NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 29 septembrie 2004privind marcarea şi certificarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu excepţia cărnii proaspete
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI-AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 11 octombrie 2004   +  Capitolul I Definiţii  +  Articolul 1În sensul prezentei norme sanitare veterinare, prin următorii termeni se înţelege:- produse de origine animală:● produse din carne - produsele definite de Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 322/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea produselor din carne şi a altor produse de origine animală;● produse din carne de pasăre, vânat de crescătorie şi carne de iepure de crescătorie - produsele definite de Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 98/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor şi de sănătate publică care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul în România de produse care nu sunt supuse cerinţelor şi regulilor specifice;● produse din carne de vânat sălbatic - produsele definite de Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 119/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile de sacrificare şi comercializare a vânatului sălbatic;● carne tocată şi carne preparată - produsele definite de Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 490/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile pentru producerea şi comercializarea cărnii tocate şi a cărnii preparate;● lapte şi produse lactate - produsele definite de Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 389/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea laptelui crud, laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte;● peşte şi produse din pescuit - produsele definite de Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 329/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea produselor din pescuit;● produse din ouă - produsele definite de Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 356/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate şi igienă pentru producerea şi comercializarea produselor din ouă;- marca de sănătate publică veterinară - ştampila aplicată în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, care atestă salubritatea şi sănătatea produsului destinat consumului uman;- număr de autorizare veterinară - numărul acordat de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti unităţilor aprobate pentru categoria de produse de origine animală definite în prezentul articol şi înscris pe autorizaţia veterinară de funcţionare;- preambalare (condiţionare) - operaţiunea prin care se realizează protecţia produselor de origine animală prin folosirea unui înveliş în contact direct cu produsul;- ambalare - operaţiunea prin care se realizează protecţia produselor de origine animală condiţionate în al doilea înveliş (ambalaj), care nu intră în contact direct cu produsul.  +  Capitolul II Dispoziţii generale  +  Articolul 2Produsele de origine animală definite la art. 1 sunt admise pentru consum uman numai dacă poartă marca de sănătate publică veterinară şi dacă sunt însoţite de certificat de sănătate publică veterinară.  +  Articolul 3Produsele de origine animală definite la art. 1, prelucrate în gospodăria proprie, pot fi admise pentru consumul uman fără marcă de sănătate numai pentru consum propriu.  +  Articolul 4Marca de sănătate se aplică în unitatea de prelucrare a produselor de origine animală, iar certificatul de sănătate publică veterinară se emite de către medicul veterinar oficial din aceeaşi unitate.  +  Articolul 5Marcarea trebuie să fie uşor vizibilă, realizată cu caractere lizibile, care nu se pot şterge şi care sunt uşor de distins.  +  Capitolul III Marcarea produselor de origine animală  +  Articolul 6În scopul admiterii pentru consum uman a produselor de origine animală definite la art. 1, marcarea se efectuează sub responsabilitatea medicului veterinar oficial.A. Produsele din carne1. Marcarea produselor din carne se efectuează în timpul sau imediat după fabricare în unitatea producătoare sau într-un centru de ambalare ori reambalare.2. Marca de sănătate poate fi aplicată direct pe produs sau pe ambalajul său.3. Atunci când produsele din carne sunt preambalate şi ambalate individual, marca de sănătate se aplică pe ambalaj.4. În cazul în care produsele din carne care poartă o marcă de sănătate sunt ambalate ulterior într-un centru de ambalare sau sunt destinate unui centru de reambalare, marca de sănătate se aplică de asemenea pe ambalaj.5. Marca de sănătate nu este necesară în cazul în care:(i) este aplicată pe suprafaţa externă a ambalajului comun mai multor produse destinate comercializării către consumatorul final;(îi) produsele din carne sunt destinate transportului către o unitate autorizată pentru procesare sau ambalare ulterioară;(iii) produsele din carne nu sunt preambalate sau ambalate, dar sunt vândute angro de către producător unui detailist în vederea comercializării directe către consumatorul final. În acest caz marca de sănătate se aplică pe containerul care le transportă.6. Marca de sănătate care se aplică pe produsele din carne destinate exportului în Uniunea Europeană este o ştampilă de formă ovală având dimensiunile de 6,5/4,5 cm, care conţine următoarele informaţii:- în partea superioară: "ROMÂNIA", cu litere majuscule;- în centru: numărul de aprobare al unităţii sau centrului de reambalare acordat de autoritatea veterinară centrală pentru efectuarea unor activităţi de export;- în partea inferioară: "INSPECTAT GUVERNAMENTAL", cu litere majuscule.Inscripţiile de pe ştampilă se efectuează în limba engleză.Caracterele literelor au înălţimea de 0,8 cm şi ale cifrelor, de 1 cm.7. Marca de sănătate care se aplică pe produsele din carne destinate consumului pentru piaţa naţională este o ştampilă de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, care conţine următoarele informaţii:- în partea superioară: "ROMÂNIA", cu litere majuscule;- în centru: indicativul judeţului şi al municipiului Bucureşti, urmat fără întrerupere de numărul de autorizare veterinară al unităţii;- în partea inferioară: "CONTROLAT SANITAR VETERINAR", cu litere majuscule.8. Marca de sănătate poate fi aplicată direct pe produs prin mijloace autorizate sau poate fi imprimată pe ambalaj ori pe o etichetă fixată pe produs.În cazul produselor în recipiente ermetic închise, marca de sănătate se aplică lizibil fie pe capac, fie pe corpul cutiei.Marca de sănătate poate fi confecţionată dintr-o plăcuţă din material rezistent care nu se poate îndepărta şi care poartă informaţiile specificate în ştampilă.În cazul în care marca de sănătate se aplică pe ambalajele destinate ambalării produselor care se vând direct către consumator, dimensiunile pot fi reduse.B. Produse din carne de pasăre, carne de vânat de crescătorie şi carne de iepure de crescătorieMarcarea produselor din carne de pasăre, din vânat sălbatic, vânat de crescătorie şi carne de iepure de crescătorie se efectuează în condiţiile precizate la lit. A.C. Produse din carne de vânat sălbatic1. Marcarea produselor din carne de vânat sălbatic destinate exportului în Uniunea Europeană se efectuează cu o ştampilă de formă pentagonală care conţine următoarele informaţii:- în partea superioară: "ROMÂNIA", cu litere majuscule;- în centru: numărul de aprobare al secţiei de prelucrare a vânatului sălbatic, acordat de autoritatea veterinară centrală;- în partea inferioară: "INSPECTAT GUVERNAMENTAL", cu litere majuscule.Inscripţiile de pe ştampilă se efectuează în limba engleză.Caracterele cifrelor au înălţimea de 0,8 cm, iar ale literelor, de 1 cm pentru vânatul sălbatic mare şi de 0,2 cm pentru vânatul sălbatic mic.2. Marca de sănătate care se aplică pe produsele din carne de vânat sălbatic destinate consumului pentru piaţa naţională este o ştampilă de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, care conţine următoarele informaţii:- în partea superioară: "ROMÂNIA", cu litere majuscule;- în centru: indicativul judeţului şi al municipiului Bucureşti, urmat de numărul de autorizare veterinară al unităţii;- în partea inferioară: "CONTROLAT SANITAR VETERINAR", cu litere majuscule.Caracterele literelor şi cifrelor vor avea dimensiunile precizate la pct. 1.În cazul în care marca de sănătate se aplică pe ambalajele destinate ambalării produselor care se vând direct către consumator, dimensiunile pot fi reduse.D. Carnea tocată şi carnea preparată1. Carnea tocată trebuie să poarte o marcă de sănătate conform cap. VI din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind producerea şi comercializarea cărnii tocate şi a cărnii preparate, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi mediului nr. 490/2002.2. Marca de sănătate se aplică pe ambalaj sau pe o etichetă aplicată pe ambalaj.3. Carnea preparată care poartă o marcă de sănătate trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:(i) carnea preparată obţinută din carne proaspătă de la animalele de măcelărie sau de la vânat de crescătorie trebuie să corespundă prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 401/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete;(îi) carnea preparată obţinută din carne de pasăre şi vânat mic de crescătorie cu păr sau pene, marca de sănătate trebuie să corespundă prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 402/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de pasăre;(iii) carnea preparată obţinută din carne de vânat sălbatic, marca de sănătate trebuie să corespundă prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 119/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate animală şi de sănătate publică referitoare la uciderea vânatului sălbatic şi comercializarea cărnii de vânat sălbatic.E. Lapte şi produse din lapte1. Marcarea laptelui de consum şi a produselor din lapte trebuie efectuată în timpul ambalării sau imediat după ambalarea produselor în unitate.2. Marca de sănătate poate fi aplicată:(i) direct pe produs, dacă produsul este ambalat individual, pe ambalajul intim în contact direct cu produsul;(îi) pe ambalajul de transport;(iii) pe eticheta aplicată pe ambalaj.3. În cazul produselor de volum unic ambalate individual şi apoi introduse într-un ambalaj mic sau în cazul în care bucăţi porţionate din produsele ambalate individual sunt livrate către consumatorul final, marca de sănătate se aplică numai pe ambalajul colectiv.4. În cazul produselor la care marcarea s-a efectuat pe produs, pe ambalaj sau pe etichetă, care se vor introduce într-un ambalaj colectiv, marca de sănătate se aplică şi pe ambalajul colectiv.5. Marca de sănătate care se aplică pe produsele lactate destinate exportului în Uniunea Europeană este o ştampilă de formă ovală cu dimensiunile de 6,5/4,5 cm, care conţine următoarele informaţii:- în partea superioară: "ROMÂNIA", cu litere majuscule;- în centru: numărul de aprobare al unităţii, acordat de autoritatea veterinară centrală pentru activitatea de export;- în partea inferioară: "INSPECTAT GUVERNAMENTAL", cu litere majuscule.Inscripţiile de pe ştampilă se efectuează în limba engleză.Caracterele literelor au înălţimea de 0,8 cm, iar ale cifrelor, de 1 cm.6. Marca de sănătate care se aplică pe produsele din lapte destinate consumului pentru piaţa naţională este o ştampilă de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, care conţine următoarele informaţii:- în partea superioară: "ROMÂNIA", cu litere majuscule;- în centru: indicativul judeţului şi al municipiului Bucureşti, urmat fără întrerupere de numărul de autorizare veterinară al unităţii;- în partea inferioară: "CONTROLAT SANITAR VETERINAR", cu litere majuscule.În cazul în care marca de sănătate se aplică pe ambalajele destinate ambalării produselor care se vând direct către consumator, dimensiunile pot fi reduse.F. Peşte şi produse din pescuit1. Marcarea produselor din pescuit trebuie să fie efectuată vizibil în timpul prelucrării sau imediat după obţinerea produsului în unitate.2. Marca de sănătate poate fi aplicată:(i) pe ambalaj;(îi) pe o etichetă aplicată pe ambalaj.3. Marca de sănătate care se aplică pe produsele din pescuit destinate exportului în Uniunea Europeană este o ştampilă de formă ovală cu dimensiunile de 6,5/4,5 cm, care conţine următoarele informaţii:- în partea superioară: "ROMÂNIA", cu litere majuscule;- în centru: numărul de aprobare al unităţii, acordat de autoritatea veterinară centrală pentru activitatea de export;- în partea inferioară: "INSPECTAT GUVERNAMENTAL", cu litere majuscule.Caracterele literelor au înălţimea de 0,8 cm, iar ale cifrelor, de 1 cm.Înscrisurile din ştampilă se redactează în limba engleză.4. Marca de sănătate care se aplică pe produsele din pescuit destinate consumului pentru piaţa naţională este o ştampilă de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, care conţine următoarele informaţii:- în partea superioară: "ROMÂNIA", cu litere majuscule;- în centru: indicativul judeţului şi al municipiului Bucureşti, urmat fără întrerupere de numărul de autorizare al unităţii;- în partea inferioară: "CONTROLAT SANITAR VETERINAR", cu litere majuscule.În cazul în care marca de sănătate se aplică pe ambalajele destinate ambalării produselor care se vând direct către consumator, dimensiunile pot fi reduse.G. Moluşte, gasteropode şi pulpe de broascăMarca de sănătate se aplică pe ambalaj conform precizărilor lit. F referitoare la marcarea produselor din pescuit.H. Produsele din ouă1. Marcarea produselor din ouă trebuie să fie efectuată vizibil imediat după obţinerea produsului în unitate.2. Marca de sănătate poate fi aplicată:(i) pe ambalaj;(îi) pe o etichetă aplicată pe ambalaj.3. Marca de sănătate care se aplică pe produsele din ouă destinate exportului în Uniunea Europeană este o ştampilă de formă ovală cu dimensiunile de 6,5/4,5 cm, care conţine următoarele informaţii:- în partea superioară: "ROMÂNIA", cu litere majuscule;- în centru: numărul de aprobare al unităţii, acordat de autoritatea veterinară centrală pentru activitatea de export;- în partea inferioară: "INSPECTAT GUVERNAMENTAL", cu litere majuscule.Caracterele literelor au înălţimea de 0,8 cm, iar ale cifrelor, de 1 cm.Înscrisurile din ştampilă se redactează în limba engleză.4. Marca de sănătate care se aplică pe produsele din ouă destinate consumului pentru piaţa naţională este o ştampilă de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, care conţine următoarele informaţii:- în partea superioară: "ROMÂNIA", cu litere majuscule;- în centru: indicativul judeţului şi al municipiului Bucureşti, urmat fără întrerupere de numărul de autorizare veterinară al unităţii;- în partea inferioară: "CONTROLAT SANITAR VETERINAR", cu litere majuscule.În cazul în care marca de sănătate se aplică pe ambalajele destinate ambalării produselor care se vând direct către consumator, dimensiunile pot fi reduse.  +  Capitolul IV Certificarea de sănătate publică veterinară  +  Articolul 7 (1) Certificatul de sănătate publică veterinară pentru produsele de origine animală definite la art. 1, destinate consumului uman, se emite de către medicul veterinar oficial din unitatea de prelucrare. (2) Certificatul de sănătate publică veterinară se emite pentru fiecare mijloc de transport al produselor. (3) Emiterea certificatului de sănătate publică veterinară este condiţionată de verificarea prealabilă a produselor care fac obiectul expedierii, precum şi a mijloacelor de transport. (4) Certificatul se completează la toate rubricile citeţ, fără ştersături, în 3 exemplare (pentru mijlocul de transport, pentru unitate şi pentru medicul veterinar oficial emitent). Pe primul exemplar se inscripţionează "ORIGINAL", iar pe exemplarele 2 şi 3, "COPIE". (5) Originalul certificatului de sănătate publică veterinară însoţeşte transportul până la destinaţia finală. Atunci când produsele certificate se distribuie la mai mulţi destinatari, fiecărui destinatar cuprins în certificat i se eliberează o fotocopie a certificatului original, iar originalul rămâne la ultimul destinatar. Fotocopiile vor purta suplimentar în colţul din dreapta sus al certificatului menţiunea "Conform cu originalul". (6) Certificatul de sănătate publică veterinară trebuie să fie tipărit pe o singură filă, faţă-verso, format A4. Certificatele trebuie să fie înseriate; numărul de serie se tipăreşte pe fiecare certificat în parte şi este format din indicativul judeţului urmat fără întrerupere de seria formată din minimum 8 cifre.  +  Articolul 8Modelul certificatului de sănătate publică veterinară pentru produsele de origine animală definite la art. 1 este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară.  +  Articolul 9Indicativul judeţelor şi al municipiului Bucureşti este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară.  +  Articolul 10Modelele mărcilor de sănătate pentru produsele de origine animală definite la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa 1────────la norma sanitară veterinară─────────────────────────────Seria: ..................GUVERNUL ROMÂNIEIAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA GENERALĂ SANITARĂ VETERINARĂDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ....................CERTIFICAT DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂPENTRU PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂNr. ....... din data de .............Autoritatea veterinară locală: .........................Medic veterinar oficial emitent: .......................I. Identificarea produselorFelul/natura produselor: ...............................Specia: ................................................Natura ambalajelor: ....................................Numărul de ambalaje/unităţi de ambalaj: ................Numărul lotului: .......................................Greutatea brută: .......................................Greutatea netă: ........................................Data fabricaţiei: ......................................Temperatura de depozitare şi transport: .............. .II. Originea produselorAdresa şi numărul de autorizare veterinară ale unităţii producătoare sau ale unităţii de depozitare: .................III. Destinaţia produselorProdusele de origine animală se expediază din localitatea (locul de încărcare)............../la (locul de destinaţie) ......, cu următorul mijloc de transport: ......../(auto, număr de înmatriculare) ........- Numărul sigiliului (dacă este cazul): ......................- Numele şi adresa expeditorului: ............................- Numele şi adresa destinatarului: ......................... .IV. Atestat de sănătate publică veterinarăSubsemnatul .........., medic veterinar oficial, certific următoarele:- produsele de origine animală la care se referă prezentul certificat au fost obţinute în unităţi autorizate şi aflate sub control veterinar;- produsele au fost verificate înainte de expediere, corespund normelor veterinare în vigoare şi sunt apte pentru consum uman;- mijloacele de transport îndeplinesc condiţiile de igienă.    ┌──────────┐ Emis în ............................    │Stampila │ (localitatea)    │oficiala*)│ la .....................................    └──────────┘ (data)Numele, prenumele, semnăturaşi parafa medicului veterinar oficial........................................_____________ Notă *) Semnătura şi tuşul trebuie să fie de altă culoare decât textul imprimat. Certificatul se foloseşte numai pe teritoriul României.  +  Anexa 2────────la norma sanitară veterinară────────────────────────────INDICATIVULjudeţelor şi al municipiului Bucureşti
         
      JudeţulIndicativul judeţului
    Alba   AB
    Arad   AR
    Argeş   AG
    Bacău   BC
    Bihor   BH
    Bistriţa-Năsăud   BN
    Botoşani   BT
    Braşov   BV
    Brăila   BR
    Buzău   BZ
    Caraş-Severin   CS
    Călăraşi   CL
    Cluj   CJ
    Constanţa   CT
    Covasna   CV
    Dâmboviţa   DB
    Dolj   DJ
    Galaţi   GL
    Giurgiu   GR
    Gorj   GJ
    Harghita   HR
    Hunedoara   HD
    Ialomiţa   IL
    Iaşi   IS
    Ilfov   IF
    Maramureş   MM
    Mehedinţi   MH
    Mureş   MS
    Neamţ   NT
    Olt   OT
    Prahova   PH
    Satu Mare   SM
    Sălaj   SJ
    Sibiu   SB
    Suceava   SV
    Teleorman   TR
    Timiş   TM
    Tulcea   TL
    Vaslui   VS
    Vâlcea   VL
    Vrancea   VN
    Bucureşti   B
   +  Anexa 3────────la norma sanitară veterinară────────────────────────────MODELE DE ŞTAMPILEpentru marcarea produselor de origine animală,cu excepţia cărnii proaspeteFigura nr. 1Modelul stampilei de sănătate pentru produsele de origine animale destinate comercializarii pe piaţa naţionalaFigura nr. 2Modelul stampilei de sănătate pentru marcarea produselor din carne de vanat salbatic destinata comercializarii pe piaţa naţionalaFigura nr. 3Modelul stampilei de sănătate pentru produsele de origine animala destinate exportului.Figura nr. 4Modelul stampilei de sănătate pentru marcarea produselor din carne de vanat salbatic destinate exportului______________