HOTĂRÂRE nr. 1.891 din 4 noiembrie 2004privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Prahova
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.077 din 19 noiembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă stemele comunelor Albeşti-Paleologu, Aluniş, Berceni, Chiojdeanca, Cocorăştii-Mislii, Filipeştii de Târg, Măgurele şi Tomşani, din judeţul Prahova, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.8. (2) Descrierea elementelor stemelor şi semnificaţiile acestora sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.8. (3) Anexele nr. 1.1-1.8 şi 2.1-2.8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuBucureşti, 4 noiembrie 2004.Nr. 1.891.  +  Anexa 1.1STEMAcomunei Albeşti-Paleologu, judeţul Prahova  +  Anexa 2.1DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Albeşti-Paleologu,judeţul PrahovaDescrierea stemei:Stema comunei Albeşti-Paleologu, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. Pe fond de azur se află trei snopi de aur, plasaţi în pal, dispuşi doi cu unu.În şef de argint se află un ciorchine de strugure, de aur, flancat în ambele părţi de câte o frunză de culoare verde, cu vrej verde.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumate:Compoziţia face referire la ocupaţia de bază a locuitorilor, cultura plantelor şi viticultura, precum şi la faptul că localitatea se afla pe drumul vinului.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.2STEMAcomunei Aluniş, judeţul Prahova  +  Anexa 2.2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Aluniş, judeţul PrahovaDescrierea stemei:Stema comunei Aluniş, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.Pe fond de azur se află trei crenguţe de alun înfrunzite, cu câte trei frunze şi trei alune, toate de argint, dispuse doi cu unu.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumate:Compoziţia face referire la denumirea localităţii.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.3STEMAcomunei Berceni, judeţul Prahova  +  Anexa 2.3DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Berceni, judeţul PrahovaDescrierea stemei:Stema comunei Berceni, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.Pe fond roşu, în dreapta, se află un turn de cetate, având un zid spre stânga, toate de aur; la baza turnului se află un leu rampant orientat spre dreapta, ieşind din zidul cetăţii, totul de aur.În câmp de azur se află o sabie de argint, cu mânerul în jos.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumate:Compoziţia heraldică reprezintă tradiţia istorică locală ce se leagă de familia Kretzulescu, vechi boieri din Ţara Românească.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.4STEMAcomunei Chiojdeanca, judeţul Prahova  +  Anexa 2.4DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Chiojdeanca,judeţul PrahovaDescrierea stemei:Stema comunei Chiojdeanca, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.În câmp albastru se află două crengi de aur, cu frunze şi fructe, în dreapta, de măr şi în stânga, de prun; între cele două crengi se află o casă tradiţională ţărănească, cu zidărie de piatră şi cerdac, totul în culori naturale.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumate:Crengile de măr şi de prun fac referire la principala bogăţie a zonei - livezile, iar casa tradiţională ţărănească aminteşte de obârşia localităţii.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.5STEMAcomunei Cocorăştii Mislii, judeţul Prahova  +  Anexa 2.5DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Cocorăştii Mislii,judeţul PrahovaDescrierea stemei:Stema comunei Cocorăştii Mislii, potrivit anexei nr. 1.5, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.Pe fond de azur se află un cocor de argint, ţinând în cioc o ramură de gorun cu frunze, de aur, iar în gheara stângă, ridicată, un ţipar de argint.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumate:Cocorul, ramura de gorun şi ţiparul fac trimitere la denumirile satelor ce alcătuiesc comuna.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.6STEMAcomunei Filipeştii de Târg, judeţul Prahova  +  Anexa 2.6DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Filipeştii de Târg,judeţul PrahovaDescrierea stemei:Stema comunei Filipeştii de Târg, potrivit anexei nr. 1.6, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.Pe fond de azur se află un foişor de argint cu şase niveluri, cu o poartă închisă, găurit, cu două ferestre luminate în negru, balconat, având un acoperiş ascuţit, totul pe o terasă neagră, străbătută de un brâu undat, în bandă de argint.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumate:Foişorul datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea şi a avut rolul de a supraveghea liniştea şi ordinea publică.Brâul undat reprezintă râul Prahova, care traversează localitatea.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.7STEMAcomunei Măgurele, judeţul Prahova  +  Anexa 2.7DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Măgurele, judeţul PrahovaDescrierea stemei:Stema comunei Măgurele, potrivit anexei nr. 1.7, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.În câmpul de azur se află trei fibule de aur, reprezentând chipul zeiţei Bendis, plasate doi cu unu.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumate:Fibulele reprezintă cea mai importantă descoperire arheologică din zonă, şi anume, tezaurul de la Coada Malului.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.8STEMAcomunei Tomşani, judeţul Prahova  +  Anexa 2.8DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Tomşani, judeţul PrahovaDescrierea stemei:Stema comunei Tomşani, potrivit anexei nr. 1.8, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, roşu, bordat albastru, încărcat cu un ştiulete de porumb, de aur, încadrat de două spice de grâu, de aur, dispuse în evantai; câmpul scutului este separat de bordură de o linie îngustă de argint.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumate:Porumbul încadrat de spice reprezintă principala activitate a locuitorilor, şi anume, agricultura.Câmpul albastru simbolizează apa care străbate comuna - pârâul Călmăţui.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.------------