ORDIN nr. 10.167 din 15 octombrie 2004privind legislaţia sanitar-veterinara în vigoare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 27 octombrie 2004  În baza art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Normele sanitar-veterinare privind sănătatea animala, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Normele sanitar-veterinare privind sănătatea publică, prevăzute în anexa nr. 2. (3) Se aprobă Normele sanitar-veterinare privind inspecţiile şi controalele sanitar-veterinare la frontiera, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.p. PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Gabriel Vasile DraganBucureşti, 15 octombrie 2004.Nr. 10.167.  +  Anexa 1 NORMA SANITAR-VETERINARAprivind sănătatea animala
  *Font 9*
  Nr. crt. Anul Nr. act normativ Conţinut
  1. 1998 70/11.08.1998 ORDINUL ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile şi procedura de avizare sanitară veterinara a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse şi subproduse de origine animala, furaje şi alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 29 septembrie 1998
  2. 2000 4/13.01.2000 ORDINUL ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 4/2000 pentru completarea anexei "Norma sanitară veterinara privind condiţiile şi procedura de avizare sanitară veterinara a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse şi subproduse de origine animala, furaje şi alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică" la Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 70/1998; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 11 februarie 2000
  3. 2000 98/14.06.2000 ORDINUL ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 98/2000 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare de securitate pentru laboratoarele de febra aftoasa; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 27 iulie 2000
  4. 2001 44/26.02.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 44/2001 pentru aprobarea condiţiilor sanitare veterinare pentru exportul de animale vii; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 21 martie 2001
  5. 2001 146/2.05.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 146/2001 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 31 mai 2001
  6. 2001 181/4.06.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 181/2001 privind interzicerea comercializării şi administrării somatotrofinei bovine la vacile de lapte; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 20 iunie 2001
  7. 2001 280/24.07.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 280/2001 pentru modificarea nr. crt. 199 din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 146/2001 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 02 august 2001
  8. 2001 298/6.08.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 298/2001 privind interzicerea comercializării şi administrării unor substanţe cu acţiune thyreostatica şi a celor betaagoniste la animalele de ferma; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 20 septembrie 2001
  9. 2001 311/8.08.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 311/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind diagnosticul, profilaxia, supravegherea şi combaterea influentei aviare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 05 octombrie 2001
  10. 2001 312/8.08.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 312/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de profilaxie, supraveghere şi combatere a bolii de Newcastle; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 05 octombrie 2001
  11. 2001 353/12.09.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 353/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru recoltarea, importul-exportul şi comercializarea materialului seminal de bovine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2002
  12. 2001 373/26.09.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 373/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind gestionarea deşeurilor toxice şi de risc din laboratoarele sanitare veterinare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 06 noiembrie 2001
  13. 2001 390/15.10.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 390/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul oficial al furajelor pentru animale; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 30 noiembrie 2001
  14. 2001 414/25.10.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 414/2001 privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinara pentru importurile de animale vii din speciile bovine şi porcine provenite din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 20 decembrie 2001
  15. 2001 462/28.11.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 462/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia gainilor ouatoare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 12 februarie 2002
  16. 2001 473/5.12.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 473/2001 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 2, 3 şi 4 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 146/2001 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, cu modificările ulterioare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 21 decembrie 2001
  17. 2001 474/5.12.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 474/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din tari terţe de păsări şi oua de incubaţie; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 25 martie 2002
  18. 2001 476/5.12.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 476/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile pentru prepararea, comercializarea şi folosirea furajelor medicamentate pe teritoriul României; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 14 februarie 2002
  19. 2001 477/5.12.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 477/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinara pentru comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţările terţe de material seminal de la porcine domestice; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 19 martie 2002
  20. 2001 483/12.12.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 483/2001 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 373/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind gestionarea deşeurilor toxice şi de risc din laboratoarele sanitare veterinare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 16 ianuarie 2002
  21. 2001 486/17.12.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 486/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătăţii animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 27 decembrie 2001
  22. 2001 494/27.12.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 494/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piaţa a animalelor şi a produselor de acvacultura; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 21 martie 2002
  23. 2001 495/27.12.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 495/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile care se aplică prelucrării unor deşeuri animale în vederea protecţiei contra encefalopatiilor spongiforme transmisibile; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 15 februarie 2002
  24. 2001 496/27.12.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 496/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea sistemelor de tratament termic alternativ pentru prelucrarea materialelor cu grad ridicat de risc; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 21 martie 2002
  25. 2001 497/27.12.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 497/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control şi combatere a pestei africane a calului; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 19 martie 2002
  26. 2001 498/27.12.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 498/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind unele măsuri de protecţie în ceea ce priveşte comerţul cu anumite tipuri de deşeuri animale provenite de la mamifere; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2002
  27. 2001 504/28.12.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 504/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor sanitare veterinare pentru înlăturarea şi prelucrarea deşeurilor animale, comercializarea lor şi prevenirea agenţilor patogeni din furajele care conţin produse de origine animala sau peste; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 1 februarie 2002
  28. 2002 20/15.01.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 20/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării anumitor subproduse animale în furajarea animalelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 29 ianuarie 2002
  29. 2002 21/15.01.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la unele măsuri de protecţie în ceea ce priveşte encefalopatiile spongiforme transmisibile şi furajarea animalelor cu proteina animala; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 29 ianuarie 2002
  30. 2002 22/15.01.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 22/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile de control suplimentare pentru implementarea Normei sanitare veterinare cu privire la unele măsuri de protecţie în ceea ce priveşte encefalopatiile spongiforme transmisibile şi furajarea animalelor cu proteina animala; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 2 aprilie 2002
  31. 2002 23/16.01.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 23/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare de stabilire a Listei cuprinzând ingredientele a căror utilizare este interzisă în nutreturile combinate; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 29 ianuarie 2002
  32. 2002 24/17.01.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 24/2002 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru stabilirea Listei cuprinzând ţările terţe şi centrele de colectare a materialului seminal, din care se autorizeaza importul de material seminal de bovine în România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002
  33. 2002 65/13.02.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 65/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animala ce guvernează miscarea ecvideelor între statele membre ale Uniunii Europene şi România şi importul lor din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 03 iulie 2002
  34. 2002 66/13.02.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 66/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate şi certificarea veterinara pentru comerţul României cu statele membre ale Comunităţii Europene cu ovine şi caprine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 09 mai 2002
  35. 2002 67/13.02.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 67/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte prevederi specifice pentru controlul şi eradicarea bolii limbii albastre; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 25 martie 2002
  36. 2002 72/18.02.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, Alimentaţiei şi pădurilor nr. 72/2002 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 486/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătăţii animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 11 martie 2002
  37. 2002 74/18.02.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 74/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din tari terţe de embrioni proaspeţi şi congelati proveniţi de la animale domestice din specia bovine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 27 martie 2002
  38. 2002 88/26.02.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 88/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea, comerţul cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din tari terţe al unor alimente pentru animalele de companie şi al unor produse comestibile neprelucrate pentru animalele de companie; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 23 iulie 2002
  39. 2002 105/11.03.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 105/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinara pentru importul din tari terţe de material seminal provenit de la bovine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 30 iulie 2002
  40. 2002 106/11.03.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 106/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate şi certificarea veterinara pentru importul de ovine şi caprine din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 06 august 2002
  41. 2002 130/22.03.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 130/2002 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile şi procedura de avizare sanitară veterinara a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse şi subproduse de origine animala, furaje şi alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 03 aprilie 2002
  42. 2002 131/23.03.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 131/2002 privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 285/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând animalele vii, produsele şi subprodusele de origine animala şi alte mărfuri supuse controlului veterinar la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 03 aprilie 2002
  43. 2002 144/3.04.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control şi eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2002
  44. 2002 147/10.04.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 147/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea protocoalelor de testare şi condiţiile de autorizare a targurilor de animale, fermelor de carantina sau centrelor de colectare în cazul importurilor de animale vii din speciile bovine şi porcine provenite din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 5 septembrie 2002
  45. 2002 154/11.04.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 154/2002 privind recoltarea prin impuscare a unor exemplare din speciile de fauna sălbatică de interes cinegetic, în situaţii excepţionale; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 13 mai 2002
  46. 2002 159/12.04.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 159/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia specifică; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 20 septembrie 2002
  47. 2002 168/17.04.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 168/2002 pentru aprobarea Listei ţărilor terţe şi a centrelor de colectare a materialului seminal porcin, aprobate pentru import în România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 20 mai 2002
  48. 2002 188/29.04.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 188/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale pentru controlul unor boli ale animalelor şi măsurile specifice referitoare la boala veziculoasa a porcului; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002
  49. 2002 189/29.04.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 189/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând ţările terţe şi centrele de colectare a embrionilor proveniţi de la animale domestice din specia bovina, aprobate pentru import în România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 04 iunie 2002
  50. 2002 226/29.05.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 226/2002 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 486/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătăţii animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 18 iunie 2002
  51. 2002 236/5.06.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 20 noiembrie 2002
  52. 2002 241/11.06.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 241/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile minime pentru controlul anumitor boli ale pestilor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 8 noiembrie 2002
  53. 2002 242/11.06.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 242/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei ţărilor terţe din care România avizează importul de bovine, porcine, ecvidee, ovine, caprine, precum şi de carne proaspăta şi produse din carne; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 15 octombrie 2002
  54. 2002 256/19.07.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 256/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile minime pentru controlul unor boli ale molustelor bivalve; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 24 octombrie 2002
  55. 2002 272/1.07.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 272/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regionalizarea anumitor tari terţe pentru importul de ecvidee; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 13 septembrie 2002
  56. 2002 294/11.07.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 294/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime admise pentru unele substanţe şi produse în furaje; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 07 octombrie 2002
  57. 2002 320/19.07.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 320/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile detaliate de implementare a sistemului de identificare şi înregistrare a bovinelor, referitoare la înregistrarea exploataţiilor, crotalii auriculare, registrele de exploatatie şi pasapoartele bovinelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 24 octombrie 2002
  58. 2002 321/19.07.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 321/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind definirea categoriilor de masculi din specia ecvidee, cărora li se aplică condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 65/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animala ce guvernează miscarea ecvideelor între statele membre ale Uniunii Europene şi România şi importul din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 13 august 2002
  59. 2002 344/1.08.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 344/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind documentele necesare trecerii frontierei pentru animale vii importate în România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 19 septembrie 2002
  60. 2002 345/1.08.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 345/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea carnii de bovine şi a produselor din carne de bovine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 3 decembrie 2002
  61. 2002 346/01.08.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 346/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile generale de igiena în exploatatiile de animale producătoare de lapte; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 5 septembrie 2002
  62. 2002 404/6.09.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 404 din 6 septembrie 2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile de control al pestei porcine clasice; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 17 aprilie 2003
  63. 2002 419/17.09.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 419/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamitati naturale în agricultura; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 27 septembrie 2002
  64. 2002 425/19.09.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 425/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificarii sau uciderii; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 9 decembrie 2002
  65. 2002 468/10.10.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 468/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modelul de certificat de sănătate animala pentru comercializarea ovulelor şi embrionilor pentru specia ecvidee; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 19 noiembrie 2002
  66. 2002 469/10.10.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 469/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce prevede controale de identitate şi fizice cu o frecventa mai scăzută privind admiterea temporară a unor ecvidee din Suedia, Norvegia şi Finlanda; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 5 noiembrie 2002
  67. 2002 471/10.10.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 471/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind planurile de prelevare, metodele de diagnostic, determinarea şi confirmarea prezentei septicemiei hemoragice virale - SHV - şi necrozei hematopoetice infectioase - NHI - la peşti; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 27 noiembrie 2002
  68. 2002 476/15.10.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 476/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sindromul respirator şi de reproducţie al porcinelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 18 noiembrie 2002
  69. 2002 482/17.10.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 482/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile ce trebuie aplicate la elaborarea planului de urgenta pentru febra aftoasa; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 27 noiembrie 2002
  70. 2002 484/18.10.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 484/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile de diagnostic, metodele de prelevare de probe şi criteriile pentru evaluarea rezultatelor testelor de laborator, pentru confirmarea şi diagnosticul diferential al bolii veziculoase a porcului; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 5 decembrie 2002
  71. 2002 491/22.10.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 491/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare stabilind criteriile pentru vaccinurile utilizate contra bolii de Newcastle în contextul programelor de vaccinare de rutina; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 5 noiembrie 2002
  72. 2002 498/28.10.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 498/2002 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control şi eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 18 noiembrie 2002
  73. 2002 499/29.10.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 499/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprecierea porcinelor de reproducţie; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 18 noiembrie 2002
  74. 2002 514/4.11.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 514/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinara pentru reintrarea căilor înregistraţi pentru curse, competitii şi evenimente culturale, după un export temporar; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 21 ianuarie 2003
  75. 2002 543/22.11.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 543/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte criteriile de testare anuală a pasarilor de reproducţie pentru boala de Newcastle, în vederea aplicării art. 12 alin. (2) din Norma sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din tari terţe de păsări şi oua de incubaţie; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 13 decembrie 2002
  76. 2002 544/22.11.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 544/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate şi inspecţie veterinara după importul în România din tari terţe de bovine, ovine, caprine, porcine, carne proaspăta sau produse din carne provenite de la acestea; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 11 aprilie 2003
  77. 2002 558/4.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 558/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile de diagnostic, metodele de prelevare a probelor şi criteriile pentru evaluarea rezultatelor testelor de laborator, pentru confirmarea pestei porcine clasice; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 24 decembrie 2002
  78. 2002 559/4.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 559/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate publică şi de sănătate a animalelor, care reglementează producerea şi comercializarea carnii de iepure şi a carnii de vanat de crescatorie; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 aprilie 2003
  79. 2002 563/5.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 563/2002 pentru aprobarea Normelor privind producerea şi comercializarea oualor pentru incubaţie şi a puilor de ferma; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 918 din 16 decembrie 2002
  80. 2002 578/10.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 578/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile de testare a pasarilor pentru tăiere ce provin dintr-o zona de supraveghere a bolii de Newcastle, în aplicarea art. 5 alin. (3) din Norma sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate animala care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din tari terţe de carne proaspăta de pasare, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 391/2002; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 24 decembrie 2002
  81. 2002 579/10.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 579/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animala şi certificarea veterinara pentru importul de ecvidee înregistrate şi ecvidee pentru reproducţie şi producţie; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 12 iunie 2003
  82. 2002 580/10.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003
  83. 2002 581/10.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 581/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru clasificarea ţărilor terţe cu privire la influenţa aviara şi boala de Newcastle, în legătură cu activităţile de import de păsări vii şi oua de incubaţie; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 8 aprilie 2003
  84. 2002 583/10.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 583/2002 privind stabilirea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 23 decembrie 2002
  85. 2002 584/10.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 584/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte regulile detaliate de aplicare a Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene pentru unele animale vii şi produse de origine animala, privitoare la prelevarea probelor în scopul inspecţiilor veterinare la locul de destinaţie; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 decembrie 2002
  86. 2002 602/16.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 602/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte modelul de certificat de sănătate la care se referă art. 16 din Norma sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piaţa a animalelor şi a produselor de acvacultura, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 494/2001; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003
  87. 2002 603/16.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 603/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte garanţiile suplimentare în ceea ce priveşte Salmonella, pentru activităţile de transport de păsări de reproducţie şi pui de o zi către Finlanda şi Suedia, în scopul introducerii în efective de păsări de reproducţie sau în efective de păsări pentru producţie; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003
  88. 2002 605/16.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 605/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la extinderea perioadei maxime stabilite pentru aplicarea crotaliilor auriculare la zimbru; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 6 ianuarie 2003
  89. 2002 606/16.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 606/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte tehnica de testare microbiologica, prin prelevări de probe din exploatatiile de origine a pasarilor pentru tăiere, destinate exportului în Finlanda şi Suedia; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003
  90. 2002 607/16.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 607/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte regulile detaliate de aplicare a art. 9 alin. (1) din Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 27 decembrie 2002
  91. 2002 615/17.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 615/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte modelul de certificat pentru comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu ovule şi embrioni provenind de la suine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 22 aprilie 2003
  92. 2002 616/17.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 616/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la unele produse utilizate pentru nutritia animalelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003
  93. 2002 617/17.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 617/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare de stabilire a unui sistem de identificare, în vederea plasarii pe piaţa în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlanda, a pisicilor şi cainilor care nu au originea în aceste tari; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003
  94. 2002 618/17.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 618/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la certificarea sănătăţii pentru importul din tari terţe de faguri sau stupi de albine, matci şi albine lucrătoare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003
  95. 2002 619/17.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 619/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru programele de eradicare şi monitorizare a unor boli la animale; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003
  96. 2002 620/17.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 620/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor şi certificatele sanitare veterinare pentru importul din tari terţe de păsări şi oua de incubaţie, altele decât ratitele şi ouăle acestora, precum şi măsurile de sănătate animala ce urmează a fi aplicate după un astfel de import; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003
  97. 2002 629/19.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 629/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte modelul de certificat de sănătate a animalelor pentru comerţul cu material seminal de la specia ecvidee; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003
  98. 2002 630/19.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 630/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la certificarea veterinara pentru punerea pe piaţa în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a cainilor şi pisicilor ce nu sunt originari din aceasta ţara; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 14 ianuarie 2003
  99. 2002 642/23.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 642/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la recunoaşterea vaccinurilor antirabice; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003
  100. 2002 643/23.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 643/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista ţărilor terţe din care se avizează importul în România de păsări vii şi oua de incubaţie; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003
  101. 2002 644/23.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 644/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor şi cerinţele de certificare pentru importul în România din tari terţe de Crassostrea gigas, în scopul repopularii pentru purificarea apelor naţionale; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003
  102. 2002 646/23.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 646/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la colectarea de date referitoare la competitiile de ecvidee la care se referă art. 4 alin. (2) din Norma sanitară veterinara privind comerţul cu ecvidee destinate competiţiilor şi care stabileşte condiţiile de participare la acestea; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 20 martie 2003
  103. 2002 647/23.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 647/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de pedigree şi zootehnice pentru importul de material seminal de la anumite animale; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003
  104. 2003 4/7.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 4/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinara pentru importul de ecvidee destinate tăierii; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003
  105. 2003 5/7.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 5/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind garanţiile de sănătate pentru transportul ecvideelor dintr-o ţara terta într-o alta ţara terta, via teritoriul Comunităţii Europene; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003
  106. 2003 6/7.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 6/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care desemnează instituţia specifică responsabilă pentru stabilirea criteriilor necesare pentru standardizarea testelor serologice în scopul monitorizarii eficientei vaccinurilor antirabice; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003
  107. 2003 7/7.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 7/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind desemnarea laboratorului naţional de referinţa pentru identificarea virusului febrei aftoase şi funcţiile acestui laborator; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003
  108. 2003 10/8.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 10/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte documentul de identitate (pasaportul) ce însoţeşte ecvideele înregistrate; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003
  109. 2003 11/8.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 11/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte garanţiile adiţionale privind Salmonella la gainile ouatoare destinate exportului în Finlanda şi Suedia; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003
  110. 2003 17/15.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 17/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor şi certificarea veterinara pentru importul în România de păsări, altele decât păsările de ferma, şi condiţiile pentru carantinarea acestora; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003
  111. 2003 20/15.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 20/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte modelul de certificat pentru comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu material seminal, ovule şi embrioni de la speciile ovine şi caprine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003
  112. 2003 42/24.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 42/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte constituirea rezervelor de vaccinuri contra febrei aftoase în România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003
  113. 2003 44/24.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 44/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile pentru controlul febrei aftoase; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003
  114. 2003 46/24.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 46/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează comerţul cu produse din carne dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003
  115. 2003 47/24.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 47/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 491/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare stabilind criteriile pentru vaccinurile utilizate contra bolii de Newcastle în contextul programelor de vaccinare de rutina; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 19 februarie 2003
  116. 2003 60/30.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 60/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte modelul documentelor de circulaţie la care se referă art. 14 din Norma sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează punerea pe piaţa României a animalelor şi produselor de acvacultura; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003
  117. 2003 61/30.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 61/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinara pentru admiterea temporară în România a cabalinelor înregistrate; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003
  118. 2003 63/30.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 63/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la laboratoarele de referinţa pentru monitorizarea contaminarii bacteriologice şi virale a molustelor bivalve; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003
  119. 2003 67/31.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 67/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea unui sistem de identificare pentru taurii destinaţi evenimentelor culturale şi sportive; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003
  120. 2003 68/31.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 68/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte forma codificata şi codurile de notificare pentru bolile animalelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003
  121. 2003 69/31.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 69/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista provizorie a ţărilor terţe din care România autorizeaza importul de material seminal, ovule şi embrioni de la speciile ovine, caprine şi ecvine, precum şi importul de ovule şi embrioni de la specia porcine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003
  122. 2003 72/3.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 72/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru autorizarea şi supravegherea asociaţiilor de crescatori şi organizaţiilor de înmulţire care stabilesc sau ţin registre genealogice pentru porcine de reproducţie de rasa pura; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003
  123. 2003 76/3.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 76/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodele de referinţa pentru detectarea reziduurilor de metale grele şi arsen; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003
  124. 2003 77/3.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 77/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de protecţie împotriva unor zoonoze specifice şi a agenţilor zoonotici specifici la animale şi produse de origine animala, în scopul prevenirii focarelor de toxiinfectii alimentare şi intoxicatii; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003
  125. 2003 83/3.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 83/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în România din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003
  126. 2003 119/14.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 119/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate animala şi de sănătate publică referitoare la uciderea vânatului salbatic şi la comercializarea carnii de vanat salbatic; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003
  127. 2003 140/24.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 140/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte criteriile ce reglementează înregistrarea în registrele genealogice a porcinelor de reproducţie crescute în rasa pura; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003
  128. 2003 141/24.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 141/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte criteriile pentru autorizarea şi supravegherea asociaţiilor de crescatori, a organizaţiilor de înmulţire, a întreprinderilor particulare sau a serviciilor oficiale ce stabilesc sau ţin registre pentru porcinele de reproducţie hibride; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003
  129. 2003 142/24.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 142/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte modelele de certificate pentru porcine de reproducţie de rasa pura, material seminal, ovule şi pentru embrioni de la acestea; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003
  130. 2003 143/24.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 143/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte metodele de monitorizare a performantei şi metodele pentru evaluarea valorii genetice a porcinelor de reproducţie de rasa pura şi hibride; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003
  131. 2003 164/3.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 164/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte criteriile ce guvernează înscrierea în registre genealogice a ovinelor şi caprinelor de reproducţie în rasa pura; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2003
  132. 2003 165/3.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 165/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte modelul şi informaţiile ce trebuie să fie înscrise în certificatul de pedigree al animalelor de reproducţie de rasa pura din specia bovine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2003
  133. 2003 167/3.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 167/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind identificarea ecvinelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2003
  134. 2003 173/4.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 173/2003 privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasa, înfiinţată prin Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 104/2000; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 17 martie 2003
  135. 2003 177/4.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 177/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru autorizarea organizaţiilor şi asociaţiilor de crescatori care stabilesc sau menţin registre genealogice pentru ovine şi caprine reproducatoare de rasa pura; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2003
  136. 2003 178/4.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 178/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte metodele pentru monitorizarea performantei şi estimarea valorii genetice a ovinelor şi caprinelor de reproducţie în rasa pura; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2003
  137. 2003 179/4.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 179/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte pedigree-ul şi certificatele zootehnice pentru importul în România de animale de reproducţie, material seminal, ovule şi embrioni de la acestea; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2003
  138. 2003 180/4.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 180/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte criteriile pentru acceptarea în scopuri de reproducţie a ovinelor şi caprinelor de reproducţie în rasa pura şi utilizarea materialului seminal, a ovulelor sau embrionilor acestora; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2003
  139. 2003 181/4.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 181/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte criteriile pentru înscrierea bovinelor în registre genealogice; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2003
  140. 2003 182/4.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 182/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte certificatele zootehnice pentru ovinele şi caprinele de reproducţie de rasa pura, material seminal, ovule şi embrioni de la acestea; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2003
  141. 2003 183/4.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 183/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţele zootehnice şi genealogice pentru comercializarea animalelor de rasa pura; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2003
  142. 2003 184/4.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 184/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la reproducerea în rasa pura a ovinelor şi caprinelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2003
  143. 2003 197/10.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 197/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerinţele de sănătate animala şi certificarea veterinara pentru importul de ovule şi embrioni de la specia ecvine din tari terţe în România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2003
  144. 2003 198/10.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 198/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor referitoare la condiţiile zootehnice şi genealogice aplicabile activităţilor de import din tari terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni ai acestora; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003
  145. 2003 199/10.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 199/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte certificatele zootehnice pentru material seminal, ovule şi embrioni de la ecvideele înregistrate; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 22 aprilie 2003
  146. 2003 200/10.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 200/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista centrelor de colectare a materialului seminal autorizate pentru importul din tari terţe de material seminal provenit de la ecvine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003
  147. 2003 201/10.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 201/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte specimenele de certificate de pedigree pentru material seminal şi embrioni de la animale de reproducţie de rasa pura din specia bovine şi datele ce trebuie înscrise pe aceste certificate; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003
  148. 2003 203/10.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 203/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte certificatul pentru porcine hibride de reproducţie, material seminal, ovule şi embrioni de la acestea; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003
  149. 2003 204/10.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 204/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte unele reguli pentru a se asigura coordonarea între organizaţiile şi asociaţiile ce deţin sau stabilesc registre genealogice pentru ecvidee înregistrate; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003
  150. 2003 205/10.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 205/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la reproducţie a porcinelor de rasa pura; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 22 aprilie 2003
  151. 2003 206/10.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 206/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte modelul de certificate de pedigree pentru ovulele animalelor de reproducţie din specia bovine şi informaţiile ce vor fi înscrise pe aceste certificate; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003
  152. 2003 208/13.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 208/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte specimenul de certificat de sănătate animala pentru comercializarea ovulelor şi a embrionilor pentru specia ecvina; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003
  153. 2003 209/13.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 209/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru autorizarea organizaţiilor şi a asociaţiilor de crescatori care deţin sau stabilesc registrele genealogice pentru animale de reproducţie de rasa pura din specia bovine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003
  154. 2003 210/17.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 210/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la animalele de reproducţie de rasa pura din specia bovine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003
  155. 2003 214/19.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 214/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare de implementare a măsurilor de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor privind performanta metodelor analitice şi interpretarea rezultatelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 7 mai 2003
  156. 2003 217/19.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 217/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru autorizarea sau recunoaşterea organizaţiilor şi asociaţiilor ce menţin sau iniţiază registrul genealogic pentru ecvideele înregistrate; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003
  157. 2003 224/21.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 224/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte tehnologia de creştere şi exploatare a strutilor în România, precum şi certificarea şi carantinarea acestora după import; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 7 mai 2003
  158. 2003 234/27.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 234/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la reproducţie a porcinelor hibride de reproducţie; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 22 aprilie 2003
  159. 2003 235/27.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 235/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte criteriile ce reglementează înregistrarea porcinelor hibride de reproducţie; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 22 aprilie 2003
  160. 2003 236/27.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la colectarea de date referitoare la competitiile de ecvidee la care se referă art. 4 alin. (2) din Norma sanitară veterinara care priveşte comerţul cu ecvidee destinate competiţiilor şi care stabileşte condiţiile de participare la acestea; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 7 mai 2003
  161. 2003 239/27.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 239/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte metodele de monitorizare a performantelor şi metodele pentru evaluarea valorii genetice a animalelor de reproducţie de rasa pura din specia bovine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 7 mai 2003
  162. 2003 241/28.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 241/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte criteriile pentru înscrierea şi înregistrarea ecvideelor în registre genealogice, în scopul reproductiei; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 7 mai 2003
  163. 2003 242/28.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 242/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli pentru a se asigura coordonarea între organizaţiile şi asociaţiile ce deţin sau stabilesc registre genealogice pentru ecvidee înregistrate; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 10 iunie 2003
  164. 2003 243/28.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 243/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la admiterea în scopuri de reproducţie a animalelor de reproducţie de rasa pura din specia bovine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 7 mai 2003
  165. 2003 244/28.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 244/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli detaliate specifice de aplicare a regimului de restituire a plăţilor de export în ceea ce priveşte bunăstarea animalelor din specia bovine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 7 mai 2003
  166. 2003 245/28.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 245/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la standardele zootehnice aplicabile animalelor de reproducţie din specia porcine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 7 mai 2003
  167. 2003 259/8.04.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 259/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind comerţul cu ecvidee destinate competiţiilor şi care stabileşte condiţiile de participare la acestea; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 26 mai 2003
  168. 2003 261/9.04.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 261/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinara a unităţilor şi de aprobare a activităţii de export, precum şi definirea unităţilor supuse controlului sanitar veterinar; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 6 mai 2003
  169. 2003 315/24.04.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 315/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul transportului, cu referire la stabilirea punctelor de oprire, a punctelor de transfer şi a planului de ruta, în cazul transporturilor internaţionale; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 26 mai 2003
  170. 2003 347/20.05.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 347/2003 pentru aprobarea Normei privind limitele maxime de perisabilitate admise, pe categorii de produse de uz veterinar, în timpul transportului, depozitarii şi desfacerii acestora; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 29 septembrie 2003
  171. 2003 365/30.05.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 365/2003 pentru aprobarea Programului naţional de alerta şi intervenţie în caz de necesitate pentru febra aftoasa; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 20 februarie 2004
  172. 2003 367/30.05.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 367/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la certificarea animalelor şi a produselor de origine animala; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 10 iunie 2003
  173. 2003 369/30.05.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 369/2003 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 643/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista ţărilor terţe din care se avizează importul în România de păsări vii şi oua de incubaţie; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 10 iunie 2003
  174. 2003 370/30.05.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 370/2003 pentru aprobarea criteriilor de evaluare a unor unităţi de profil zootehnic şi din industria alimentara; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 18 iunie 2003
  175. 2003 412/20.06.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 412/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulaţia furajelor combinate; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 15 august 2003
  176. 2003 428/2.07.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 428/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu referire la măsurile de protecţie privind activităţile de import în România al unor specii de animale şi produse ale acestora din Albania, Bulgaria, fosta Republica Iugoslava a Macedoniei şi Republica Federala Iugoslavia, cu privire la boala limbii albastre; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iulie 2003
  177. 2003 433/10.07.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 433/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte informaţiile minime necesare pentru baza de date privind animalele şi produsele de origine animala introduse în România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 31 iulie 2003
  178. 2003 484/24.07.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 484/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 344/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind documentele necesare trecerii frontierei pentru animale vii importate în România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 6 august 2003
  179. 2003 505/5.08.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 505/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile şi modalităţile pentru aprobarea şi înregistrarea unor întreprinderi şi intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 23 septembrie 2003
  180. 2003 507/5.08.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 507/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulaţia şi utilizarea materiilor prime furajere; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 683 din 29 septembrie 2003
  181. 2003 547/22.08.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 547/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte specificăţiile tehnice pentru mărcile de identificare şi dispozitivele de citire în vederea identificarii cabalinelor pe teritoriul României; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 9 septembrie 2003
  182. 2003 618/8.09.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 618/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte o lista a bolilor epizootice în conformitate cu Norma sanitară veterinara privind problemele de sănătate şi inspecţie veterinara după importul în România din tari terţe de bovine, ovine, caprine şi porcine şi carne proaspăta provenită de la acestea; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2003
  183. 2003 683/17.09.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 683/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli detaliate pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea carnii de bovine şi a produselor din carne de bovina, cu referire la nivelul minim de controale ce trebuie efectuate în acest domeniu; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 1 octombrie 2003
  184. 2003 686/18.09.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 686/2003 privind aprobarea Planului pentru eradicarea accelerata a anemiei infectioase ecvine pe teritoriul României; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 1 octombrie 2003
  185. 2003 710/24.09.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 710/2003 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 486/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătăţii animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 1 octombrie 2003
  186. 2003 717/24.09.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 717/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind principiile ce reglementează organizarea inspecţiilor oficiale în domeniul nutritiei animalelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 8 octombrie 2003
  187. 2003 723/29.09.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 723/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 26 noiembrie 2003
  188. 2003 724/29.09.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 724/2003 privind aprobarea Planului naţional pentru situaţii de necesitate privind encefalopatiile spongiforme transmisibile; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 28 noiembrie 2003
  189. 2003 725/29.09.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 725/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind produsele medicinale veterinare imunologice; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 15 octombrie 2003
  190. 2003 726/29.09.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 726/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind produsele medicinale homeopate de uz veterinar; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 20 octombrie 2003
  191. 2003 727/29.09.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 727/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile naţionale pentru autorizarea şi supravegherea produselor medicinale de uz veterinar; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 7 noiembrie 2003
  192. 2003 728/29.09.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 728/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind colorantii care pot fi adaugati pentru colorarea produselor medicinale veterinare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 16 octombrie 2003
  193. 2003 729/29.09.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 729/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind crearea unui certificat de protecţie suplimentar pentru produsele medicinale veterinare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 16 octombrie 2003
  194. 2003 730/29.09.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 730/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind echipamentele electromedicale utilizate în medicina veterinara; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 24 octombrie 2003
  195. 2003 731/29.09.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 731/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind activitatea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare în domeniul inspecţiei farmaceutice veterinare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003
  196. 2003 739/1.10.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 739/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte categoriile de materii prime furajere ce pot fi utilizate în scopul etichetarii furajelor combinate pentru animalele de companie; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 16 octombrie 2003
  197. 2003 740/1.10.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 740/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce autorizeaza, în unele cazuri, comercializarea furajelor combinate în ambalaje sau containere nesigilate; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 16 octombrie 2003
  198. 2003 741/1.10.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 741/2003 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control şi eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 144/2002; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 19 noiembrie 2003
  199. 2003 776/7.10.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 776/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind introducerea metodelor comunitare de prelevare de probe şi de analiza pentru controlul oficial al furajelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 15 octombrie 2003
  200. 2003 777/7.09.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 777/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 16 octombrie 2003
  201. 2003 778/7.10.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 778/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la fixarea liniilor directoare pentru evaluarea unor produse utilizate în nutritia animalelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 16 octombrie 2003
  202. 2003 780/7.10.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 780/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce interzice utilizarea în furaje a produselor proteice obţinute din levuri Candida cultivate pe n-alcani; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 16 octombrie 2003
  203. 2003 806/10.10.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 806/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la unele măsuri de protecţie cu privire la unele produse de origine animala destinate nutritiei animale, importate din Ucraina; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 6 noiembrie 2003
  204. 2003 807/10.10.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 807/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte documentul-standard şi unele reguli pentru controale ale furajelor la importul din tari terţe în România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 17 decembrie 2003
  205. 2003 866/6.11.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 866/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de măsuri pentru prevenirea poluarii laptelui materie prima cu reziduuri de pesticide sau substanţe utilizate în agricultura şi în tratamentele medicale la animale; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 17 noiembrie 2003
  206. 2003 967/25.11.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 967/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte metode naţionale de analiza pentru determinarea vitaminei A, a vitaminei E şi a triptofanului din furaje; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 7 ianuarie 2004
  207. 2003 968/25.11.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 968/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte metode de analiza pentru controlul oficial al furajelor privind amidonul, proteina bruta, proteina bruta descompusa de pepsina şi acid clorhidric, estimarea activităţii pepsinei, a gossipolului liber şi cu referire la identificarea antibioticelor din grupul tetraciclinelor, al clortetraciclinelor, oxitetraciclinelor şi tetraciclinelor, a oleandomicinei şi a virginiamicinei; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2004
  208. 2003 1.106/23.12.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.106/2003 privind aprobarea Programului de acţiuni pentru îmbunătăţirea calităţii şi salubritatii laptelui materie prima; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2004
  209. 2003 1.107/23.12.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.107/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor şi liniilor directoare referitoare la buna practica de fabricaţie pentru produsele medicinale de uz veterinar; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 4 martie 2004
  210. 2003 1.108/23.12.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.108/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de evaluare a cererilor pentru variatii în termenii unei autorizaţii de punere pe piaţa, acordată în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare privind procedurile naţionale pentru autorizarea şi supravegherea produselor medicinale de uz veterinar; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 4 martie 2004
  211. 2003 1.109/23.12.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.109/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la examinarea variatiilor în termenii unei autorizaţii de comercializare pentru produsele medicinale veterinare, acordată de autoritatea veterinara a României; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 9 martie 2004
  212. 2003 1.110/23.12.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.110/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura naţionala pentru raportarea reactiilor adverse neaşteptate, suspecte, ce nu sunt evaluate ca fiind grave, ale produselor medicinale veterinare autorizate oficial şi care apar pe teritoriul României; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 4 martie 2004
  213. 2003 1.111/23.12.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.111/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind codul referitor la produsele medicinale veterinare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 30 martie 2004
  214. 2003 1.113/23.12.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.113/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Planul de urgenta pentru pesta porcina clasica; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 1 martie 2004
  215. 2003 1.114/23.12.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.114/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Planul de contingenta şi Manualul de instrucţiuni pentru boala de Newcastle; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 1 martie 2004
  216. 2004 108/9.02.2004 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 108/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului pentru anul 2004; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 207 din 9 martie 2004
  217. 2004 145/25.02.2004 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 145/2004 pentru aprobarea Normei veterinare privind măsuri de urgenta pentru protecţia împotriva encefalopatiei spongiforme bovine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 17 martie 2004
  218. 2004 170/2.03.2004 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 170/2004 pentru aprobarea Normei veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 16 martie 2004
  219. 2004 171/2.03.2004 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 171/2004 pentru aprobarea Normei veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a ovinelor şi caprinelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 16 martie 2004
   +  Anexa 2 NORMA SANITAR-VETERINARAprivind sănătatea publică
  *Font 9*
  Nr. crt. Anul Nr. act normativ Conţinut
  1. 1994 21/16.05.1994 ORDINUL ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 21/1994 pentru aprobarea Normelor privind măsurile sanitare veterinare care se aplică în cazul produselor de origine animala cu termen de valabilitate expirat şi în alte situaţii de neincadrare a acestora în prevederile legislaţiei sanitare veterinare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 13 Iunie 1994
  2. 1995 45/29.06.1995 ORDINUL ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 45/1995 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind decelarea trichinei din carnea proaspăta de porcine, vanat (urs, mistret) şi cabaline, şi a Normei sanitare veterinare cuprinzând măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi produsele lor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 10 August 1995
  3. 1997 68/30.09/1997 ORDINUL ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 68/1997 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la condiţiile sanitare veterinare pentru admiterea la import a produselor de origine animala şi a furajelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 21 Octombrie 1997
  4. 1998 70/11.08.1998 ORDINUL ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile şi procedura de avizare sanitară veterinara a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse şi subproduse de origine animala, furaje şi alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 29 septembrie 1998
  5. 1998 117/20.11.1998 ORDINUL ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 117/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea şi certificarea carnii proaspete destinate consumului uman; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 15 ianuarie 1999
  6. 2000 97/14.06.2000 ORDINUL ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 97/2000 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 117/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea şi certificarea carnii proaspete destinate consumului uman; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 10 august 2000
  7. 2001 189/13.06.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 189/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea carnii de melc şi a pulpelor de broasca; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 19 iulie 2001
  8. 2001 190/13.06.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 190/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la inspecţia vizuala pentru detectarea parazitilor în produsele din pescuit; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 19 iulie 2001
  9. 2001 191/13.06.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 191/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la valorile pentru azotul uşor hidrolizabil în produsele din pescuit, precum şi metodele de analiza folosite; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 19 iulie 2001
  10. 2001 192/13.06.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 192/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la condiţiile minime de igiena pentru produsele din pescuit obţinute la bordul vaselor de pescuit; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 19 iulie 2001
  11. 2001 228/11.07.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 228/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la metodele de analiza a probelor şi la limitele maxime admise pentru mercur în produsele din pescuit; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 06 august 2001
  12. 2001 234/13.07.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 234/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la import a produselor de origine animala; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 10 august 2001
  13. 2001 277/24.07.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 277/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la criteriile microbiologice aplicabile la producţia de crustacee şi moluste fierte; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 06 august 2001
  14. 2001 278/24.07.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 278/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la autocontroalele sanitare pentru produsele din pescuit; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 06 septembrie 2001
  15. 2001 356/14.09.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 356/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime stabilite pentru reziduuri de pesticide, reziduuri de medicamente de uz veterinar şi pentru alţi contaminanti în produsele de origine animala; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 18 decembrie 2001
  16. 2001 357/14.09.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 357/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 23 noiembrie 2001
  17. 2001 400/23.10.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 400/2001 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii personalului sanitar veterinar în unităţile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi privind aprobarea tarifelor care se percep pentru activitatea de asistenţa, inspecţie şi control sanitar veterinar de stat în unităţile de tăiere a animalelor, inclusiv a pasarilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare şi valorificare a produselor de origine animala; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 21 noiembrie 2001
  18. 2001 475/5.12.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 475/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind utilizarea metodei de identificare microscopica şi estimare a constituentilor de origine animala în controlul oficial al furajelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 11 februarie 2002
  19. 2001 483/12.12.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 483/2001 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 373/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind gestionarea deşeurilor toxice şi de risc din laboratoarele sanitare veterinare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 16 ianuarie 2002
  20. 2002 37/28.01.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 37/2002 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 487/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animala şi de supraveghere a unităţilor, ale căror cheltuieli se suporta de către agenţii economici, persoane fizice şi juridice; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 05 februarie 2002
  21. 2002 50/5.02.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 50/2002 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 400/2001 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii personalului sanitar veterinar în unităţile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi privind aprobarea tarifelor care se percep pentru activitatea de asistenţa, inspecţie şi control sanitar veterinar de stat în unităţile de tăiere a animalelor, inclusiv a pasarilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare şi valorificare a produselor de origine animala; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 8 februarie 2002
  22. 2002 64/12.02.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 64/2002 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 234/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la import a produselor de origine animala; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2002
  23. 2002 130/22.03.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 130/2002 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile şi procedura de avizare sanitară veterinara a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse şi subproduse de origine animala, furaje şi alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 03 aprilie 2002
  24. 2002 131/23.03.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 131/2002 privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 285/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând animalele vii, produsele şi subprodusele de origine animala şi alte mărfuri supuse controlului veterinar la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 03 aprilie 2002
  25. 2002 234/30.05.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 234/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei ţărilor terţe din care România avizează importul de lapte şi produse lactate; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002
  26. 2002 236/5.06.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 20 noiembrie 2002
  27. 2002 242/11.06.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 242/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei ţărilor terţe din care România avizează importul de bovine, porcine, ecvidee, ovine, caprine, precum şi de carne proaspăta şi produse din carne; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 15 octombrie 2002
  28. 2002 243/11.06.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 243/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea molustelor bivalve vii, Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 23 septembrie 2002
  29. 2002 285/08.07.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 285/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerinţele de sănătate a animalelor, certificarea, precum şi declaraţia oficială pentru importul de piei prelucrate şi neprelucrate provenite de la animalele ongulate; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 07 octombrie 2002
  30. 2002 304/15.07.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 304/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind importul şi comercializarea fainei de peste şi din alte animale marine, cu excepţia mamiferelor, şi ale produselor, inclusiv amestecuri, altele decât alimentele pentru animalele de companie, care conţin aceste produse; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 08 octombrie 2002
  31. 2002 325/22.07.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 325/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animala şi certificare veterinara pentru membranele naturale destinate importului în România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 06 august 2002
  32. 2002 326/24.07.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 326/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modelul de certificat de sănătate pentru importul în România din ţările terţe de gelatina destinată consumului uman, precum şi pentru importul materiilor prime destinate producerii de gelatina pentru consum uman; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 12 august 2002
  33. 2002 329/25.07.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 329/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea produselor din pescuit; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2002
  34. 2002 333/26.07.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 333/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind producerea, comercializarea şi utilizarea carnii separate mecanic; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 7 noiembrie 2002
  35. 2002 342/31.07.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 342/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare specifice aplicabile schimburilor şi importurilor de melci destinaţi consumului uman; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 11 octombrie 2002
  36. 2002 343/1.08.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 343/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurilor controalelor veterinare la punctele de inspecţie de frontieră din România asupra produselor provenite din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 22 noiembrie 2002
  37. 2002 356/5.08.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 356/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate şi igiena pentru producerea şi comercializarea produselor din oua; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 26 noiembrie 2002
  38. 2002 367/19.08.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 367/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare specifice aplicabile comerţului şi importurilor de pulpe de broasca destinate consumului uman; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 11 octombrie 2002
  39. 2002 377/20.08.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 377/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Sistemul rapid de alerta în domeniul alimentelor de origine animala şi furajelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 09 octombrie 2002
  40. 2002 389/29.08.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 389/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 28 noiembrie 2002
  41. 2002 391/29.08.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 391/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animala care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din tari terţe de carne proaspăta de pasare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 09 octombrie 2002
  42. 2002 401/5.09.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 401/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea carnii proaspete; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 22 ianuarie 2003
  43. 2002 402/5.09.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 402/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspăta de pasare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 4 februarie 2003
  44. 2002 490/22.10.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 490/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile pentru producerea şi comercializarea carnii tocate şi a carnii preparate; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 25 martie 2003
  45. 2002 535/13.11.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 535/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate care reglementează comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu carne proaspăta; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 10 decembrie 2002
  46. 2002 539/20.11.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 539/2002 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 234/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la import a produselor de origine animala, cu modificările şi completările ulterioare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 09 decembrie 2002
  47. 2002 540/20.11.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 540/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de tratare a laptelui şi produselor lactate destinate consumului uman, provenite din tari sau regiuni unde exista riscul de aparitie a febrei aftoase; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 11 decembrie 2002
  48. 2002 582/10.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 582/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare de implementare a prevederilor Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare referitoare la comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi de origine animala, cu referire la informaţiile care trebuie furnizate pentru aceste controale; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 23 decembrie 2002
  49. 2002 604/16.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 604/2002; pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile speciale pentru autorizarea centrelor de reambalare la care se referă Norma sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea produselor din carne şi a altor produse de origine animala; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003
  50. 2002 641/23.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 641/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animala şi certificarea veterinara pentru importul din tari terţe de lapte şi produse pe bază de lapte ce nu sunt destinate consumului uman; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003
  51. 2002 645/23.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 645/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind frecventa redusă a controalelor fizice ale activităţilor de transport al unor produse care urmează a fi importate din tari terţe, în baza Normelor sanitare veterinare care stabileşte principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animala importate din tari terţe în România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003
  52. 2002 648/23.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 648/2002 privind aprobarea Normei sanitare veterinare stabilind metodele pentru controalele veterinare pentru produsele provenite din tari terţe, destinate introducerii în zonele libere, depozite libere, depozite vamale sau care furnizează mijloace de transport maritim pentru trecerea frontierei; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003
  53. 2002 655/24.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 655/2002 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 333/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind producerea, comercializarea şi utilizarea carnii separate mecanic; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 6 ianuarie 2003
  54. 2003 18/15.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 18/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare stabilind reguli detaliate pentru aplicarea prevederilor art. 9 din Norma sanitară veterinara ce reglementează organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animala importate din tari terţe în România referitoare la transbordarea produselor la un post de inspecţie de frontieră unde transporturile sunt destinate pentru un eventual import în România şi care modifica Norma sanitară veterinara stabilind metodele de control veterinar pentru produsele provenite din tari terţe şi destinate pentru zone libere, depozite libere sau depozite vamale, precum şi pe durata prin România a transportului dintr-o ţara terta către alta ţara terta; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003
  55. 2003 19/15.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 19/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli detaliate pentru aplicarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animala importate din tari terţe în România, referitoare la tranzitul produselor de origine animala dintr-o ţara terta către alta ţara terta pe uscat doar prin România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003
  56. 2003 21/15.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare pentru comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi de origine animala; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003
  57. 2003 43/24.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 43/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile care se aplică în întreprinderile producătoare de produse din carne şi care nu au o structura sau o capacitate de producţie industriala; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003
  58. 2003 45/24.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 45/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile detaliate pentru efectuarea de controale referitoare la respectarea punctului de congelare a laptelui crud; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003
  59. 2003 59/30.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 59/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea criteriilor uniforme pentru acordarea de derogări unor unităţi ce fabrica produse pe bază de lapte; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003
  60. 2003 66/31.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 66/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi modelele de certificate veterinare pentru importul de carne proaspăta de pasare din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003
  61. 2003 71/3.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 71/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele care intră în România din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 157 din 12 martie 2003
  62. 2003 73/3.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 73/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei produselor pe bază de lapte în temeiul căreia România este autorizata sa acorde derogări individuale sau generale în aplicarea art. 8 alin. (2) din Norma sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte, precum şi natura derogarilor aplicabile fabricării unor astfel de produse; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003
  63. 2003 74/3.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 74/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea modelelor de certificate de sănătate pentru importul în România din tari terţe de lapte tratat termic, produse pe bază de lapte, precum şi de lapte crud pentru consum uman, destinat acceptării într-un centru de colectare, centru de standardizare, unitate de tratare sau unitate de procesare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003
  64. 2003 75/3.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 75/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile în care se stabilesc listele provizorii cu unităţile din ţările terţe din care se avizează importul anumitor produse de origine animala, produse din pescuit sau moluste bivalve vii; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003
  65. 2003 78/3.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 78/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea excepţiilor de la Norma sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea produselor din carne şi a altor produse de origine animala pentru unele produse ce conţin alte alimente şi numai un procent mic de carne sau produse din carne; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003
  66. 2003 79/3.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 79/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru autorizarea unităţilor din pieţele cu vânzare en gros; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003
  67. 2003 80/3.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 80/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea metodelor de analiza şi testare a laptelui tratat termic pentru consum uman direct; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003
  68. 2003 145/24.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 145/2003 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei centrale pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 22 aprilie 2003
  69. 2003 195/10.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 195/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind preluarea de către autoritatea veterinara centrala a României a autorizării provizorii de către Comisia Europeană a planurilor pentru reziduuri trimise de ţările terţe în concordanta cu Norma sanitară veterinara privind măsurile de control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi produsele lor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 22 aprilie 2003
  70. 2003 202/10.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 202/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind laboratoarele de referinţa pentru monitorizarea biotoxinelor marine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003
  71. 2003 212/18.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 212/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile pentru testarea microbiologica prin prelevare de probe de carne proaspăta de vita şi carne proaspăta de porc, destinate exportului în Finlanda şi Suedia; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003
  72. 2003 214/19.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 214/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare de implementare a măsurilor de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor privind performanta metodelor analitice şi interpretarea rezultatelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 7 mai 2003
  73. 2003 223/21.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 223/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte garanţiile suplimentare în ceea ce priveşte Salmonella, pentru activităţile de transport către Finlanda şi Suedia al unor tipuri de oua pentru consum uman; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 22 aprilie 2003
  74. 2003 231/26.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 231/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile specifice de sănătate publică pentru punerea pe piaţa a unor tipuri de oua; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 22 aprilie 2003
  75. 2003 258/8.04.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 258/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animala şi de sănătate publică, precum şi certificarea veterinara pentru activităţile de import de carne tocata şi carne preparata din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 6 iunie 2003
  76. 2003 261/9.04.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 261/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinara a unităţilor şi de aprobare a activităţii de export, precum şi definirea unităţilor supuse controlului sanitar veterinar; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 6 mai 2003
  77. 2003 322/6.05.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 322/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea produselor din carne şi a altor produse de origine animala; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 26 mai 2003
  78. 2003 368/30.05.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 368/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul oficial al produselor alimentare de origine animala; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 10 iunie 2003
  79. 2003 370/30.05.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 370/2003 pentru aprobarea criteriilor de evaluare a unor unităţi de profil zootehnic şi din industria alimentara; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 18 iunie 2003
  80. 2003 428/2.07.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 428/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu referire la măsurile de protecţie privind activităţile de import în România al unor specii de animale şi produse ale acestora din Albania, Bulgaria, fosta Republica Iugoslava a Macedoniei şi Republica Federala Iugoslavia, cu privire la boala limbii albastre; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iulie 2003
  81. 2003 433/10.07.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 433/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte informaţiile minime necesare pentru baza de date privind animalele şi produsele de origine animala introduse în România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 31 iulie 2003
  82. 2003 455/14.07.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 455/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte măsuri interimare de siguranţă cu privire la activităţile de import de produse de origine animala pentru consum personal; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 5 august 2003
  83. 2003 479/23.07.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 479/2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 400/2001 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii personalului sanitar veterinar în unităţile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi privind aprobarea tarifelor care se percep pentru activitatea de asistenţa, inspecţie şi control sanitar veterinar de stat în unităţile de tăiere a animalelor, inclusiv a pasarilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare şi valorificare a produselor de origine animala, cu modificările şi completările ulterioare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 12 august 2003
  84. 2003 546/22.08.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 546/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor speciale ce reglementează activităţile de import de produse din pescuit şi acvacultura originare din India; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 9 septembrie 2003
  85. 2003 866/6.11.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 866/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de măsuri pentru prevenirea poluarii laptelui materie prima cu reziduuri de pesticide sau substanţe utilizate în agricultura şi în tratamentele medicale la animale; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 17 noiembrie 2003
  86. 2003 868/6.11.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 868/2003 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind marcarea şi certificarea carnii proaspete destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 117/1998, cu modificările şi completările ulterioare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 12 decembrie 2003
  87. 2003 920/12.11.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 920/2003 privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animala şi de supraveghere a unităţilor, ale căror cheltuieli se suporta de către agenţii economici, persoane fizice şi juridice, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 487/2001; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 17 noiembrie 2003
  88. 2003 924/14.11.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 924/2003 pentru completarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificarii sau uciderii, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 425/2002; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 2 decembrie 2003
  89. 2003 1.106/23.12.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.106/2003 privind aprobarea Programului de acţiuni pentru îmbunătăţirea calităţii şi salubritatii laptelui materie prima; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2004
  90. 2004 62/19.01.2004 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 62/2004 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 389/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 127 din 12 februarie 2004
  91. 2004 98/2.02.2004 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 98/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor şi de sănătate publică care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul în România de produse care nu sunt supuse cerinţelor şi regulilor specifice; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 4 martie 2004
  92. 2004 108/9.02.2004 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 108/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului pentru anul 2004; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 207 din 9 martie 2004
   +  Anexa 3 NORMA SANITAR-VETERINARAprivind inspecţiile şi controalele sanitar-veterinare la frontiera
  *Font 9*
  Nr. crt. Anul Nr. act normativ Conţinut
  1. 1997 68/30.09.1997 ORDINUL ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 68/1997 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la condiţiile sanitare veterinare pentru admiterea la import a produselor de origine animala şi a furajelor; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 21 Octombrie 1997
  2. 1998 70/11.08.1998 ORDINUL ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile şi procedura de avizare sanitară veterinara a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse şi subproduse de origine animala, furaje şi alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 29 septembrie 1998
  3. 2001 234/13.07.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 234/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la import a produselor de origine animala; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 10 august 2001
  4. 2001 285/25.07.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 285/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând animalele vii, produsele şi subprodusele de origine animala şi alte mărfuri supuse controlului veterinar la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 21 august 2001
  5. 2001 353/12.09.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 353/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru recoltarea, importul-exportul şi comercializarea materialului seminal de bovine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2002
  6. 2001 376/27.09.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 376/2001 privind punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare şi structura organizatorică a inspectoratelor de poliţie sanitară veterinara de frontieră; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 4 februarie 2002
  7. 2001 414/25.10.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 414/2001 privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinara pentru importurile de animale vii din speciile bovine şi porcine provenite din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 20 decembrie 2001
  8. 2001 474/5.12.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 474/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din tari terţe de păsări şi oua de incubaţie; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 25 martie 2002
  9. 2001 477/5.12.2001 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 477/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinara pentru comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţările terţe de material seminal de la porcine domestice; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 19 martie 2002
  10. 2002 64/12.02.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 64/2002 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 234/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la import a produselor de origine animala; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2002
  11. 2002 65/13.02.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 65/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animala ce guvernează miscarea ecvideelor între statele membre ale Uniunii Europene şi România şi importul lor din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 03 iulie 2002
  12. 2002 66/13.02.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 66/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate şi certificarea veterinara pentru comerţul României cu statele membre ale Comunităţii Europene cu ovine şi caprine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 09 mai 2002
  13. 2002 74/18.02.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 74/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din tari terţe de embrioni proaspeţi şi congelati proveniţi de la animale domestice din specia bovine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 27 martie 2002
  14. 2002 88/26.02.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 88/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea, comerţul cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din tari terţe al unor alimente pentru animalele de companie şi al unor produse comestibile neprelucrate pentru animalele de companie; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 23 iulie 2002
  15. 2002 97/4.03.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 97/2002 pentru aprobarea legitimatiilor de inspector al poliţiei sanitare veterinare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 25 martie 2002
  16. 2002 105/11.03.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 105/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinara pentru importul din tari terţe de material seminal provenit de la bovine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 30 iulie 2002
  17. 2002 106/11.03.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 106/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate şi certificarea veterinara pentru importul de ovine şi caprine din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 06 august 2002
  18. 2002 130/22.03.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 130/2002 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile şi procedura de avizare sanitară veterinara a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse şi subproduse de origine animala, furaje şi alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 03 aprilie 2002
  19. 2002 131/23.03.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 131/2002 privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 285/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând animalele vii, produsele şi subprodusele de origine animala şi alte mărfuri supuse controlului veterinar la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 03 aprilie 2002
  20. 2002 159/12.04.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 159/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia specifică; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 20 septembrie 2002
  21. 2002 168/17.04.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 168/2002 pentru aprobarea Listei ţărilor terţe şi a centrelor de colectare a materialului seminal porcin, aprobate pentru import în România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 20 mai 2002
  22. 2002 189/29.04.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 189/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând ţările terţe şi centrele de colectare a embrionilor proveniţi de la animale domestice din specia bovina, aprobate pentru import în România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 04 iunie 2002
  23. 2002 242/11.06.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 242/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei ţărilor terţe din care România avizează importul de bovine, porcine, ecvidee, ovine, caprine, precum şi de carne proaspăta şi produse din carne; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 15 octombrie 2002
  24. 2002 259/20.06.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 259/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontiera; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 26 august 2002
  25. 2002 342/31.07.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 342/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare specifice aplicabile schimburilor şi importurilor de melci destinaţi consumului uman; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 11 octombrie 2002
  26. 2002 343/1.08.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 343/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurilor controalelor veterinare la punctele de inspecţie de frontieră din România asupra produselor provenite din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 22 noiembrie 2002
  27. 2002 344/1.08.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 344/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind documentele necesare trecerii frontierei pentru animale vii importate în România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 19 septembrie 2002
  28. 2002 367/19.08.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 367/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare specifice aplicabile comerţului şi importurilor de pulpe de broasca destinate consumului uman; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 11 octombrie 2002
  29. 2002 391/29.08.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 391/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animala care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din tari terţe de carne proaspăta de pasare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 09 octombrie 2002
  30. 2002 469/10.10.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 469/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce prevede controale de identitate şi fizice cu o frecventa mai scăzută privind admiterea temporară a unor ecvidee din Suedia, Norvegia şi Finlanda; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 5 noiembrie 2002
  31. 2002 535/13.11.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 535/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate care reglementează comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu carne proaspăta; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 10 decembrie 2002
  32. 2002 539/20.11.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 539/2002 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 234/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la import a produselor de origine animala, cu modificările şi completările ulterioare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 09 decembrie 2002
  33. 2002 582/10.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 582/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare de implementare a prevederilor Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare referitoare la comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi de origine animala, cu referire la informaţiile care trebuie furnizate pentru aceste controale; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 23 decembrie 2002
  34. 2002 603/16.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 603/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte garanţiile suplimentare în ceea ce priveşte Salmonella, pentru activităţile de transport de păsări de reproducţie şi pui de o zi către Finlanda şi Suedia, în scopul introducerii în efective de păsări de reproducţie sau în efective de păsări pentru producţie; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003
  35. 2002 607/16.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 607/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte regulile detaliate de aplicare a art. 9 alin. (1) din Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 27 decembrie 2002
  36. 2002 615/17.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 615/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte modelul de certificat pentru comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu ovule şi embrioni provenind de la suine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 22 aprilie 2003
  37. 2002 620/17.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 620/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor şi certificatele sanitare veterinare pentru importul din tari terţe de păsări şi oua de incubaţie, altele decât ratitele şi ouăle acestora, precum şi măsurile de sănătate animala ce urmează a fi aplicate după un astfel de import; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003
  38. 2002 630/19.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 630/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la certificarea veterinara pentru punerea pe piaţa în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a cainilor şi pisicilor ce nu sunt originari din aceasta ţara; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 14 ianuarie 2003
  39. 2002 641/23.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 641/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animala şi certificarea veterinara pentru importul din tari terţe de lapte şi produse pe bază de lapte ce nu sunt destinate consumului uman; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003
  40. 2002 643/23.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 643/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista ţărilor terţe din care se avizează importul în România de păsări vii şi oua de incubaţie; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003
  41. 2002 645/23.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 645/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind frecventa redusă a controalelor fizice ale activităţilor de transport al unor produse care urmează a fi importate din tari terţe, în baza Normelor sanitare veterinare care stabileşte principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animala importate din tari terţe în România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003
  42. 2002 647/23.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 647/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de pedigree şi zootehnice pentru importul de material seminal de la anumite animale; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003
  43. 2002 648/23.12.2002 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 648/2002 privind aprobarea Normei sanitare veterinare stabilind metodele pentru controalele veterinare pentru produsele provenite din tari terţe, destinate introducerii în zonele libere, depozite libere, depozite vamale sau care furnizează mijloace de transport maritim pentru trecerea frontierei; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003
  44. 2003 4/7.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 4/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinara pentru importul de ecvidee destinate tăierii; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003
  45. 2003 5/7.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 5/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind garanţiile de sănătate pentru transportul ecvideelor dintr-o ţara terta într-o alta ţara terta, via teritoriul Comunităţii Europene; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003
  46. 2003 8/7.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 8/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista posturilor de inspecţie veterinara de frontieră aprobate pentru controale veterinare ale produselor de origine animala şi animalelor provenite din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003
  47. 2003 11/8.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 11/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte garanţiile adiţionale privind Salmonella la gainile ouatoare destinate exportului în Finlanda şi Suedia; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003
  48. 2003 16/15.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 16/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare efectuate asupra produselor destinate comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene sau importului din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003
  49. 2003 18/15.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 18/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare stabilind reguli detaliate pentru aplicarea prevederilor art. 9 din Norma sanitară veterinara ce reglementează organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animala importate din tari terţe în România referitoare la transbordarea produselor la un post de inspecţie de frontieră unde transporturile sunt destinate pentru un eventual import în România şi care modifica Norma sanitară veterinara stabilind metodele de control veterinar pentru produsele provenite din tari terţe şi destinate pentru zone libere, depozite libere sau depozite vamale, precum şi pe durata prin România a transportului dintr-o ţara terta către alta ţara terta; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003
  50. 2003 19/15.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 19/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli detaliate pentru aplicarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animala importate din tari terţe în România, referitoare la tranzitul produselor de origine animala dintr-o ţara terta către alta ţara terta pe uscat doar prin România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003
  51. 2003 20/15.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 20/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte modelul de certificat pentru comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu material seminal, ovule şi embrioni de la speciile ovine şi caprine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003
  52. 2003 21/15.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare pentru comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi de origine animala; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003
  53. 2003 61/30.01.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 61/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinara pentru admiterea temporară în România a cabalinelor înregistrate; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003
  54. 2003 71/3.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 71/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele care intră în România din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003
  55. 2003 74/3.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 74/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea modelelor de certificate de sănătate pentru importul în România din tari terţe de lapte tratat termic, produse pe bază de lapte, precum şi de lapte crud pentru consum uman, destinat acceptării într-un centru de colectare, centru de standardizare, unitate de tratare sau unitate de procesare; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003
  56. 2003 75/3.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 75/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile în care se stabilesc listele provizorii cu unităţile din ţările terţe din care se avizează importul anumitor produse de origine animala, produse din pescuit sau moluste bivalve vii; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003
  57. 2003 83/3.02.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 83/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în România din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003
  58. 2003 200/10.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 200/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista centrelor de colectare a materialului seminal autorizate pentru importul din tari terţe de material seminal provenit de la ecvine; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003
  59. 2003 216/19.03.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 216/2003 privind stabilirea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare în punctele de inspecţie la frontiera; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 4 aprilie 2003
  60. 2003 258/8.04.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 258/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animala şi de sănătate publică, precum şi certificarea veterinara pentru activităţile de import de carne tocata şi carne preparata din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 6 iunie 2003
  61. 2003 259/8.04.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 259/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind comerţul cu ecvidee destinate competiţiilor şi care stabileşte condiţiile de participare la acestea; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 26 mai 2003
  62. 2003 261/9.04.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 261/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinara a unităţilor şi de aprobare a activităţii de export, precum şi definirea unităţilor supuse controlului sanitar veterinar; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 6 mai 2003
  63. 2003 428/2.07.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 428/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu referire la măsurile de protecţie privind activităţile de import în România al unor specii de animale şi produse ale acestora din Albania, Bulgaria, fosta Republica Iugoslava a Macedoniei şi Republica Federala Iugoslavia, cu privire la boala limbii albastre; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iulie 2003
  64. 2003 456/14.07.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 456/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind informaţiile ce trebuie să fie introduse în fisierul computerizat privind activităţile de transport de animale sau produse animaliere care provin din tari terţe şi care sunt reexpediate; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 5 august 2003
  65. 2003 484/24.07.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 484/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 344/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind documentele necesare trecerii frontierei pentru animale vii importate în România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 6 august 2003
  66. 2003 485/24.07.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 485/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 343/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurilor controalelor veterinare la punctele de inspecţie de frontieră din România asupra produselor provenite din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 6 august 2003
  67. 2003 487/25.07.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 487/2003 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile şi procedura de avizare sanitară veterinara a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse şi subproduse de origine animala, furaje şi alte produse şi materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor şi sănătatea publică; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 13 august 2003
  68. 2003 506/5.08.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 506/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea listei posturilor de inspecţie de frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, a condiţiilor de agreere a posturilor de inspecţie de frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din tari terţe, precum şi stabilirea atribuţiilor personalului posturilor de inspecţie de frontieră; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 13 octombrie 2003
  69. 2003 525/11.08.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 525/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte unele reguli detaliate cu privire la controalele veterinare pentru animale ce sunt importate din tari terţe în România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 25 august 2003
  70. 2003 530/13.08.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 530/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte derogări de la condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie de frontieră localizate în porturile în care se debarca peste; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 7 octombrie 2003
  71. 2003 546/22.08.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 546/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor speciale ce reglementează activităţile de import de produse din pescuit şi acvacultura originare din India; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 9 septembrie 2003
  72. 2003 675/11.09.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 675/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care desemnează centrul naţional "ANIMO" pentru România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2003
  73. 2003 779/7.10.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 779/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspecţie de frontieră în baza Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în România din tari terţe; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 7 noiembrie 2003
  74. 2003 781/7.10.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 781/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind instituirea în România a reţelei veterinare computerizate ANIMO; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 27 octombrie 2003
  75. 2003 796/8.10.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 796/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte forma de cooperare între centrul "ANIMO"- gazda şi România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 16 octombrie 2003
  76. 2003 805/10.10.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 805/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea unui sistem de tarife în sectorul nutritiei animale; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 11 decembrie 2003
  77. 2003 807/10.10.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 807/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte documentul-standard şi unele reguli pentru controale ale furajelor la importul din tari terţe în România; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 17 decembrie 2003
  78. 2003 1009/5.12.2003 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.009/2003 privind înlocuirea anexei la Norma sanitară veterinara referitoare la finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontiera, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 259/2002; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 23 decembrie 2003
  79. 2004 48/13.01.2004 ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 48/2004 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinara privind aprobarea listei posturilor de inspecţie de frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, a condiţiilor de agreere a posturilor de inspecţie de frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din tari terţe, precum şi stabilirea atribuţiilor personalului posturilor de inspecţie de frontieră, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 506/2003; Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 26 ianuarie 2004
  ______________