ORDIN nr. 83 din 29 septembrie 2004pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea şi certificarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu excepţia cărnii proaspete
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI-AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 11 octombrie 2004    În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 215/2004,văzând Referatul de aprobare nr. 1.282 din 24 septembrie 2004, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind marcarea şi certificarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu excepţia cărnii proaspete, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală sanitară veterinară, institutele centrale de profil şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice altă dispoziţie contrară.  +  Articolul 5Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 90 de zile de la data publicării.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Liviu HarbuzBucureşti, 29 septembrie 2004.Nr. 83.  +  AnexăNORMA 29/09/2004