ORDIN nr. 713 din 21 octombrie 2004privind modificarea unor prevederi din anexa nr. 1 "Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 3 noiembrie 2004    Având în vedere unele constatări şi sesizări în procesul de punere în aplicare a dispoziţiilor Normelor tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările ulterioare,ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 "Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 bis din 27 februarie 2004, se modifică după cum urmează:1. Punctul 8.3 va avea următorul cuprins:"8.3. Toate încăperile în care se montează aparate de utilizare a gazelor naturale se prevăd cu suprafeţe vitrate, sub formă de ferestre, luminatoare cu geamuri, uşi cu geam sau goluri, toate la exterior sau spre balcoane ori spre terase vitrate cu suprafaţă minimă totală de:- 0,03 mp pe mc de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor din beton armat;- 0,05 mp pe mc de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor din zidărie.Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (securizat, termopan etc.) se recomandă montarea detectoarelor automate de gaze cu limita inferioară de sensibilitate 2% CH(4) în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a arzătoarelor.Începând cu anul 2008, este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale pentru încăperile în care sunt aparate de utilizare a gazelor naturale şi suprafeţele vitrate necesare, conform prezentelor norme, sunt parţial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de construcţie specială (securizat, termopan etc.).În cazul utilizării detectoarelor suprafaţa vitrată poate fi redusă la 0,02 mp pe mc de volum net de încăpere.Volumul net reprezintă volumul total al încăperii, din care se scade volumul elementelor de instalaţii sau de construcţii existente în încăpere, în care nu se pot acumula gaze.În încăperi cu volum mai mic decât cel prevăzut la pct. 8.2 sunt admise numai aparate de utilizare legate la coş, cu următoarele condiţii:- accesul aerului necesar arderii şi aprinderea aparatelor de utilizare să se facă din exteriorul încăperii (coridor, vestibul etc.) sau direct din exteriorul clădirii;- folosirea unor aparate de utilizare cu aprindere din exteriorul clădirii, asigurate împotriva stingerii prin blocarea admisiei gazului în cazul stingerii flăcării, fie prin construcţia aparatului, fie prin dispozitive de protecţie.Pentru încălzirea de apartament, centrala termică se montează în bucătărie, balcon, vestibul, la subsol sau la alt nivel unde nu blochează calea de evacuare a persoanelor, cu respectarea tuturor condiţiilor menţionate anterior."2. Punctul 9.10 va avea următorul cuprins:"9.10. La realizarea de conducte din PE sunt folosite următoarele categorii de îmbinări cu fitinguri: a) îmbinare prin sudare cap la cap:- cu coturi, teuri, reducţii etc., realizate prin procedeul de injecţie, pentru diametre de 75 mm şi mai mari;- cu coturi, teuri, reducţii etc., confecţionate din bucăţi de ţeavă sudate cap la cap, pentru diametre mai mari de 250 mm; b) îmbinare prin electrofuziune:- cu mufe, coturi, teuri, reducţii etc., realizate prin procedeul de injecţie, pentru diametre cuprinse între 32 şi 110 mm. În cazuri speciale se poate utiliza şi la diametre mai mari, cu acordul operatorului licenţiat al sistemului de distribuţie;- cu mufe, coturi, teuri, reducţii etc., realizate prin procedeul de injecţie, pentru diametre mai mari de 110 mm, numai în cazul reparării reţelelor; c) îmbinare cu fitinguri mecanice cu etanşare pe peretele exterior al ţevii: mufe, coturi, reducţii, dopuri etc., pentru diametre cuprinse între 32 şi 63 mm; d) îmbinare între PE şi metal, cu fitinguri de tranziţie:- cu adaptor de flanşă, flanşă liberă şi garnituri de etanşare pentru diametre de 250 mm şi mai mari; tehnologia de realizare a acestui tip de îmbinare se elaborează sau se aprobă de operatorul de distribuţie licenţiat;- racord de trecere PE-metal, pentru diametre până la 630 mm;- racorduri metalice cu etanşare prin compresiune pe pereţii ţevii;- racord mixt PE-metal din trei bucăţi (tip olandez) cu etanşare cu garnitură de cauciuc montată conform procedurii tehnice elaborate de operator.Fitingurile din PE 100 pot fi utilizate la îmbinarea conductelor din PE 80, cu condiţia respectării regimurilor de sudare recomandate de producătorii fitingurilor şi conductelor.Fitingurile din PE 80 nu pot fi utilizate la îmbinarea conductelor din PE 100."3. Punctul 12.7 va avea următorul cuprins:"12.7. În cazul în care recepţia se face simultan pentru conducte şi branşamente din polietilenă, probele de etanşeitate şi rezistenţă se efectuează la presiuni conform tabelului 9.În cazul în care se realizează numai recepţia branşamentelor din polietilenă, probele de etanşeitate şi rezistenţă se fac înainte de perforarea conductei la presiuni conform tabelului 9.Timpul de realizare a probei de rezistenţă este de o oră, iar pentru proba de etanşeitate este de 24 de ore."4. Punctul 12.8 va avea următorul cuprins:"12.8. La efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate, aparatele de bază pentru măsurarea presiunii şi a temperaturii sunt de tipul cu înregistrare continuă, cu verificarea metrologică în termen de valabilitate. Clasa de exactitate a acestor aparate de măsură trebuie să fie de minimum 1,5. Pe lângă aparatele de bază se montează în paralel aparate de control indicatoare de presiune şi de temperatură, având aceeaşi clasă de exactitate cu cea a aparatelor de bază. Înregistrarea parametrilor de presiune şi temperatură, fie pe diagramă, fie pe protocolul printat, dat de echipamentul electronic, constituie dovada probelor de rezistenţă şi etanşeitate. Aceste înregistrări se datează şi se semnează de responsabilul metrolog, instalatorul autorizat al constructorului, beneficiar şi conţin şi următoarele date: lungimea şi diametrul tronsonului de conductă supus probelor, datele de identificare şi verificare ale aparatelor de măsurare.La efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate pentru instalaţiile de utilizare ale consumatorilor casnici nu este necesară utilizarea aparatelor de măsurare a presiunii şi a temperaturii cu înregistrare continuă."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statBucureşti, 21 octombrie 2004.Nr. 713.------------