ORDIN nr. 233 din 30 august 2004 (*actualizat*)pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică(actualizat până la data de 30 octombrie 2008*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 21 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 30 octombrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 255 din 14 aprilie 2006; ORDINUL nr. 483 din 29 septembrie 2008.Având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică,în temeiul art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă următoarele reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică: a) Metodologia de repartizare şi facturare a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin; b) Contractul-cadru de furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip urban (asociaţii de proprietari/locatari sau persoane fizice asimilate acestora, societăţi comerciale, instituţii publice), prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin; c) Normativul tehnic privind condiţiile de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Furnizorii de energie termică produsă centralizat şi prestatorii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare pentru ServiciilePublice de Gospodărie Comunală,Ioan Radu,secretar de statBucureşti, 30 august 2004.Nr. 233.  +  Anexa 1METODOLOGIE 30/08/2004  +  Anexa 2CONTRACT CADRU 30/08/2004  +  Anexa 3NORMATIV 30/08/2004