HOTĂRÎRE Nr. 6 din 4 aprilie 1995privind numirea unui membru în Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 7 aprilie 1995    În temeiul art. 8, 9, 10 şi 116 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori,Parlamentul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDomnul Emilian Popescu-Moscu se numeşte membru în Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, pentru durata restanta a mandatului, în locul devenit vacant prin demisia domnului Vladimir Soare.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                           p. PREŞEDINTELE SENATULUIMARŢIAN DAN                                                                  VALER SUIAN--------------------------