Lit. d) de la pct. 2.3.2 din Anexa nr. 2 a fost modificata prin pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.436 din 17 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 25 noiembrie 2005.Pct. 1.2 din Anexa nr. 2 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 1.436 din 17 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2006.FORMA ŞI CONTINUTULcartii electronice de identitate1. Date generale1.1. Cartea electronică de identitate este o cartela din plastic pe care sunt inscriptionate şi/sau memorate date personale ale titularului.1.2. Dimensiunile cartii electronice de identitate sunt: lungimea = 90 mm, latimea = 55 mm.2. Conţinutul cartii electronice de identitate2.1. Cartea electronică de identitate contine date în format tiparit, date în format electronic, fotografia titularului, emitentul, elemente de particularizare şi de securizare.2.2. Datele se inscriptioneaza pe ambele suprafete ale documentului. Pe verso-ul cartii electronice de identitate este aplicat un suport de memorare în format digital a datelor personale ale titularului.2.3. Conţinutul de date în format tiparit2.3.1. Datele existente pe faţa cartii electronice de identitate sunt: a) denumirea tarii; b) seria - 2 litere - şi numărul - 6 cifre; c) denumirea documentului; d) codul numeric personal; e) sexul; f) numele; g) prenumele; h) locul nasterii; i) adresa de domiciliu; j) semnatura titularului, în partea de jos a documentului; k) fotografia.2.3.2. Datele existente pe spatele cartii electronice de identitate sunt: a) data emiterii; b) data expirarii valabilităţii; c) emitentul; d) informaţii conforme cu exigentele Uniunii Europene.2.4. Conţinutul de date în format digital2.4.1. Suportul de memorare electronică a informaţiilor se afla pe spatele cartii electronice de identitate şi contine urmatoarele: a) toate datele prevăzute la pct. 2.3.; b) datele necesare pentru exercitarea dreptului la vot al titularului cartii electronice de identitate; c) fotografia titularului; d) datele referitoare la asigurarea medicală; e) informaţiile privind asigurarea sociala; f) datele referitoare la reşedinţa titularului; g) datele de identificare biometrica a titularului, potrivit reglementarilor internationale la care România este parte; h) codurile sau cheile criptografice pentru generarea semnaturii digitale şi de acces în alte sisteme informatice.2.4.2. Inscriptionarea sau adaugarea datelor pe suportul electronic se face numai de către emitent sau instituţiile abilitate în acest sens, iar citirea acestor date este permisa conform legislaţiei în vigoare.2.4.3. Este permisa înscrierea pe suportul electronic de date a unor date suplimentare, în condiţiile legii, de către institutii, autorităţi sau persoane juridice competente în acest sens, numai dacă exista acordul expres al titularului cu privire la aceasta inscriere.2.5. Elementele de particularizareElementele de particularizare sunt specifice statului român, şi anume: a) drapelul naţional, pozitionat pe faţa cartii electronice de identitate; b) stema, pozitionata pe faţa cartii electronice de identitate; c) sigla emitentului, pozitionata pe spatele cartii electronice de identitate; d) alte elemente de particularizare.2.6. Elementele de securizareElementele de securizare constau în: a) imaginea "umbra" a titularului; b) elemente OVD - optical video device; c) inscriptionari cu cerneluri speciale; d) filigran; e) microtext; f) alte elemente de securizare.