HOTĂRÂRE nr. 423 din 26 mai 2004privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit CRICOVUL DULCE MORENI
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 25 august 2004    Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit CRICOVUL DULCE MORENI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 6/2003 privind fuziunea şi divizarea cooperativelor de credit,În temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuţa a patra din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002,Banca Naţională a României hotărăşte:  +  Articolul 1Se retrage Autorizaţia de funcţionare seria B Nr. 0555 din data de 24.02.2003 a Cooperativei de credit CRICOVUL DULCE MORENI, cu sediul în Moreni, str. Tineretului, Nr. 6, Bl. L.2, Scara B, ap. 2, judeţul Dâmboviţa, număr de ordine în Registrul comerţului J15/82/1991, urmare aprobării Băncii Naţionale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Unirea Băleni, Cricovul Dulce Moreni, Ialomiţa Corneşti, Sfântul Nicolae Crevedia, Valea Colentinei Racari, pentru următoarele motive:Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, în numele Cooperativei de credit CRICOVUL DULCE MORENI a formulat cererea de retragere a autorizaţiei de funcţionare a acestei cooperative. În şedinţa din 19.02.2004 Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorţie a cooperativelor de credit Unirea Băleni, Cricovul Dulce Moreni, Ialomiţa Corneşti, Sfântul Nicolae Crevedia, Valea Colentinei Racari.Urmare fuziunii, Cooperativa de credit CRICOVUL DULCE MORENI este absorbită, întregul său patrimoniu transmiţându-se către Cooperativa de credit Unirea Baleni. Prin urmare, aceasta urmează a-şi înceta activitatea.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală şi va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, partea I.GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISĂRESCUBucureşti, 26 mai 2004.Nr. 423.--------