HOTĂRÂRE nr. 1.294 din 13 august 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 27 august 2004  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 10 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
  Silvia Adriana Țicău
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 13 august 2004.Nr. 1.294.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICE pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare