HOTĂRÂRE nr. 1.697 din 14 octombrie 2004privind aprobarea stemelor unor oraşe din judeţul Prahova
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 28 octombrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă stemele oraşelor Boldeşti-Scăeni, Comarnic, Sinaia, Slănic, Urlaţi, din judeţul Prahova, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.5. (2) Descrierea elementelor stemelor şi semnificaţiile acestora sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.5. (3) Anexele nr. 1.1-1.5 şi 2.1-2.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuBucureşti, 14 octombrie 2004.Nr. 1.697.  +  Anexa 1.1STEMAoraşului Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova  +  Anexa 2.1DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei oraşului Boldeşti-Scăeni,judeţul PrahovaDescrierea stemei:Stema oraşului Boldeşti-Scăeni, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut tripartit, cu marginile rotunjite.În primul câmp, pe argint, se află un scaiete natural.În câmpul al doilea, pe azur, se află un strugure cu patru frunze, totul de aur.În al treilea câmp, pe fond roşu, sunt două mâini împreunate, de argint.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.Semnificaţiile elementelor însumate:Scaietele face trimitere la originea denumirii fostei comune Scăeni.Strugurele simbolizează principala bogăţie naturală a zonei, podgoriile de vie de pe dealul Seciu.Mâinile împreunate fac referire la Falansterul de la Scăeni.Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.  +  Anexa 1.2STEMAoraşului Comarnic, judeţul Prahova  +  Anexa 2.2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei oraşului Comarnic,judeţul PrahovaDescrierea stemei:Stema oraşului Comarnic, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut argintiu, triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat.În şef, în câmp roşu, se află trei roţi de aur.În partea de jos, în câmp de azur, se află un căprior de argint.În vârful scutului se află o stea de argint cu cinci raze; în stânga căpriorului este aşezat un cap de berbec, de argint, văzut din profil, spre dreapta; în dreapta căpriorului se află o aglomerare de stânci şi un brad pe o terasă, totul de argint.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.Semnificaţiile elementelor însumate:Roţile de aur sunt simbolul activităţilor şi drumurilor comerciale, care au stat la baza întemeierii localităţii.Căpriorul şi steaua de argint sunt elemente din blazonul familiei Bibescu, ale cărei domenii se aflau în această zonă.Aglomerarea de stânci şi bradul semnifică trecătoarea în care este plasată localitatea.Berbecul este imaginea ocupaţiei tradiţionale a locuitorilor; etimologic, cuvântul Comarnic înseamnă strunga de oi.Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.  +  Anexa 1.3STEMAoraşului Sinaia, judeţul Prahova  +  Anexa 2.3DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei oraşului Sinaia,judeţul PrahovaDescrierea stemei:Stema oraşului Sinaia, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite.În câmpul albastru se află un munte de argint, însoţit, dreapta-stânga, de câte un brad dezrădăcinat, de argint, totul stând pe o terasă verde.În şef se află tabla de şah, cu pătrate de culoare neagră cu argint.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.Semnificaţiile elementelor însumate:Compoziţia centrală a stemei face aluzie la cadrul natural al zonei.Tabla de şah semnifică blazonul familiei Hohenzollern.Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.  +  Anexa 1.4STEMAoraşului Slănic, judeţul Prahova  +  Anexa 2.4DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei oraşului Slănic,judeţul PrahovaDescrierea stemei:Stema oraşului Slănic, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite.În câmp de azur se află un munte de sare, de argint, flancat în dextra şi senestra de câte un ciocan de mină, de aur, aşezat pe o terasă, de argint, încărcată cu două crengi de brad naturale, dispuse în săritoare, peste care broşează o rindea de culoare neagră, plasată în fascie.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.Semnificaţiile elementelor însumate:Muntele de sare exprimă ponderea industriei extractive în economia oraşului, tradiţia exploatării sării, precum şi numele oraşului.Rindeaua simbolizează activitatea prelucrării artistice a lemnului de brad de către locuitorii zonei.Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.  +  Anexa 1.5STEMAoraşului Urlaţi, judeţul Prahova  +  Anexa 2.5DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei oraşului Urlaţi,judeţul PrahovaDescrierea stemei:Stema oraşului Urlaţi, potrivit anexei nr. 1.5, se compune dintr-un scut triunghiular despicat, cu marginile rotunjite, tăiat în partea stângă de un brâu undat, de argint.În primul cartier, pe fond roşu, se află un sceptru de argint, plasat în bandă, pe care este înfăşurată o viţă de vie, de argint, cu trei ciorchini de aur.În al doilea cartier, pe fond de azur, se află un cap de licorn, de argint.În al treilea cartier, pe fond de azur, se află o acvilă neagră conturnată, în zbor deschis, având în cioc o cruce de argint.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.Semnificaţiile elementelor însumate:Sceptrul cu viţa de vie face referire la via domnească a lui Constantin Brâncoveanu.Capul de licorn şi acvila sunt elemente din blazonul familiei Bellu.Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş._________________