HOTĂRÎRE Nr. 3 din 4 aprilie 1995privind numirea unor membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 7 aprilie 1995    În temeiul art. 19, 20 şi 21 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune,Parlamentul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se numesc în calitatea de membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, pe o perioadă de 4 ani, după cum urmează:- Andrei Alexandru- Anghel Mihai- Tudor Catinescu- Marius Guran- Ilie Mihai- Dumitru Popa- Stan Apostol- Dionisie Sincan- Grigore Vieru  +  Articolul 2Se numesc în calitate de membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune, pe o perioadă de 4 ani, după cum urmează:- Dumitru Miron- Constantin Pivniceru- Tudor Dumitru Savu- Nicolae Baciut- Dorin Suciu.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 4 aprilie 1995, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 41/1994.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR             p. PREŞEDINTELE SENATULUIMARŢIAN DAN                                                    VALER SUIAN----------------------------