ORDIN nr. 440 din 14 iulie 2004privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adopta standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 4 august 2004  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) şi ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a echipamentelor sub presiune,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând standardele române care adopta standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se abroga Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 139/2003 privind aprobarea listei cuprinzând standardele române care adopta standarde europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 31 martie 2003, şi Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 86/2004 pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 139/2003 privind aprobarea listei cuprinzând standardele române care adopta standarde europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 5 martie 2004.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Andrei Grigorescu,secretar de statBucureşti, 14 iulie 2004.Nr. 440.  +  Anexa LISTAcuprinzând standardele române care adopta standardeleeuropene armonizate, ale căror prevederi se referă laechipamente sub presiune
         
    Nr. crt.Indicativul standarduluiTitlul
    1.SR EN 19:2003Robinetărie industrială. Marcarea aparatelor de robinetărie de metal.
    2.SR EN 378-1:2002Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 1: Condiţii de bază, definiţii, clasificare şi criterii de alegere.
    3.SR EN 378-2:2002Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 2: Proiectare, execuţie, încercări, marcare şi documentare.
    4.SR EN 378-3:2002Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 3: Instalaţie in situ şi protecţia persoanelor.
    5.SR EN 378-4:2002Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 4: Funcţionare, întreţinere, reparare şi recuperare.
    6.SR EN 473:2003Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive (END). Principii generale.
    7.SR EN 583-1:2001Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Partea 1: Principii generale.
    8.SR EN 583-5:2002Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Partea 5: Caracterizarea şi dimensionarea discontinuităţilor.
    9.SR EN 1092-4:2003Planşe şi îmbinările lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 4: Flanşe de aliaj de aluminiu.
    10.SR EN 1252-1:2002Recipiente criogenice. Materiale. Partea 1: Condiţii de rezistenţă pentru temperaturi mai mici de -80 grade C.
    11.SR EN 1252-2:2002Recipiente criogenice. Materiale. Partea 2: Cerinţe de tenacitate pentru temperaturi cuprinse între -80 grade C şi -20 grade C.
    12.SR EN 1289:2002Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare.
    13.SR EN 1291:2002Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare.
    14.SR EN 1349:2002/AC/2003Robinete de reglare pentru procese industriale.
    15.SR EN 1515-2:2002Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 2: Clasificarea materialelor pentru prezoane şi piuliţe pentru flanşele de oţel, desemnate prin PN.
    16.SR EN 1591-1:2002Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanşe circulare cu garnitură de etanşare. Partea 1. Metodă de calcul.
    17.SR EN 1593:2002Examinări nedistructive, încercarea de etanşeitate. Tehnica prin emisia de bule.
    18.SR EN 1626:2002Recipiente criogenice. Robinete pentru uz criogenic.
    19.*SR EN 1653:2003/A1:2003Cupru şi aliaje de cupru. Plăci, table şi discuri pentru boilere, vane sub presiune şi rezervoare pentru depozitarea apei calde.
    20.SR EN 1708-1:2002Sudare. Detalii de bază ale îmbinărilor sudate din oţel. Partea 1: Componente supuse la presiune.
    21.SR EN 1711:2002Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea prin curenţi turbionari a îmbinărilor sudate prin analiză în plan complex.
    22.SR EN 1713:2000Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea indicaţiilor din suduri.
    23.SR EN 1779:2002Examinări nedistructive, încercarea de etanşeitate. Criterii de alegere a metodei şi a tehnicii.
    24.SR EN 1797:2002Recipiente criogenice. Compatibilitatea între gaz şi material.
    25.*SR EN 1982:1999Cupru şi aliaje din cupru. Lingouri şi piese turnate.
    26.SR EN 1984:2002Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de oţel.
    27.SR EN ISO 9606-3:2001Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 3: Cupru şi aliaje de cupru.
    28.SR EN ISO 9606-4:2001Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 4: Nichel şi aliaje de nichel.
    29.SR EN ISO 9606-5:2002Calificarea sudorilor. Sudare prin topire Partea 5: Titan şi aliaje de titan, zirconiu şi aliaje de zirconiu.
    30.SR EN ISO 9692-2:2000Sudare şi procedee conexe. Pregătirea îmbinării. Partea 2: Sudarea cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor.
    31.SR EN ISO 9692-3:2002Sudare şi procedee conexe. Recomandări pentru pregătirea îmbinărilor. Partea 3: Sudarea MIG şi WIG a aluminiului şi aliajelor sale.
    32.*SR EN 10028-1:2002Produse plate de oţeluri pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Condiţii tehnice generale.
    33.*SR EN 10028-2:1996Produse plate de oţeluri pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oţeluri nealiate şi aliate cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate.
    34.*SR EN 10028-3:1996Produse plate de oţeluri pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, normalizate.
    35.*SR EN 10028-4:1996Produse plate de oţeluri pentru recipiente sub presiune. Partea 4: oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută.
    36.*SR EN 10028-5:2001Produse plate de oţeluri pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină laminate termomecanic.
    37.*SR EN 10028-6:2001Produse plate de oţeluri pentru recipiente sub presiune. Partea 6: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, călite şi revenite.
    38.*SR EN 10028-7:2001Produse plate de oţeluri pentru recipiente sub presiune. Partea 7: Oţeluri inoxidabile.
    39.*SR EN 10213-1:1996Condiţii tehnice de livrare pentru piese turnate din oţel utilizate la presiune. Partea 1: Generalităţi.
    40.*SR EN 10213-2:1996Condiţii tehnice de livrare pentru piese turnate din oţel utilizate la presiune. Partea 2: Mărci de oţel utilizate la temperatura ambiantă şi temperaturi ridicate.
    41.*SR EN 10213-3:1996Condiţii tehnice de livrare pentru piese turnate din oţel utilizate la presiune. Partea 3: Mărci de oţel utilizate la temperaturi scăzute.
    42.*SR EN 10213-4:1996Condiţii tehnice de livrare pentru piese turnate din oţel utilizate la presiune. Partea 4: Mărci de oţeluri austenitice şi austenito-ferice.
    43.*SR EN 10222-1:2001Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Prescripţii generale pentru piesele obţinute prin forjare liberă.
    44.SR EN 10222- 1:2001/A1:2003Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Prescripţii generale pentru piesele obţinute prin forjare liberă.
    45.*SR EN 10222-2:2002Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oţeluri feritice şi martensitice cu caracteristici specificate la temperatură ridicată.
    46.*SR EN 10222-3:2002Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută.
    47.*SR EN 10222-4:2002Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină cu limita de curgere ridicată.
    48.SR EN 10222- 4:2002/A1:2002Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină cu limită de curgere ridicată.
    49.*SR EN 10222-5:2002Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oţeluri inoxidabile martensitice, austenitice şi austenito-feritice.
    50.*SR EN 10269:2002Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată şi/sau scăzută.
    51.*SR EN 10272:2002Bare de oţel inoxidabil pentru recipiente sub presiune.
    52.*SR EN 10273:2004Bare laminate la cald din oţeluri sudabile pentru aparate sub presiune cu caracteristici specifice la temperaturi ridicate.
    53.SR EN 10305-4:2003Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi fără sudură trase la rece pentru circuite hidraulice şi pneumatice.
    54.SR EN 12263:2002Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Dispozitive - întrerupătoare pentru limitarea presiunii. Condiţii şi încercări.
    55.SR EN 12266-1:2004Robinetărie industrială, încercările aparatelor de robinetărie. Partea 1: încercări la presiune, proceduri de încercare şi criterii de acceptare. Prescripţii obligatorii.
    56.SR EN 12288:2004Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de aliaj de cupru.
    57.SR EN 12300:2002Recipiente criogenice. Curăţire.
    58.*SR EN 12334/AC:2003Robinetărie industrială. Robinete de închidere de fontă.
    59.*SR EN 12392:2002Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse obţinute prin deformare plastică. Condiţii speciale pentru produsele destinate fabricării echipamentelor sub presiune.
    60.*SR EN 12420:2002Cupru şi aliaje de cupru. Piese forjate.
    61.SR EN 12434:2002Vase criogenice. Racorduri flexibile pentru uz criogenic.
    62.*SR EN 12451:2002Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură pentru schimbătoare de căldură.
    63.SR EN 12452:2002Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi laminate, fără sudură, cu aripioare pentru schimbătoare de căldură.
    64.SR EN 12517:2002Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare.
    65.SR EN 12542:2003Recipiente cilindrice staţionare, sudate, de oţel, produse în serie, pentru depozitarea gazelor petroliere lichefiate (GPL) având un volum mai mic sau egal cu 13 m3 şi pentru instalare supraterană. Proiectare şi execuţie.
    66.SR EN 12778:2003Articole de gătit. Articole de gătit sub presiune de uz casnic.
    67.SR EN 12797:2002Lipire tare. Încercări distructive ale îmbinărilor prin lipire tare.
    68.SR EN 12952-1:2002Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 1: Generalităţi.
    69.SR EN 12952-2:2002Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 2: Materiale pentru părţile sub presiune ale cazanelor şi pentru accesorii.
    70.SR EN 12952-3:2002Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 3: Proiectarea şi calculul părţilor sub presiune ale cazanului.
    71.SR EN 12952-5:2002Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 5: Execuţia şi construcţia părţilor sub presiune a cazanelor.
    72.SR EN 12952-6:2003Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 6: Examinare pe durata construcţiei, a documentaţiei şi a marcării părţilor sub presiune ale cazanelor.
    73.SR EN 12952-7:2003Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 7: Cerinţe referitoare la echipamentele cazanului.
    74.SR EN 12952-8:2003Cazane cu ţevi de apă şi instalaţiile auxiliare. Partea 8: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili gazoşi şi lichizi.
    75.SR EN 12952-10:2003Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 10: Cerinţe referitoare la protecţia împotriva suprasarcinii de lucru.
    76.SR EN 12953-1:2003Cazane cu ţevi de fum. Partea 1: Generalităţi.
    77.SR EN 12953-2:2003Cazane cu ţevi de fum. Partea 2: Materiale utilizate pentru părţile sub presiune ale cazanelor şi pentru accesorii.
    78.SR EN 12953-3:2003Cazane cu ţevi de fum. Partea 3: Proiectarea şi calculul părţilor sub presiune.
    79.SR EN 12953-4:2003Cazane cu ţevi de fum. Partea 4: Execuţia şi construcţia părţilor sub presiune ale cazanelor.
    80.SR EN 12953-5:2003Cazane cu ţevi de fum. Partea 5: Inspecţii în timpul execuţiei, a documentaţiei şi a marcării părţilor sub presiune ale cazanului.
    81.SR EN 12953-6:2003Cazane cu ţevi de fum. Partea 6: Cerinţe referitoare la echipamentele cazanului.
    82.SR EN 12953-7:2003Cazane cu ţevi de fum. Partea 7: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili gazoşi şi lichizi.
    83.SR EN 12953-8:2003Cazane cu ţevi de fum. Partea 8: Cerinţe tehnice referitoare la protecţia împotriva suprapresiunii.
    84.SR EN 13133:2002Lipire tare. Calificarea operatorilor de lipire tare.
    85.SR EN 13134:2002Lipire tare. Calificarea procedurilor de lipire tare.
    86.SR EN 13136:2002Sisteme de refrigerare şi pompe de căldură. Dispozitive de suprapunere şi conductele asociate. Metode de calcul.
    87.SR EN 13371:2002Recipiente criogenice. Racorduri pentru serviciu criogenic.
    88.SR EN 13397:2002Robinetărie industrială. Robinete metalice cu membrană.
    89.SR EN 13445-1:2003Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităţi.
    90.SR EN 13445-2:2003Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale.
    91.SR EN 13445-3:2003Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare.
    92.SR EN 13445-4:2003Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Execuţie.
    93.SR EN 13445-5:2003Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinări.
    94.SR EN 13445-6:2003Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 6: Cerinţe referitoare la proiectarea şi execuţia recipientelor sub presiune şi a părţilor sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular.
    95.SR EN 13458-1:2003Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 1: Condiţii de bază.
    96.SR EN 13480-1:2003Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi.
    97.SR EN 13480-2:2003Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale.
    98.SR EN 13480-3:2003Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare şi calcul.
    99.SR EN 13480-4:2003Conducte industriale metalice. Partea 4: Execuţie şi instalare.
    100.SR EN 13480-5:2003Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecţie şi încercare.
    101.SR EN 13648-1:2003Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii. Partea 1: Supape de siguranţă pentru uz criogenic.
    102.SR EN 13648-2:2003Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii. Partea 2: Dispozitive cu discuri de rupere pentru uz criogenic.
    103.SR EN 13789:2003Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de fontă.
    104.SR EN 14075:2003Recipiente cilindrice staţionare, sudate de oţel, produse în serie, pentru depozitarea gazelor petroliere lichefiate (GPL) având un volum mai mic sau egal cu 13 m3 şi pentru instalare subterană. Proiectare şi execuţie.
    105.SR EN ISO 15614-8:2003Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 8: Sudarea îmbinărilor ţeavă - placă tubulară.
    106.SR EN ISO 15614-11:2003Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 11: Sudare cu fascicul de electroni şi cu laser.
    107.SR EN ISO 15620:2002Sudare. Sudarea prin frecare a materialelor metalice.
  Notă:* Pentru prezentul standard de materiale, prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate se limitează la datele tehnice ale materialelor din standard şi nu presupune faptul ca materialul este adecvat pentru un echipament specific. În consecinţa, datele tehnice cuprinse în standardul de material trebuie evaluate, având în vedere cerinţele de proiectare pentru echipamente specifice, în scopul verificării faptului ca cerinţele esenţiale pentru echipamentele sub presiune sunt satisfacute.________________