ORDIN nr. 80 din 25 iunie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI-AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 2 noiembrie 2004    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 252/2001, ale art. 35 şi ale art. 53 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea planului de servicii, prevăzute în anexa nr. 1, şi Normele metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie, prevăzute în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005.Autoritatea Naţionalăpentru Protecţia Copilului şi AdopţieGabriela Coman,secretar de statBucureşti, 25 iunie 2004.Nr. 80.  +  Anexa 1NORMA 25/06/2004  +  Anexa 2NORMA 25/06/2004