ORDIN nr. 763 din 15 iunie 2004 (*actualizat*)pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun(actualizat până la data de 29 iulie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 763 din 15 iunie 2004
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 455 din 22 iunie 2004
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.657 din 14 decembrie 2006; ORDINUL nr. 1.349 din 22 iulie 2008; ORDINUL nr. 134 din 23 februarie 2011; ORDINUL nr. 1.658 din 9 decembrie 2011; ORDINUL nr. 827 din 2 iulie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. OB 6.963/2004 al Direcţiei generale pentru integrare europeană şi relaţii internaţionale,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun, prevăzută în anexa care este parte integrantă a prezentului ordin.  +  Articolul 2Abrogat.---------Art. 2 a fost abrogat de alin. (2) al art. 12 din ORDINUL nr. 1.349 din 22 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 august 2008.  +  Articolul 3Modificarea sau completarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun se aprobă în conformitate cu prevederile legale ale Uniunii Europene.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie Sârbu  +  Anexa LISTAsubstanţelor permise a fi utilizate în fabricareaproduselor din tutun1. Ingrediente utilizate în general la fabricarea produselor din tutun1.1 Produse alimentare şi substanţe naturale- Acid malic(E 296)- Fructe utilizate în alimentaţia omului, precum şi sucuri de fructe, concentrate din fructe, siropuri de fructe sau fructe uscate- Zaharuri utilizate în alimentaţia omului, printre care zahărul caramel (E 150 a-d) şi zahărul invertit- Acid tartric (E 334)- Acid succinic (E 363)- Acid citric (E 330)- Acid acetic (E 260)- Rădăcini de lemn-dulce şi extract din rădăcini de lemn-dulce- Băuturi spirtoase şi vin- Condimente şi plante medicinale, cu excepţia: acid agaric (Acidum agaricinicum), ulei gudronat (negru) de mesteacăn - extras din partea superioară a plantei (Oleum betulae empyreumaticum), ulei de migdale amare cu cianuri libere sau limitate, ulei de sassafras (Oleum sassafras), ulei negru de ienupăr - extras din partea superioara a plantei (Oleum junepuri empyreumaticum), ulei de camfor, cumarina naturală şi artificială şi derivaţii săi, safrolul şi derivaţii săi, camfor, thujone (substanţa extrasă din tuia), lemn de camfor (Lignum camphorae), rădăcini de feriga (rizom de feriga) din familia Polypodiaceae (Rhizoma polypodii, Rhizoma filicis dulcis), mentă din Banut-regal (Herba pulegii), lemn amar (Lignum quassiae, bitter wood), coajă de quillac (Cortex quillaiae), calapar (iarba tanacete din genul Tanacetum - Herba Tanaceti), ruta sau virnant (Herba rutae), lemn de sassafras (Lignum sassafras), frunze de sassafras (Folia sassafras), coaja de sassafras (Cortex sassafras), sulfina (Melilotus officinalis), fasole (specia Semen toncae), rădăcini de vanilie (specia Liatris odoratissima), woodruff (Asperula odorata).--------Liniuţa a zecea a pct. 1.1. din anexă a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 134 din 23 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 10 martie 2011.- Galactoză, lactoză, maltoză, manoză şi pectine (E 440)- Inozitol- Cacao şi produse din cacao- Cafea şi ceai- Amidon, amidon acid-hidrolizat şi amidon oxidat (E 1404)- Dextroza- Fosfoamidon (E 1410, E 1412, E 1413, E 1414)- Amidon gelatinizat- L-aminoacizi- L-cistina- L-citrulină- Maltol- Miere, sirop de arţar şi melasă- Clorură de sodiu- Taurina (acid amino-etansulfonic)- Acid lactic (E 270)- Arome naturale sau identice cu cele naturale (de ex., extractul de tutun şi aromele naturale de tutun), cu excepţia celor produse de tulpinile dulci amare: lemn de camfor (Lignum camphorae), rădăcini de feriga (rizom de feriga) din familia Polypodiaceae (Rhizoma polypodii, Rhizoma filicis dulcis), mentă din Banut-regal (Herba pulegii), lemn amar (Lignum quassiae, bitter wood), coajă de quillac (Cortex quillaiae), calapar (iarba tanacete din genul Tanacetum - Herba Tanaceti), ruta sau virnant (Herba rutae), lemn de sassafras (Lignum sassafras), frunze de sassafras (Folia sassafras), coaja de sassafras (Cortex sassafras), sulfina (Melilotus officinalis), fasole (specia Semen toncae), rădăcini de vanilie (specia Liatris odoratissima), woodruff (Asperula odorata).- Amidon modificat cu E1400 (sinonim dextrină)--------Liniuţa de la pct. 1.1. din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.658 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2012.____________Notă: Numerele însoţite de litera E indicate în paranteze reprezintă numerele de identificare utilizate în Comunitatea Europeană.1.2 Arome──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                           FEMA CE CAS────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── f2αα-dimetil-fenetil-acetat 2392 2077 151-05-3 αα-dimetil-fenetil-butirat 2394 2084 10094-34-5 α-amil-dibenzalacetonă 2061 128 122-40-7 f2α-izobutil-fenetil-alcool 2208 2031 7779-78-4 α-izometil-ionona 2714 169 127-51-5 â-naftil-etil-eter 2768 2058 93-18-5 (metiltio)metilpirazina (amestec de izomeri) 3208 2290 67952-65-2 1-(para-metoxi-fenil)-1-pentena-3-ona 2673 164 104-27-8 2,3,4,6 şi 3,4,5,6-tetrametil-etil- 3061 168 17367-60-7 ciclohexanona (amestec de izomeri) 2,5 sau 6-metoxi-3-metilpirazina (amestec 3183 2266 68378-13-2 de izomeri) 2-(3-fenil-propil)-tetrahidrofuran 2898 489 3208-40-0 2-etil (sau metil)-(3,5 şi 6)- metoxi-pirazina 3280 - 68739-00-4 2-fenil-propionaldehida 2886 126 93-53-8 2-metil-3-(para-izopropil-fenil) 2743 133 103-95-7 propionaldehida 2-metil-4-fenil-butiraldehida 2737 134 40654-82-8 4-(para-metoxi-fenil)-2-butanona 2672 163 104-20-1 4-metil-1 -fenil-2-pentanona 2740 159 5349-62-2 4-acid pentanic 2843 2004 591-80-0 5,7-dihidro-2-metil-tiena (3,4 d) pirimidina 3338 720 36267-71-7 alil-fenoxi-acetat 2038 228 7493-74-5 clorura de amoniu - - - benzoina 2132 162 1212-02-9 butil-10-undecilenat 2216 2103 109-42-2 butil-butiril-lactat 2190 2107 7492-70-8 dehidro-mento-furolactona 3755 - - dietil-sebacetat 2376 623 110-40-7 etil-10-undecenoat 2461 2102 692-86-4 etil-fenchol 3491 - 18368-91-7 etil-maltol 3487 692 4940-11-8 etilvanilina 2464 108 121-32-4 geranil-fenilacetat 2516 231 102-22-7 hidroxi-citronelal 2583 100 107-75-5 hidroxi-citronelal-dietilacetat 2584 44 7779-94-4 hidroxi-citronelal-dimetilacetal 2585 45 141-92-4 clorhidrat de chinina 2976 - 130-89-2 sulfat de chinina 2977 - 6119-70-6 maltil-izobutirat 3462 10739 65416-14-0 metil-f2α-ionona 2711 143 1335-46-2 metil-â-naftil-cetona 2723 147 93-08-3 metil-2-octionat 2729 481 111-12-6 para-dihidro-anetol 2930 2026 104-45-0 para-tolil-fenilacetat 3077 236 101-94-0 para-tolil-izobutirat 3075 304 103-93-5 para-tolil-izovalerat 3387 - 55066-56-3 propenil-guetol 2922 170 94-86-0 propil-para-hidroxibenzoat 2951 678 94-13-3 rezorcinol-dimetileter 2385 189 151-10-0 octa-acetat de zaharoză 3038 11819 126-14-7 gliceril acetal benzaldehida 2129 36 1319-88-6 anisol fenilacetat 3740 233 102-17-0 etil metil fenil glicidil 2444 6022 77-83-8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────___________Nota. Numerele de identificare reprezintă numere seriale în listele de substanţe aromatice ale următoarelor organizaţii: FEMA GRAS = Flavour and Extract Manufacturing Association (Asociaţia pentru Fabricarea Aromelor şi Extractelor); CE = Consiliul Europei; CAS = Chemical Abstract Service (Serviciul de Chimie Abstracta).1.3. Solvenţi- 1,2-propilenglicol- 1,3-butilenglicol [punct de fierbere la presiunea de 1013 milibari (760 mmHg): 207-209 °C; coeficient de refracţie nD20 = 1.440 ± 0.0005; indicele de brom al lui Klein: maximum 0.1; conţinutul de substanţă reducătoare (de ex. glicerol): în conformitate cu Farmacopeea]- Alcool benzilic- Butanona- Diacetina (diacetat de glicerina)- Alcool etilic- Etil citrat (trietilcitrat E 1505)- Etil lactat- Glicerina şi soluţiile sale apoase (E 422)- Acetat de glicerol- Apa potabilă- Alcool izopropilic- Sorbitol (E 420)--------Liniuţa a treisprezecea a pct. 1.3 din anexă a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 134 din 23 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 10 martie 2011.- Triacetina- Esteri ai acizilor graşi2. Umectanţi- 1,3-butilena glicol [punct de fierbere la presiunea de 1013 milibari (760 mmHg): 207-209°C; coeficient de refracţie: nD20 = 1,440±0,0005; indicele de brom al lui Klein: max. 0,1; conţinutul de substanţe reducătoare (de ex. glicerina): specificat în Farmacopee]Glicerina (E 422)- Fosfat de glicerina şi compuşii cu sodiu, potasiu şi magneziu - cantitate permisă* max 5%Sirop de glucoza redusă (soluţii siropoase, limpezi, incolore conţinând zaharide reduse derivate din siropul de glucoza şi utilizabile în alimentaţia umană); conţinutul minim de D-sorbitol: 5% din masa uscată a produsului- Acid ortofosforic (E 338)- Polietilenglicol- 1,2-propilenglicol- Sorbitol (E 420), alţi alcooli zaharaţi polivalenţi, manitol (E 421), maltitol (E 965), lactitol (E 966), xilitol (E 967)- Trietilenglicol [densitate la 20°C: 1,124-1,126; temperatura de fierbere la presiunea de 1013 milibari (760 mmHg): 280-290°C; coeficient de refracţie: nD20 = 1,4850 1,4860; conţinutul în cenuşă: mai puţin de 0,01 M/V %; conţinutul de monoetilenglicol: mai puţin de 0,1 M/V %]- Ulei de parafină_____________* Cantitatea permisă este exprimată în raport cu masa uscată a produsului.3. Adezivi şi agenţi de îngroşare (lianţi)- Agar-agar (E 406)- Acid alginic (E 400) şi compuşii săi cu sodiu (E 401), magneziu, potasiu (E 402) şi calciu (E 404)- Gumă arabică (E 414)- Acetat de celuloză- Amidon dialdehida (preparat prin oxidarea amidonului de porumb sau de grâu, cu cel puţin 90% conţinut de aldehidă)- Etilceluloza şi hidroxietilceluloza- Galactani, galactani modificaţi- Praf din seminţe de Guarana (E 412)- Amidon de porumb hidrolizat- Hidroxipropilceluloza (E 463)- Hidroxipropilmetilceluloza (E 464)- Carboximetilamidon- Carboximetilceluloza şi compuşii săi cu sodiu (E 466), potasiu, calciu şi magneziu- Caragheenin (extract din alge marine roşii, E 407)- Colodiu- Lecitina (E 322)- Maniti, maniti modificaţi- Metiletilceluloza (E 465)- Metilceluloza (E 461) şi hidroximetilceluloza- Celuloza microcristalină (E 460)- Acetat de polivinil (dispersii apoase parţial hidrolizate sau copolimeri ai acizilor alifatic saturaţi ai etilenei C(1)-C(18) alifatice cu acetat de gliceril)- Alcool polivinilic (dispersii apoase formate cu acetaţi de gliceril)- Selac (E 904)- Praf de roşcove (E 410)- Guma tragacanta (E 413)- Xantina(E 415)- Gelatina- Glioxal - cantitate permisă* - max 2%- Răşina melamino-formaldehidica - cantitate permisă* - max 2%__________* Cantitatea permisă este exprimată în raport cu masa uscată a produsului.4. Aditivi de ardere- Hidroxid de aluminiu- Sulfat de aluminiu (E 520)- Oxid de aluminiu- Hidroxid de amoniu (E 527), hidroxid de magneziu- (E 528) şi hidroxid de calciu (E 526)- Oxid de magneziu (E 530)- Uree- Acid carbonic (E 290), acid formic, acid acetic (E 260), acid malic (E 296), acid citric (E 330), acid tartric (E 334), acid lactic (E 270), acid succinic (E 363), acid fosforic (E 338), acid sulfamic şi compuşii lor cu sodiu, potasiu, calciu, magneziu şi amoniu- Dioxid de titan (E 171)- Talc (E 553b)5. Aditivi permişi pentru fabricarea filtrelor, port ţigaretelor, ţigărilor de foi, port-ţigărilor şi filtrelor de pipă- Cărbune activ (nu trebuie să determine o creştere a fluorescentei solventului pe parcursul a două ore de extracţie cu ciclohexan optic pur sau benzen în aparate Soxhlet).- Oxid de aluminiu- Acetat de celuloză- Citraţi de etil (di-şi tri-, E 1505) (limpede, incolor, lichid viscos, inodor, cu un conţinut de acid corespunzând la 20,2 ± 0,6 ml 0,2 N KOH/g, cu conţinut de metale grele mai scăzut de 10 ppm şi cu un conţinut de arsenic mai scăzut de 3 ppm)- Acetaţi de glicerina (di-,tri-)- Acid silicic şi compuşii săi cu sodiu, potasiu, aluminiu (E 559) şi calciu (E 552)- Silicat de magneziu (hidratat) (sepiolit, piatra ponce) (E 553a)- Hârtie, celuloză- Perlita- Polietilena- Polipropilena- Silicagel (E 551)- Dioxid de titan (E 171) până la max. 2% din masa totală a filtrului- Diacetat de trietilenglicol [densitate la 20/20°C: 1,110-1,130; punct de fierbere al fracţiunii principale (5-95 ml dintr-un eşantion de 100 ml) la presiunea de 1013 milibari (760 mmHg): 288-300°C; la presiunea de 67 milibari (50 mmHg): 195-205°C; culoarea: uşor gălbuie, coeficient de refracţie nD20 = 1,438-1,439; densitate la 25°C: 9,5-9,7 cp; conţinutul în diacetat de trietilenglicol: minim 97,0%; conţinutul în diacetat polietilenglicol şi di-,tetra-: max. 1,2%; conţinutul în monoetilenglicol: cel mult 0,1%; conţinutul în acid, calculat pentru acid acetic: cel mult 0,06%; conţinutul în apă: cel mult 0,2%; conţinutul mineral: max. 0,01%]- Amidon modificat-------Liniuţa de la pct. 5 din anexă a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 134 din 23 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 10 martie 2011.- Gelatină-------Liniuţa de la pct. 5 din anexă a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 134 din 23 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 10 martie 2011.- Sorbitol (E 420)-------Liniuţa de la pct. 5 din anexă a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 134 din 23 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 10 martie 2011.- Glicerină (E 422)-------Liniuţa de la pct. 5 din anexă a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 134 din 23 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 10 martie 2011.- Citrat de sodiu (E 331)-------Liniuţa de la pct. 5 din anexă a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 134 din 23 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 10 martie 2011.- Albastru strălucitor FCF (E 133)-------Liniuţa de la pct. 5 din anexă a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 134 din 23 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 10 martie 2011.- Tartrazina (E 102)-------Liniuţa de la pct. 5 din anexă a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 134 din 23 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 10 martie 2011.- Gellan Guma (E 418)-------Liniuţa de la pct. 5 din anexă a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 134 din 23 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 10 martie 2011.- Dioxid de siliciu ( E 551)-------Liniuţa de la pct. 5 din anexă a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 134 din 23 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 10 martie 2011.- Trigliceride cu lanţ mediu-------Liniuţa de la pct. 5 din anexă a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 134 din 23 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 10 martie 2011.- Ulei de floarea soarelui, cu respectarea prevederilor anexelor nr. 1-3 la Normele cu privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea, păstrarea şi calitatea uleiurilor vegetale, grăsimilor tartinabile - margarine - şi a maionezelor, destinate comercializării pentru consumul uman, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 454/917/2001/22/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-------Liniuţa de la pct. 5 din anexă a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 134 din 23 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 10 martie 2011.- Clorură de calciu dihidrat cu nr. CAS 10035-04-8, nr. EC 233-140-8;-------Liniuţa de la pct. 5 din anexă a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 827 din 2 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iulie 2013.- Fosfat de potasiu dibazic anhidru cu nr. CAS 7758-11-4, nr. EC 231-834-5;-------Liniuţa de la pct. 5 din anexă a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 827 din 2 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iulie 2013.- Maltitol cu nr. CAS 585-88-6, nr. EC 209-567-0.-------Liniuţa de la pct. 5 din anexă a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 827 din 2 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iulie 2013.6. Substanţe permise în fabricarea hârtiei pentru confecţionat filtre, a hârtiei de ataşat filtre şi muştiucuri (părţi care se introduc direct în cavitatea bucală)- Aluminiu, folie de aluminiu (cu sau fără pelicula de lac protectoare) (agentul de acoperire trebuie uscat astfel încât nici un solvent să nu poată ajunge din el pe buze. După aplicarea agentului de acoperire pe o substanţă purtătoare potrivită şi extracţia la 40°C cu apă distilată, de pe 1dmp de suprafaţa acoperită cu aceste materiale, nu trebuie să fie eliberate cantităţi care să depăşească:- 0,3 mg formaldehida- 1,0 mg ioni de zinc- 1,0 mg substanţe fenolice- 1,0 mg azot legat organic- 5,0 mg de substanţe solubile- cantităţi detectabile de amine aromatice- Hârtie, carton, acetat de celuloză- Pluta, paie (cerinţe de puritate: trebuie să nu conţină substanţe străine, agenţi contaminanţi şi microbi dăunători sănătăţii, cum ar fi salmonella)- Polietilena.--------Liniuţa de la pct. 6 din anexă a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.658 din 9 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2012.7. Substanţe permise la fabricarea adezivilor (cleiurilor) termoplastici (cu puncte de topire înalte) pentru hârtia de confecţionat filtre şi hârtia de ataşat filtre- 2,6-ditertiarbutil-4-metil fenol (acest compus nu trebuie utilizat ca antioxidant în prepararea adezivilor termoplastici în cantităţi mai mari de 0.5%)- Copolimeri ai etilenei şi esteri vinilici ai acizilor alifatici saturaţi monocarbonaţi cu lungimea catenei cuprinsă între C(2)-C(18)- Răşini mixte, maleinaţi şi acrilaţi- Glicerol şi esterii pentaeritritici ai colofoniului şi derivaţii reduşi ai acestora- Ceruri microcristaline- Ulei de parafină- Răşini policiclo-pentadienice, reduse (densitatea măsurată la 140°C trebuie să fie de cel puţin 2000 cp)- Poliizobutilena- Parafină solidă, naturală şi sintetică- Stireni copolimeri cu stirena, f2α-metilstirena şi viniltoluen (pe parcursul încălzirii timp de 24 de ore la 90°C, filmele cu suprafaţă de 3 dmp şi masa de 10g, preparate din aceşti polimeri, nu trebuie să elibereze o cantitate de materii volatile organice care să depăşească 15 mg/dmp)8. Conservanţi pentru adezivi şi tutun reconstituit- Acid benzoic (E 210) şi compuşii săi cu sodiu (E 211), potasiu (E 212) şi calciu (E 213), în cantitate de cel mult 5g/kg de masă a produsului, calculele fiind raportate la acidul benzoic- Etil parahidroxibenzoat (E 214) şi compusul său cu sodiu (E 215), propil-parahidroxibenzoat (E 216) şi compusul său cu sodiu (E 217), în cantitate de max. 5g/kg de masă a produsului, calculele fiind raportate la acidul benzoic- Acid sorbic (E 200) şi compuşii săi cu sodiu , potasiu (E 202) şi calciu (E 203), în cantitate de cel mult 2g/kg de masă uscată a produsului- Tiabendazol (E 233): la tutunul reconstituit, în cantitate de max. 0.6 g/kg din materia uscată- Dacă se utilizează simultan mai mulţi conservanţi, cantităţile maxime permise din fiecare substanţă în parte trebuie diminuate cu cantităţile din celelalte materiale utilizate.9. Coloranţi şi agenţi coloranţi9.1 Coloranţi şi agenţi coloranţi permişi a fi utilizaţi la fabricarea hârtiei de ţigarete, a substanţelor pentru învelişuri şi a tutunului reconstituit- Coloranţii permişi în industria alimentară- Roşu purpuriu, amarant (E 123)- Azorubina(E122)C.I. 14720- Extract apos de cruşin (Rhamnus catharticus)- Negru strălucitor BN (E 151)- Acid humic şi sărurile sale alcaline- Indigo Carmin (E 132) C.I.73015- Colorant caramel (E 150)- Ponce 4R(E 124) C. I.16255- Extract apos de lemn-de-bacan (Haematoxylin campechianum)- Portocaliu GGN C.I.15980- Galben portocaliu S (E 110) C.I. 15985- Cărbune negru (E 153) C.I.77266- Extract apos de lemn-galben (Morus tinctoria)- Tartrazina (E 102)C.I. 19140 şi compuşii acesteia cu aluminiu, calciu şi magneziu.9.2 Coloranţi şi agenţi coloranţi permis fi utilizaţi la fabricarea hârtiei pentru confecţionat filtre şi hârtiei de ataşat filtre- Substanţele menţionate în paragraful 9.1 şi:- Pentru straturile protectoare din folie de aluminiu: complexul cu crom al sărurilor de amina f2α-(3-nitro-5-sulfo-6-hidroxifenilazo) - acetanilida şi 4-(3-nitro-5-sulfo-6-hidroxifenilazo)-1-fenil-3-metil-(5-pirazolona), în cantitate totală maximă de 150 mg/mp.- Aluminiu (E 173)C.I.77000- Bronz auriu (un aliaj cupru-zinc cu cel mult 15% conţinut de zinc)- Folie de aur (E 175) C.I.77480- Folie de argint (E 174)- Carbonat de calciu (E 170) CI.77220- Sulfat de calciu (E 516)- Pulbere sau făină de coajă de nucă de cocos (fără substanţe străine, în special salmonella)- Dioxid de titan (E 171)C.I. 77891, simplu sau în amestec cu mică (în acest caz, conţinutul de mică al amestecului nu trebuie să depăşească 75%, iar colorantul trebuie să fie izolat printr-un înveliş format dintr-un agent de legare)- Oxizi de fier şi hidroxizi de fier (galben/maro C.I.77492, roşu C.I.77491 şi negru C.I.77499)(E 172)9.3 Coloranţi şi agenţi coloranţi permis a fi utilizaţi la fabricarea adezivilor şi lianţilor pentru ţigări de foi şi tutun de consum- Colorant caramel (E 150 a-d)10. Plastifianţi pentru cerneluri de imprimare şi lacuri pentru hârtia de confecţionat ţigarete şi hârtia de ataşat filtre- Dibutilftalat- Acetat de glicerol- Dioctil adipat- Acetil tributil citrat---------Liniuţa de la pct. 10 din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.657 din 14 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007.11. Lianţi pentru cerneală de imprimare şi lacurile utilizate la hârtia de confecţionat filtre, hârtia de ataşat filtre şi muştiucuri- Substanţele menţionate la punctul 3 şi- Acetopropionat de celuloza- Polivinilbutirat12. Agenţi coloranţi permis a fi utilizaţi în fabricarea cernelii de imprimare şi lacurilor utilizate pentru hârtia de ţigareta, hârtiei de confecţionat filtre, hârtiei de ataşat filtre şi mustiucelorSubstanţele menţionate la punctele 9.1, 9.2, 10 , 11 şi- Caroteni (E 160) C.I.75130- Roşu Allura (E 129) C.I.16035- Annatto/ bixina/norbixina (E 16Ob) C.I.7512O- Antocianidine (E 163)- Albastru de antrachinona C.I. 69800- f2â-apo-8-carotenal (E 160e)C.I. 40820- Esterul etilic al acidului â-apo-8-carotenic (E 160f) C.I.40825- Maro HT(E 155) C.I.20285- Maro FK(E 154)- Albastru bazic 11 (C.I. 44040)- Albastru bazic 26 (C.I. 44045)- Albastru strălucitor FCF (E 133)C.I.42O9O- Roşu din sfeclă (E 162)- Eritrosina(E 127)C.I.45430- Negru 7984 C.I.25445- Flavoxantina (E 161 a)C.I.75135- Cantaxantina (E 161 g)- Capsantina (E 160c)- Colorant caramel (E 150 a-d)- Carmin (E 12O)C.I.7547O- Galben de chinolina (E 1O4)C.I.47OO5- Clorofila şi clorofenine (E 14O)C.I.7581O- Compuşi complecşi cu cupru ai clorofilei şi clorofeninei (E 140) C.I.75815- Criptoxantina (E 161c)C.I.75135- Criseina S C.I. 14270- Curcumina (E 100) C.I.75300- Riboflavina (E 101i)şi Riboflavina-5-fosfat (E 101 îi)- Licopen (E 160d)C.I.75125- Litolrubin BK (E 180)C.I.15850- Luteina(E 161b)C.I.75135- Metil violet C.I.42535- Acid verde C.I.020- Galben ulei 36 (C.I 21230)- Solvent roşu 1 (C.I 12150)- Orseille- Albastru patent V (E 131) C.I.42051- Pigment albastru 16 (C.I. 74100)- Pigment verde 7 (C.I. 74260)- Ponce 6R C.I. 16290- Rodaxantina (E 161f) C.I. 75135- Rubixantina (E 161d) C.I.75135- Violet acid R (C.I. 45190)- Albastru acid 104 (C.I. 42735)- Verde acid 22 (C.I. 42170)- Stacojiu GN C.I. 14815- Albastru de Sudan II (C.I. 61554)- Albastru ultramarin C.I. 77007- Galben acid C.I. 13015- Violaxantina (E 161e) C.I. 75135- Roşu 2G(E 128) C.I. 18050- Xantofile(E161)- Verde S(E 142) C.I. 44090______________Notă: Numărul CI reprezintă indicele de culoare al substanţei respective.13. Alţi agenţi permişi la fabricarea cernelii de imprimare şi lacurilor utilizate pentru hârtia de ţigaretă, hârtiei de confecţionat filtre, hârtiei de ataşat filtre şi muştiucurilor- Acid acrilic şi/sau acid malic- Colofoniu şi esterii acestuia, formaţi cu alcooli trivalenţi sau polivalenţi (C3-C6)- Răşini alchidice (poliesteri ai alcoolilor cu acizi ftalici) şi derivatele acestora, modificate cu acizi graşi cu şase sau mai mulţi atomi de carbon- Oxid de aluminiu- Ulei mineral, dezodorizat, în cantitate de cel mult 25% din volumul colorantului în forma finală- Răşini fenolformaldehidice modificate cu acizi graşi cu şase sau mai mulţi atomi de carbon- Colofoniu modificat cu fenolformaldehidă- Oxizi de cobalt, mangan, fier, calciu, zirconiu şi ceriu şi sărurile acestora formate cu acidul naftoic, cu acizi monocarboxilici saturaţi primari şi terţiari [C(9)-C(11)] şi cu acid 2-etilhexanoic- Esteri hidrataţi ai colofoniului, formaţi cu alcooli trivalenţi şi polivalenţi [C(3)-C(6)]- Carbonat de magneziu- Uleiuri de uscare nesaturate, obţinute prin încălzire, cum ar fi uleiul de în sau uleiul de lemn, uleiurile standard- Parafina, lichidă şi vâscoasă- Silicagel- Derivaţi de condensare şi eterificare ai alcoolilor purificaţi, ai polialcoolilor şi ai fenolilor parţial alchilaţi, formaţi cu formaldehida- Colofoniu modificat cu xilenformaldehidă- Produşi de condensare ai răşinilor xilenformaldehidice, formate cu fenolii sau cu fenolii alchilaţi. Lacul nu trebuie să conţină un procent de cobalt mai mare de 0,2 % şi de 0,5% din restul agenţilor de uscare.- Esteri ai colofoniului hidrogenat cu alcool trihidric şi alcooli polihidrici C3-C6.---------Liniuţa de la pct. 13 din anexă a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.657 din 14 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007.________________