HOTĂRÂRE nr. 1.301 din 19 august 2004pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 20 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolele 7 şi 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 28 octombrie 2003, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - Persoanele îndreptăţite potrivit legii primesc ca despăgubire suma de 15.640.000 lei pe hectarul de teren la care au dreptul.Art. 8 - Despăgubirile se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, de la capitolul 51.01 - Autorităţi publice, titlul «Transferuri», plata drepturilor făcându-se prin prefecturile judeţene şi, respectiv, Prefectura Municipiului Bucureşti."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------p. Ministrul apărării naţionale,Sorin Encuţescu,secretar de statMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Eugen BejinariuMinistru de stat, ministruladministraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 19 august 2004.Nr. 1.301.-----