HOTĂRÎRE Nr. 718 din 7 octombrie 1994privind demiterea din funcţie a unui consilier
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 300 din 24 octombrie 1994    În temeiul art. 35 alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICDomnul Tamaian Ion se demite din funcţia de consilier în Consiliul Local al Oraşului Avrig, judeţul Sibiu. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Secretar de stat, şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca----------------------------