ORDIN nr. 477 din 14 septembrie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 24 septembrie 2004    Având în vedere:- art. 5 alin. (1) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată;- art. 34 alin. (1) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 19 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive,în temeiul art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, denumite în continuare norme metodologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) În scopul evaluării solicitării şi formulării deciziei privind acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea recunoaşterii şi desemnării, se constituie în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei Comisia de recunoaştere a laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, ale cărei componenţă şi regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei. (2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) funcţionează în cadrul compartimentului cu atribuţii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuBucureşti, 14 septembrie 2004.Nr. 477.  +  AnexăNORMA 14/09/2004