ORDONANTA nr. 65 din 28 august 1997 (*actualizata*)privind regimul pasapoartelor în România(actualizata până la data de 05 iulie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 30 august 1997. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 05 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 14 iunie 2001; ORDONANTA nr. 83 din 30 august 2001; ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001; LEGEA nr. 737 din 4 decembrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 25 septembrie 2002; LEGEA nr. 134 din 11 aprilie 2003; ORDONANTA nr. 84 din 28 august 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutia României şi al art. 1 lit. i) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Cetatenii români au garantat dreptul la libera circulatie şi, în mod corespunzător, au dreptul la eliberarea, detinerea şi folosirea unui pasaport în condiţiile prezentei ordonante. (2) Dreptul de a calatori liber în strainatate nu poate face obiectul nici unei restrictii, în afara celor expres prevăzute de prezenta ordonanţă.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.  +  Articolul 2 (1) Pasaportul face dovada identităţii şi cetateniei titularului şi îi da dreptul de a iesi şi de a intră în tara prin oricare dintre punctele de trecere a frontierei deschise traficului international de calatori. (2) În strainatate, pasaportul da dreptul titularului la asistenţa şi protecţie din partea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României. (3) Pasaportul este proprietatea statului român.  +  Articolul 3 (1) Tipurile de pasapoarte eliberate cetatenilor români în condiţiile legii sunt: diplomatic, de serviciu şi simplu. (2) Cetatenii români pot calatori în strainatate şi cu alte documente eliberate în baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor incheiate de România cu alte state.  +  Articolul 4 (1) Cetatenilor români aflati în strainatate, care nu mai poseda pasaport sau documente de calatorie menţionate la art. 3 alin. (2) li se elibereaza, la cerere, pasapoarte consulare de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (2) Pasaportul consular se elibereaza pentru ca titularul să-şi poata continua calatoria, reglementa sederea ori pentru a se inapoia în tara, pe o perioadă care nu poate depăşi 12 luni. O dată cu intrarea în tara pasaportul consular îşi pierde valabilitatea. (3) În cazul în care cetateanul român nu detine documente prin care să poată face dovada identităţii sale, pasaportul consular va fi eliberat numai după confirmarea acesteia de către Directia generală de pasapoarte-------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 5Pasaportul se elibereaza cu o valabilitate initiala de 5 ani, care poate fi prelungita o singură dată, fără a se putea depăşi 10 ani de la data emiterii.  +  Capitolul 2 Eliberarea şi pastrarea pasapoartelor  +  Articolul 6 (1) Pasapoartele diplomatice şi de serviciu se elibereaza de către Ministerul Afacerilor Externe, la cererea conducerii autorităţilor publice sau a instituţiilor centrale interesate. (2) Pasapoartele diplomatice se predau de către titulari autorităţii emitente, la incheierea mandatului care a determinat eliberarea documentului, iar pasapoartele de serviciu, în termen de 5 zile lucratoare de la incheierea misiunii oficiale în strainatate. (3) Încetarea calităţii care a determinat eliberarea pasaportului diplomatic sau de serviciu atrage după sine retragerea sau, după caz, anularea acestuia de către autoritatea emitenta.-------------Alin. (1) şi (2) ale art. 6 au fost modificate de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.  +  Articolul 7Categoriile de cetăţeni români cărora li se elibereaza pasapoarte diplomatice sau de serviciu sunt urmatoarele:A. Pasapoarte diplomatice:1. preşedintele României;2. preşedintele şi membrii Senatului;3. preşedintele şi membrii Camerei Deputatilor;4. primul-ministru, membrii Guvernului şi persoanele asimilate ministrilor;5. preşedintele şi judecatorii Curtii Constitutionale;6. avocatul poporului;7. preşedintele, vicepresedintii şi judecatorii Curtii Supreme de Justiţie, precum şi membrii Consiliului Superior al Magistraturii;8. preşedintele şi vicepresedintii Curtii de Conturi;9. procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, adjunctii săi şi procurorul general financiar al Curtii de Conturi;10. preşedintele şi vicepresedintii de secţie ai Consiliului Legislativ;11. guvernatorul şi viceguvernatorii Băncii Naţionale a României;12. preşedintele şi vicepresedintii Academiei Române;13. patriarhul, cardinalul, mitropolitii şi sefii cultelor recunoscute de stat;14. abrogat;15. secretarii de stat şi persoanele asimilate acestora;16. prefectii, presedintii consiliilor judetene şi primarul general al capitalei;17. funcţionarii cu grad diplomatic şi consular şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Afacerilor Externe, prin detasare de la alte institutii, pe functii corespunzătoare functionarilor cu grad diplomatic şi consular, atasatii militari şi adjunctii acestora, directorii centrelor culturale şi adjunctii acestora, precum şi funcţionarii superiori din organizaţiile internationale, interguvernamentale;18. curierii diplomatici;19. abrogat;20. sotul, sotia şi copiii minori ai persoanelor prevăzute la pct. 1-17, când îl însoţesc pe titular.21. alte persoane care se deplaseaza în strainatate, în misiune oficiala, pentru susţinerea unor interese naţionale, cu aprobarea ministrului afacerilor externe.B. Pasapoarte de serviciu:1. presedintii Curtilor de Apel şi procurorii generali ai Parchetelor de pe lângă Curtile de Apel, când calatoresc în misiuni oficiale;2. subprefectii şi vicepresedintii consiliilor judetene, primarii municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, când calatoresc în misiuni oficiale;3. funcţionarii din aparatul central al administraţiei publice, când calatoresc în misiuni oficiale;4. personalul tehnico-administrativ şi de serviciu al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare, al reprezentantelor permanente pe lângă organizaţiile internationale, lectorii trimisi în misiune de către Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, precum şi sotul, sotia şi copiii minori ai acestora;5. presedintii şi vicepresedintii organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale la nivel naţional, legal constituite, când calatoresc în misiuni oficiale;6. presedintii organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale, legal constituite, membre ale Consiliului Minoritatilor Naţionale, când se deplaseaza în strainatate în interes de serviciu;7. alte persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, când calatoresc în strainatate în misiuni oficiale.--------------Punctele 4, 11 şi 13 ale literei A a art. 7 au fost modificate de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.Punctele 14 şi 19 ale literei A a art. 7 au fost abrogate de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.Punctul 20 al literei A a art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.Punctele 2 şi 4 ale literei B a art. 7 au fost modificate de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.Punctul 17 al literei A a art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 84 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.Punctul 21 al literei A a art. 7 a fost introdus de ORDONANTA nr. 84 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.Punctul 7 al literei B a art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 84 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 8Pasapoartele simple se elibereaza de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta pasapoartelor simple, denumite în continuare serviciile publice comunitare, şi se păstrează de către titulari.-------------Art. 8 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 9 (1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se depun, personal, de către solicitanţi la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor. (2) În cazuri temeinic motivate, cererile pot fi depuse prin mandatar, cu procura speciala autentificata în tara de către notarul public, iar în strainatate de misiunea diplomatica ori oficiul consular.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 10 (1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora, includerea ulterioară a minorilor ori aplicarea ulterioară a menţiunilor se solutioneaza de către serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta pasapoartelor simple. (2) În strainatate, prelungirea valabilităţii documentelor de calatorie se face la cererea titularilor acestora de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.--------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 11 (1) Persoana care a implinit vârsta de 14 ani are dreptul la pasaport individual. (2) La cererea ambilor parinti ori a reprezentantului legal, în situaţii motivate, se poate elibera pasaport individual şi copiilor care nu au implinit vârsta de 14 ani; pentru minorul încredinţat unuia dintre parinti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pasaportul individual se poate elibera la cererea parintelui caruia minorul i-a fost încredinţat. (3) Copiii până la vârsta de 14 ani pot fi inscrisi în pasaportul parintilor ori al reprezentantului lor legal. (4) Pentru înscrierea în pasaportul unuia dintre parinti a copiilor care nu au implinit vârsta de 14 ani este necesar consimtamantul scris al celuilalt parinte. Consimtamantul scris nu este necesar pentru parintele caruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.-------------Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de ORDONANTA nr. 84 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 12 (1) Pasapoartele simple se elibereaza în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii. (2) În cazul imbolnavirii grave ori a decesului unei rude apropiate, efectuării unui tratament medical de urgenta, citarii într-un proces în strainatate sau în alte situaţii temeinic justificate, termenul de eliberare a pasaportului este de cel mult 3 zile. (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 24, termenul de eliberare a pasaportului este de cel mult 90 de zile.  +  Articolul 13 (1) În cazuri temeinic justificate, acceptate de către organul emitent, cetateanului român, posesor al unui pasaport valabil, i se poate elibera al doilea pasaport. (2) La încetarea situaţiei care a determinat eliberarea celui de-al doilea pasaport, titularul este obligat ca, în cel mult 5 zile, sa-l predea spre pastrare autorităţilor emitente.-------------Art. 13 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.  +  Articolul 14 (1) Cetateanului român i se poate refuza, temporar, eliberarea pasaportului, iar dacă i-a fost eliberat îi poate fi retras ori i se poate suspenda dreptul de folosire a acestuia, atunci când: a) exista date temeinice ca a savarsit o infractiune pentru care pedeapsa prevăzută de lege este mai mare de 2 ani inchisoare şi ca intenţionează sa foloseasca pasaportul pentru a se sustrage urmaririi penale. Măsura se ia la cererea organelor de politie pentru o perioadă de cel mult 7 zile; b) este invinuit sau inculpat intr-o cauza penala şi magistratul dispune instituirea masurii interdicţiei parasirii localităţii sau tarii, în scopul asigurarii bunei desfăşurări a procesului penal, indiferent de faza în care acesta se afla; c) a fost condamnat şi are de executat o pedeapsă privativa de libertate; d) este urmarit pentru creante exigibile mai mari de 25 milioane lei, datorate unor persoane fizice, persoane juridice sau statului, iar executarea acestora nu este garantata; în acest caz, măsura se ia la cererea celor interesati, dacă plata creanţelor a fost dispusa prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabila; e) a savarsit în strainatate fapte de natura sa aduca atingere sigurantei naţionale, mentinerii ordinii publice, protectiei sănătăţii sau moralei ori drepturilor şi libertatilor fundamentale ale altei persoane, care sunt stabilite prin hotărâri judecătorești sau fac obiectul urmaririi penale; dovada faptelor savarsite în strainatate se face cu acte judiciare recunoscute potrivit legii române; în astfel de cazuri măsura se dispune de către Directia Generală de Evidenta Informatizata a Persoanei sau de către formatiunile teritoriale de evidenta informatizata a persoanei, după caz, pentru o durată cuprinsa între 1 an şi 5 ani, stabilita proportional cu gravitatea faptei comise şi cu consecintele ei. Aceeasi măsura poate fi luata şi împotriva persoanei care a savarsit în strainatate fapta de cersetorie, constatata potrivit legii, precum şi împotriva persoanelor returnate în baza acordurilor de readmisie incheiate de România cu alte state şi a cetatenilor români care au fost returnati din state cu care România nu a incheiat acorduri de readmisie, indiferent de motive, ori care au depasit termenele de sedere în statele în care au calatorit, stabilite prin acordurile sau conventiile incheiate cu acestea. (2) În situaţiile prevăzute la lit. a), b) şi c), măsura se ia de către Directia de pasapoarte sau, după caz, de către serviciile teritoriale subordonate, numai în baza cererii scrise a organelor de urmărire penala, a instanţelor judecătorești sau a organelor prevăzute de lege, cu atribuţii de punere în executare a pedepsei inchisorii.-------------Art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.Litera e) a alin. (1) al art. 14 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 14 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 26 iunie 2001.Litera e) a alin. (1) al art. 14 a fost modificata de LEGEA nr. 737 din 4 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 17 decembrie 2001.Litera e) a alin. (1) al art. 14 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 25 septembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 4 octombrie 2002.Litera b) a alin. (1) al art. 14 a fost modificata de ORDONANTA nr. 84 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.Litera e) a alin. (1) al art. 14 a fost modificata de ORDONANTA nr. 84 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 15 (1) Refuzul eliberarii, retragerea ori suspendarea dreptului de folosire a pasaportului se comunică, în scris, celui în cauza, cu menţionarea motivelor, în termen de 15 zile de la data luării masurii. (2) Împotriva oricareia dintre masurile prevăzute la alin. (1), persoana nemultumita poate face contestaţie la organul ierarhic superior celui care a dispus măsura, în termen de 30 de zile de la data comunicarii. (3) Contestaţia se solutioneaza în termen de 30 de zile de la data înregistrării ei, iar dacă cel în cauza este nemultumit de modul de solutionare, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente.  +  Articolul 16 (1) Persoanei careia i s-a aprobat renuntarea la cetatenia română i se anulează pasaportul emis de către autoritatea română. (2) Pasapoartele gasite, precum şi cele care au apartinut persoanelor decedate se predau celui mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenta pasapoartelor simple sau, după caz, de evidenta a persoanelor.-------------Art. 16 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Capitolul 3 Sancţiuni la regimul pasapoartelor  +  Articolul 17Incalcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă atrage, după caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala a persoanei vinovate.--------------Art. 17 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.  +  Articolul 18Constituie contraventii la regimul pasapoartelor urmatoarele fapte: a) nepredarea de către titular a pasaportului diplomatic sau de serviciu în termenul şi condiţiile prevăzute de ordonanţa; b) nepredarea de către titular, unităţii emitente, a celui de al doilea pasaport valabil, în termen de 5 zile lucratoare de la încetarea situaţiei care a determinat eliberarea acestuia; c) retinerea pasaportului sau a altui document de calatorie de către persoane neautorizate de lege, precum şi darea drept gaj a acestuia; d) pierderea, deteriorarea sau distrugerea pasaportului ori a altui document de calatorie, din culpa titularului; e) declararea în mod repetat, în termen de 5 ani, a pierderii, deteriorării sau distrugerii pasaportului sau a altui document de calatorie, din culpa titularului; f) efectuarea, fără drept, de modificari sau adaugari în pasaport ori în alt document de calatorie, dacă fapta nu a fost savarsita în altfel de condiţii încât, potrivit legii, sa constituie infractiune.-------------Litera f) a art. 18 a fost modificata de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.  +  Articolul 19Contraventiile prevăzute la art. 18 lit. a)-c) se sancţionează cu amendă de la 250.000 lei la 500.000 lei, cele prevăzute la lit. d), cu amendă de la 400.000 lei la 800.000 lei, iar cele de la lit. e) şi f), cu amendă de la 700.000 lei la 1.500.000 lei.-------------Art. 19 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.Art. 19 a fost modificat de LEGEA nr. 134 din 11 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 aprilie 2003.  +  Articolul 20Contraventiile se constata şi sanctiunile se aplică de către personalul anume desemnat din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 21Dispozitiile referitoare la contraventiile prevăzute la art. 18 şi 19 se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor.------------Art. 21 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.  +  Capitolul 4 Dispozitii finale  +  Articolul 22Cetatenilor români, care şi-au stabilit domiciliul în strainatate, le este asigurat dreptul de a reveni oricand în tara, temporar sau definitiv.  +  Articolul 23Cetatenii români care şi-au stabilit domiciliul în strainatate, precum şi cei aflati temporar în strainatate pentru perioade mai mari de 6 luni pot solicita inregistrarea în evidentele misiunii diplomatice sau ale oficiului consular al României din tara de domiciliu ori de reşedinţa.-------------Art. 23 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.  +  Articolul 24Cetatenilor români care îşi stabilesc domiciliul în strainatate li se elibereaza pasapoarte simple, în care se menţionează tara de domiciliu.  +  Articolul 25Cetatenii români cu domiciliul în strainatate ori cei aflati temporar în strainatate, cărora autorităţile statului respectiv le-au aprobat stabilirea domiciliului, pot depune cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple, în care se menţionează tara de domiciliu, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, iar când se afla temporar în tara, la serviciile publice comunitare pe raza cărora au avut ultimul domiciliu sau pe raza cărora au reşedinţa.-------------Art. 25 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.Art. 25 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 26 (1) Furtul pasaportului se declara, de îndată ce a fost constatat, la cea mai apropiata unitate de politie. (2) Pierderea, deteriorarea sau distrugerea pasaportului simplu ori a altui document de calatorie se declara la serviciul public comunitar pe raza caruia domiciliaza titularul, iar a celui de serviciu sau diplomatic, la Ministerul Afacerilor Externe. (3) Eliberarea unui pasaport simplu în locul celui declarat furat ori pierdut se face numai după ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (2). (4) În cazul declararii în mod repetat, în termen de 5 ani, a furtului sau pierderii pasaportului, termenul de solutionare a cererii de eliberare a unui nou document poate fi prelungit până la confirmarea celor declarate, dar nu mai mult de 6 luni. (5) Cetatenii români aflati în strainatate declara furtul pasaportului la autorităţile de politie competente, iar pierderea acestuia, la misiunea diplomatica sau la oficiul consular român, care procedeaza conform prevederilor art. 4.--------------Alin. (1) şi (5) ale art. 26 au fost modificate de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 27Abrogat.--------------Art. 27 a fost abrogat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.  +  Articolul 28Tipul, forma şi conţinutul pasapoartelor şi ale altor documente de calatorie se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 29Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 30La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga art. 1-8, 10 şi 11 din capitolul I, capitolul II, capitolul IV şi art. 27 şi 29-31 din capitolul V din Decretul-lege nr. 10/1990, privind regimul pasapoartelor şi al calatorilor în strainatate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 10 ianuarie 1990; Ordonanţa Guvernului nr. 37/1994 privind unele măsuri în legătură cu eliberarea şi pastrarea pasapoartelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, aprobata şi modificata prin Legea nr. 144/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 31 decembrie 1994, precum şi orice alte dispozitii contrare.-------------Art. 18 din ORDONANTA nr. 83 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 1 septembrie 2001 menţionează, la alin. (2):"Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante prevederile (...) Ordonantei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobata şi modificata prin Legea nr. 216/1998, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."Anexa nr. 1 din ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001 menţionează:"L I S T Acuprinzand actele normative care se modifica corespunzător prevederilor prezentei ordonante(...)10. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobata şi modificata prin Legea nr. 216/1998, cu modificările şi completările ulterioare."-------------A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministru de interne,Teodor Zaharia,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Lucian Comanescu,secretar de stat----------------