PROTOCOL ADITIONAL nr. 2 din 22 decembrie 1994la Acordul european dintre România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum şi la Acordulinterimar privind comertul şi aspectele legate de comertul dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea Economica Europeana şi Comunitatea Europeana a Carbunelui şi Otelului, pe de altă parte
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 2 mai 1995    România, pe de o parte, şi Comunitatea Europeana şi Comunitatea Europeana a Carbunelui şi Otelului, denumite în cele ce urmeaza Comunitatea, pe de altă parte,având în vedere ca Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (denumit în cele ce urmeaza Acordul european), a fost semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 şi nu a intrat inca în vigoare,având în vedere ca, până la intrarea în vigoare a Acordului european, prevederile acestuia privind comertul şi aspectele legate de comert au fost puse în aplicare incepind cu 1 mai 1993 prin Acordul interimar privind comertul şi aspectele legate de comertul dintre România, pe de o parte, Comunitatea Economica Europeana şi Comunitatea Europeana a Carbunelui şi Otelului, pe de altă parte (denumit în cele ce urmeaza Acordul interimar), semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993,având în vedere ca Acordul european şi Acordul interimar au fost modificate prin Protocolul aditional semnat la 21 decembrie 1993, denumit în cele ce urmeaza Protocolul aditional nr. 1,recunoscind importanţa cruciala a comerţului în tranzitia spre economia de piaţa,tinind seama de dorinţa Comunităţii de a alinia calendarul românesc al prevederilor comerciale din Acordul european şi Acordul interimar la cel al tarilor asociate din Grupul de la Visegrad,tinind seama de obiectivele Acordului european şi, în principal, de cele menţionate în art. 1 al acestuia,luând în considerare Acordul interimar,hotarind sa incheie prezentul protocol şi sa desemneze în acest scop drept plenipotentiari ai lor:ROMÂNIA:Constantin Ene,ambasador extraordinar şi plenipotentiar,seful Misiunii României pe linga Uniunea EuropeanaCOMUNITATEA EUROPEANA:Dietrich von Kyaw,ambasador extraordinar şi plenipotentiar,reprezentant permanent al Republicii Federale Germane,presedinte al Comitetului Reprezentantilor PermanentiCOMUNITATEA EUROPEANA A CARBUNELUI ŞI OTELULUIcare, după ce au procedat la schimbul deplinelor lor puteri, gasite în buna şi cuvenita forma,au convenit asupra celor ce urmeaza:  +  Articolul 1Articolul 4 punctul 3 din Acordul interimar şi articolul 10 punctul 3 din Acordul european, asa cum au fost amendate prin Protocolul aditional nr. 1, sunt inlocuite de urmatorul text:"3. Produsele originare din România cuprinse în anexa nr. 3 vor beneficia de o suspendare a taxelor vamale la import în limita unor contingente sau plafoane anuale ale Comunităţii, care vor creşte progresiv conform condiţiilor definite în acea anexa, astfel incit să se ajunga la abolirea totala a taxelor vamale la importul produselor respective cel mai tirziu la sfirsitul celui de-al doilea an de la data intrarii în vigoare a acordului.În acelasi timp, taxele vamale la import care se vor aplica după ce contingentele vor fi epuizate sau după ce nivelul taxelor vamale a fost reintrodus la produsele cuprinse în plafoanele tarifare vor fi eliminate progresiv de la intrarea în vigoare a acordului, prin reduceri anuale de 15% din taxa vamala de baza. Până la sfirsitul celui de-al doilea an, taxele vamale remanente vor fi abolite."  +  Articolul 2Notele de subsol ale anexei nr. 3 la Acordul interimar şi ale anexei nr. 3 la Acordul european nu mai sunt aplicabile.  +  Articolul 3Textul următor inlocuieste punctul 1 lit. b) al paragrafului introductiv din anexele nr. 11 a), 12 a) şi 12 b) la Acordul interimar şi din anexele nr. 11 a), 12 a) şi 12 b) la Acordul european, introdus prin Protocolul aditional nr. 1:"1. b) Cantitatile în tone stabilite pentru anul al patrulea nu vor fi aplicate, iar cantitatile stabilite pentru anul al cincilea vor fi aplicabile pentru anul al patrulea care va începe la 1.07.1995."  +  Articolul 41. În paragraful introductiv al articolului 2 punctul 1 din Protocolul nr. 1 privind produsele textile şi de imbracaminte, anexa la Acordul interimar, şi din Protocolul nr. 1 privind produsele textile şi de imbracaminte, anexa la Acordul european, asa cum a fost modificat prin Protocolul aditional nr. 1, cuvintele "eliminarea lor la sfirsitul unei perioade de 5 ani" vor fi inlocuite cu cuvintele "eliminarea lor la sfirsitul unei perioade de 4 ani".2. Ultimul alineat al articolului 2 punctul 1 din Protocolul nr. 1 privind produsele textile şi de imbracaminte, anexa la Acordul interimar, şi din Protocolul nr. 1 privind produsele textile şi de imbracaminte, anexa la Acordul european, asa cum a fost modificat prin Protocolul aditional nr. 1, va fi inlocuit cu urmatorul text: "la inceputul celui de-al cincilea an taxele vamale remanente vor fi eliminate".  +  Articolul 5Articolul 2 punctul 2 din Protocolul nr. 2 privind produsele C.E.C.O., anexa la Acordul interimar, şi din Protocolul nr. 2 privind produsele C.E.C.O., anexa la Acordul european, asa cum a fost modificat prin Protocolul aditional nr. 1, va fi inlocuit cu urmatorul text:"2. Noi reduceri la 60, 40 şi 0% din taxa de baza vor fi efectuate la inceputul celui de-al doilea, al treilea şi, respectiv, al patrulea an de la intrarea în vigoare a acordului".  +  Articolul 6În anexa A la Protocolul nr. 3 privind produsele agricole transformate, anexa la Acordul interimar, şi la Protocolul nr. 3 privind produsele agricole transformate, anexa la Acordul european, numar de ani după care se va aplica ultima taxa vamala, asa cum este prevăzut în coloana 7, va fi schimbat din 4 în 3 ani pentru produsele 1803, 1804.00.00, 1805.00.00 şi 1806.10.10 - Altele.În anexa B la Protocolul nr. 3 privind produsele agricole transformate, anexa la Acordul interimar, şi la Protocolul nr. 3 privind produsele agricole transformate, anexa la Acordul european, cantitatile în tone prevăzute pentru anul 1996 vor fi eliminate, iar cantitatile în tone prevăzute pentru anul 1997 şi pentru perioada urmatoare se vor aplica în anul 1996 şi în perioada urmatoare.  +  Articolul 7În anexa nr. 2 şi în anexa la Appendixul B din Protocolul aditional, anexa la Acordul european privind comertul cu produse textile între România şi Comunitatea Economica Europeana, limitarile cantitative prevăzute pentru anul 1998 vor fi eliminate.În Minuta convenita nr. 5, cuvintele "o perioadă de 5 ani incepind cu 1 ianuarie 1994" se vor inlocui cu cuvintele "o perioadă de 4 ani incepind cu 1 ianuarie 1994".  +  Articolul 8Prezentul protocol va constitui parte integrantă din Acordul interimar şi din Acordul european.  +  Articolul 9Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii urmatoare datei la care părţile îşi notifica, una celeilalte, indeplinirea procedurilor necesare în acest scop.Prezentul protocol se va aplica de la 1 ianuarie 1995.Dacă prezentul protocol intră în vigoare după data de 1 ianuarie 1995, orice taxa plătită, care nu ar fi fost platibila dacă protocolul ar fi intrat în vigoare şi dacă prevederile sale ar fi fost aplicate de la data respectiva, va fi returnata şi o astfel de returnare va fi considerata ca fiind în deplina concordanta cu obligaţia de a nu impune astfel de taxe.  +  Articolul 10Prezentul protocol va fi redactat în patru copii în limbile: daneza, olandeza, engleza, franceza, germana, greaca, italiana, portugheza, spaniola şi română, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentic.Facut la Bruxelles la 22 decembrie 1994.Pentru România,Constantin EnePentru Comunitatea Europeana,Dietrich von Kyaw-------------