HOTĂRÎRE Nr. 2 din 4 aprilie 1995privind prelungirea termenului de prezentare a Raportului Comisiei comune de ancheta asupra atribuirii de locuinţe pentru parlamentari, membri ai Guvernului şi pentru persoane din aparatul Parlamentului, Guvernului şi Presedentiei în perioada 1990-1994, instituită prin Hotărârea Parlamentului României nr. 6/1994
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 7 aprilie 1995    Parlamentul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICTermenul de prezentare a Raportului Comisiei comune de ancheta asupra atribuirii de locuinţe pentru parlamentari, membri ai Guvernului şi pentru persoane din aparatul Parlamentului, Guvernului şi Presedentiei în perioada 1990-1994, astfel cum a fost stabilit în art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 6/1994, cu modificările ulterioare, se prelungeşte până la 30 aprilie 1995.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 4 aprilie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR SENATULUIMARŢIAN DAN VALER SUIAN-----------------------------