ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 26 august 2004pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 31 august 2004    În vederea asigurării cadrului legal necesar majorării pensiilor începând cu 1 septembrie 2004, precum şi pentru întocmirea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2005, elemente care vizează interesul public şi care au caracter de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 80 va avea următorul cuprins:"Art. 80. - (1) Anual, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, se stabileşte valoarea unui punct de pensie. Aceasta se determină prin actualizarea valorii punctului de pensie din luna decembrie a fiecărui an cu rata inflaţiei, prognozată pentru anul bugetar următor de către instituţia cu atribuţii în domeniu. (2) Valoarea punctului de pensie, stabilită conform prevederilor alin. (1), poate fi majorată prin legile de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat. (3) Valoarea punctului de pensie, determinată conform prevederilor alin. (1) sau (2), nu poate fi mai mică de 30% şi mai mare de 50% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat."2. Articolul 81 va avea următorul cuprins:"Art. 81. - Punctajul mediu anual aferent pensiilor din sistemul public se poate majoră prin măsuri adoptate prin hotărâri ale Guvernului."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 26 august 2004.Nr. 59.-----------