ORDIN Nr. 1559 din 11 iulie 1994
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 12 aprilie 1995    În conformitate cu atribuţiile Inspecţiei pentru Controlul Cazanelor, Recipienţilor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 451/1994, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 695/1994, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriilor şi potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 11/1992 privind acordarea încrederii Guvernului şi Decretului nr. 223/1992 pentru numirea Guvernului României, ministrul industriilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă "Prescripţiile tehnice pentru proiectarea, execuţia, verificarea, montarea şi exploatarea dispozitivelor de siguranţă cu membrana de rupere", C22-94, cuprinse în anexa*) la prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României şi va intra în vigoare la data publicării. Ministrul industriilor,Dumitru Popescu--------------------------- Notă *) Anexa va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi de către Editura Tehnica - Biroul expediţie, str. Otetelesanu nr. 1, sectorul 1, Bucureşti. -------------------------