HOTĂRÎRE Nr. 721 din 7 octombrie 1994privind stabilirea datei pentru alegerea Consiliului local în Circumscripţia electorală Maldaeni, judeţul Teleorman
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 300 din 24 octombrie 1994    În temeiul art. 25 alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 şi al art. 7 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe stabileşte data de 25 decembrie 1994 pentru alegerile Consiliului local în Circumscripţia electorală Maldaeni, judeţul Teleorman. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Secretar de stat, şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca--------------------------