HOTĂRÂRE nr. 5 din 4 aprilie 1995privind modificarea componenţei nominale a unor grupuri parlamentare de prietenie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 7 aprilie 1995    Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICComponenţa nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie se modifică potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANp. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIANBucureşti, 4 aprilie 1995.Nr. 5.  +  Anexa Componenţa nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie se modifică în sensul că se numesc noi membri ai acestora, după cum urmează:Grupul parlamentar de prietenie cu Australia- Domnul senator Constantin Dan Vasiliu, în calitate de vicepreşedinte, în locul lui Ion Aurel Stoica.Grupul parlamentar de prietenie cu Belgia- Doamna deputat Florica Ionea şi domnul deputat Octavian Bot, în calitate de membri, în locul domnului Cristian Traian Ionescu şi, respectiv, în locul domnului senator Alexandru Paleologu.Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federală Germania- Domnul senator Dumitru Mugurel Cerăceanu, în calitate de membru, în locului domnului Ionel Blaga.Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Italiană- Domnul senator Cristian Sorin Dumitrescu, în calitate de membru, în locul domnului Eugen Dijmărescu.Grupul parlamentar de prietenie cu Federaţia Rusă- Domnul senator Ioan Turlacu, în calitate de membru, în locul domnului Caius Traian Dragomir.Grupul parlamentar de prietenie cu Statele Unite Mexicane- Domnul deputat Teodor Moldovan, în calitate de membru, în locul domnului Florian Bercea.-------