HOTĂRÎRE Nr. 796 din 14 noiembrie 1994cu privire la modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 283/1993
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 328 din 28 noiembrie 1994  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Anexa nr. 3 - Nomenclatorul specializărilor din învăţământul superior de lungă durata - la Hotărârea Guvernului nr. 283 din 21 iunie 1993 privind unele măsuri referitoare la desfăşurarea învăţământului în anul şcolar (universitar) 1993/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 22 iulie 1993, se modifica pentru învăţământul superior medico-farmaceutic şi va avea următorul cuprins:
    ProfilulSpecializareaDurata studiilor (ani)Titlul obţinut
    FarmacieFarmacie5Licenţiat în farmacie
    MedicinăMedicină generală6Doctor-medic
      Stomatologie6Doctor-medic stomatolog
   +  Articolul 2Titlurile obţinute de absolvenţi, potrivit prezentei hotărâri, nu reprezintă titluri ştiinţifice. Aceasta prevedere va fi înscrisă în diplomele eliberate absolvenţilor.  +  Articolul 3Absolvenţii tuturor instituţiilor de învăţământ superior din reţeaua Ministerului Învăţământului, inclusiv cetăţenii străini, primesc, începând cu promotia 1994, diplome redactate numai în limba română.  +  Articolul 4Diplomele eliberate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 687 din 7 octombrie 1994 se anulează, absolvenţii respectivi urmînd sa primească diplome în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre se aplică începând cu absolvenţii promotiei 1994. Hotărârea Guvernului nr. 687/1994 şi orice dispoziţii contrare prezentei hotărâri se abroga. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul sănătăţii,Iulian Mincup. Ministrul învăţământului,Sorin Ionescu,secretar de stat-----------------------