DECIZIE Nr. 4 din 19 aprilie 1995privind asigurarea conducerii Senatului pe perioada 24-28 aprilie 1995
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 25 aprilie 1995    În conformitate cu art. 26 din Regulamentul Senatului,Preşedintele Senatului decide:  +  Articolul UNICPe perioada absentei din ţara a preşedintelui Senatului - 24-28 aprilie 1995 - conducerea Senatului va fi asigurata de domnul senator Ion Solcanu, vicepreşedinte al Senatului.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN-----------------