HOTĂRÂRE nr. 1.842 din 28 octombrie 2004privind transmiterea fără plată a unor clădiri şi a unor terenuri din patrimoniul Societăţii Comerciale "Uzina Automecanică Moreni" - S.A. în domeniul privat al judeţului Dâmboviţa şi în patrimoniul Societăţii Comerciale "Moreni Parc Industrial"- S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.079 din 19 noiembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002, şi având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea fără plată a unor clădiri formate din hală şi anexe sociale, identificate potrivit anexei nr. 1, precum şi a terenului aferent în suprafaţă de 4.406 mp şi a unui teren în suprafaţă de 2.709 mp, identificate potrivit anexei nr. 2, din patrimoniul Societăţii Comerciale "Uzina Automecanică Moreni" - S.A. în domeniul privat al judeţului Dâmboviţa şi în patrimoniul Societăţii Comerciale "Moreni Parc Industrial" - S.A.  +  Articolul 2 (1) Capitalul social al Societăţii Comerciale "Moreni Parc Industrial" - S.A. se majorează cu valoarea de 976.398.970 lei, reprezentând contravaloarea clădirilor şi terenurilor transmise potrivit art. 1. (2) Capitalul social al Societăţii Comerciale "Uzina Automecanică Moreni" - S.A., aflată sub autoritatea Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. Bucureşti, se diminuează cu suma prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:-------------Ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan Popescup. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 28 octombrie 2004.Nr. 1.842.  +  Anexa 1
             
    DATELE DE IDENTIFICARE  a clădirilor care se transmit de la Societatea Comercială "Uzina Automecanică Moreni"- S.A. la Societatea Comercială "Moreni Parc Industrial"- S.A.
    Locul unde se găsesc clădirilePersoana juridică de la care se transmit clădirilePersoana juridică la care se transmit clădirileCaracteristicile tehnice ale clădirilorValoarea cu care se modifică capitalul social - lei -
    Municipiul Moreni, judeţul DâmboviţaSocietatea Comercială "Uzina Automecanică Moreni" - S.A. din cadrul Companiei Naţionale "Romarm" - S.A.Societatea Comercială "Moreni Parc Industrial" - S.A. de sub autoritatea Consiliului Judeţean Dâmboviţa1. Hală - regim de înălţime = P976.398.970*)
    Suprafaţa construită = 3.992 m2  
      2. Anexe sociale - regim de înălţime = P+2  
          Suprafaţa construită = 414 m2  
          Suprafaţa desfăşurată = 1.242 m2  
  Notă *) Valoarea de 976.398.970 lei este compusă din:- 735.776.785 lei reprezentând contravaloarea clădirilor;- 149.006.514 lei reprezentând contravaloarea terenului cu construcţii în suprafaţă de 4.406 mp ;- 91.277.481 lei reprezentând contravaloarea terenului în suprafaţă de 2.709 mp .
   +  Anexa 2
           
    DATELE DE IDENTIFICARE  a unor terenuri care trec din patrimoniul Societăţii Comerciale "Uzina Automecanică Moreni" - S.A. în domeniul privat al judeţului Dâmboviţa şi în patrimoniul Societăţii Comerciale "Moreni Parc Industrial" - S.A.
    Locul unde se găsesc terenurilePersoana juridică de la care se transmit terenurilePersoana juridică la care se transmit terenurileCaracteristicile tehnice ale terenurilor
    Municipiul Moreni, judeţul DâmboviţaSocietatea Comercială "Uzina Automecanică Moreni" - S.A. din cadrul Companiei Naţionale "Romarm" - S.A.Societatea Comercială "Moreni Parc Industrial" - S.A. de sub autoritatea Consiliului Judeţean Dâmboviţa1. Teren (cu construcţii) în suprafaţă totală de 4.406 m2
    2. Teren în suprafaţă totală de 2.709 m2
  ---------