HOTĂRÂRE nr. 974 din 15 iunie 2004 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile(actualizată la data de 10 decembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 7 alin. (2), al art. 8 alin. (5) şi al art. 10 alin. (3) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  Ministrul sănătăţii,

  Ovidiu Brînzan

  Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,

  Marian Florian Săniuţă

  Ministrul delegat pentru administraţia publică,

  Gabriel Oprea

  p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

  Petre Daea,

  secretar de stat

  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

  Speranţa Maria Ianculescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 15 iunie 2004.Nr. 974.  +  Anexa 1NORMA 15/06/2004  +  Anexa 2PROCEDURA 15/06/2004