ORDIN nr. 75 din 25 august 2004privind caracterul voluntar al standardelor incluse în normele sanitare veterinare
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 10 septembrie 2004    În temeiul art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 355/2002, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004,având în vedere Referatul de aprobare nr. 31.096/2004 întocmit de Direcţia generală pentru siguranţa alimentelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Standardele prevăzute în reglementările din normele sanitare veterinare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin sunt documente normative de referinţă.  +  Articolul 2Pentru fiecare reglementare inclusă în anexă se consideră valabile, în conformitate cu prevederile art. 1:- standardele menţionate în reglementările din normele sanitare veterinare cuprinse în anexă, dacă acestea sunt valabile la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin;- standardele care au înlocuit standardele menţionate în reglementările din normele sanitare veterinare cuprinse în anexă, conform datelor publicate de Asociaţia de Standardizare din România - ASRO.  +  Articolul 3În cadrul reglementărilor din normele sanitare veterinare cuprinse în anexă se consideră abrogate toate referirile la standardele anulate, conform datelor publicate de Asociaţia de Standardizare din România - ASRO.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Liviu HarbuzBucureşti, 25 august 2004.Nr. 75.  +  Anexa LISTAnormelor sanitare veterinare care conţin referiri la standarde1. Normă sanitară veterinară privind sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine şi a produselor din carne de bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 345/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 3 decembrie 20022. Normă sanitară veterinară care stabileşte garanţiile suplimentare în ceea ce priveşte Salmonella, pentru activităţile de transport de păsări de reproducţie şi pui de o zi către Finlanda şi Suedia, în scopul introducerii în efective de păsări de reproducţie sau în efective de păsări pentru producţie, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 603/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 20033. Normă sanitară veterinară privind echipamentele electromedicale utilizate în medicina veterinară, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 730/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 24 octombrie 20034. Normă sanitară veterinară care stabileşte garanţiile adiţionale privind Salmonella la găinile ouătoare destinate exportului în Finlanda şi Suedia, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 11/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 20035. Normă sanitară veterinară privind regulile pentru testarea microbiologică prin prelevare de probe de carne proaspătă de vită şi carne proaspătă de porc, destinate exportului în Finlanda şi Suedia, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 212/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 20036. Normă sanitară veterinară de implementare a măsurilor de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor privind performanţa metodelor analitice şi interpretarea rezultatelor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 214/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 7 mai 20037. Normă sanitară veterinară care stabileşte garanţiile suplimentare în ceea ce priveşte Salmonella, pentru activităţile de transport către Finlanda şi Suedia al unor tipuri de ouă pentru consum uman, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 223/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 22 aprilie 20038. Normă sanitară veterinară privind Programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului pentru anul 2004, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 108/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 şi nr. 207 bis din 9 martie 20049. Normă veterinară privind sistemul de identificare şi înregistrare a ovinelor şi caprinelor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 171/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 16 martie 2004.---------