HOTĂRÂRE nr. 1.490 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 28 septembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă organigrama Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, prevăzută în anexa nr. 2, și lista cuprinzând principalele dotări ale Centrului Operațional Național din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, prevăzută în anexa nr. 3. (la 16-12-2009, Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al at. I din HOTĂRÂREA nr. 1.446 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 16 decembrie 2009. )  +  Articolul 3Data limită a intrării în funcțiune a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență se stabilește la 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 4Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul administrației și internelor,
  Marian Florian Săniuță
  Ministrul delegat
  pentru administrația publică,
  Gheorghe Emacu
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Dan Mircea Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 9 septembrie 2004.Nr. 1.490.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTde organizare și funcționare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență  +  Anexa nr. 2 (la 14-10-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 848 din 8 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 14 octombrie 2020 )  +  Anexa nr. 3LISTA*)cu dotările principale ale Centrului OperaționalNațional al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, mese de consiliu2. Materiale pentru amenajarea spațiilor de odihnă a personalului, prepararea și servitul hranei3. Aparate radio4. Aparate TV color5. Mijloace de comunicații: telefoane fixe și mobile; faxuri; radiotelefoane analogice și digitale fixe, mobile și portabile; modem Internet; echipament videoconferință; dispecerat; mijloace de comunicații pe unde scurte; mijloace de comunicații prin satelit6. Mijloace electronice de securizare a accesului și de supraveghere exterioară a locului de dispunere7. Mijloace informatice: laptop-uri; stații de lucru; servere; imprimante; software8. Hărți digitale, hărți ale Europei, României și județelor, planul municipiului București9. Mijloace individuale de protecție, iluminat, de prim ajutor și de apărare împotriva incendiilor10. Instalații pentru aer condiționat și sisteme de filtroventilație11. Autospeciale pentru conducerea acțiunilor de intervenție12. Acte normative specifice și literatură de specialitate13. Planuri și programe specifice14. Aparatură de multiplicat documente15. Rechizite și consumabile pentru tehnoredactare și multiplicare.-------------*) În funcție de necesități, lista se completează și cu alte categorii de dotări materiale utile îndeplinirii atribuțiilor specifice, în raport cu extinderea competențelor, prin hotărâre a Guvernului